:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

1 لیر

معرفی و مشخصات سکه 1 لیر جمهوری ترکیه (One Lira) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک لیر ترکیه برابر با یکصد کروش می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 لیر - کمال آتاتورک - هلال ماه و ستاره 

سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک

توضیحات

بر کنگره بیرونی دندانه دار این سکه حروف T و C، حروف اول کلمات TÜRKİYE CUMHURİYETİ (جمهوری ترکیه) به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Lira republic of turkey - Kemal ataturk - Crescent moon and star
سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک - هلال ماه و ستاره
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Side view of Kemal ataturk
جمهوری ترکیه - نیمرخ کمال آتاتورک
Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 1 Lira - 2 branches of wheat - AD Date
نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - 1 لیر - 2 شاخه گندم - تاریخ میلادی
1937 To 1939
از 1937 تا 1939
Silver 830
نقره با عیار 830
12 Grams
12 گرم
29.5 mm
29.5 میلیمتر
Reeded-Lettered
دندانه دار-نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 لیر 1938
 • نقره
 • 12.00
 • 29.5
 • 3
 • 1 لیر 1939
 • نقره
 • 12.00
 • 29.5
لیست کامل

2) 1 لیر - کمال آتاتورک - سایز بزرگ 

سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک - زیتون و گندم

توضیحات

این سکه در سه تیپ با جنس و وزن متفاوت به ضرب رسیده است که در جدول به آن اشاره شده است.

ویژگی ها

1 Lira republic of turkey - Kemal ataturk - Big size
سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک - سایز بزرگ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Side view of Kemal ataturk
جمهوری ترکیه - نیمرخ کمال آتاتورک
Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 1 Lira - Olive and wheat - AD Date
نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - 1 لیر - زیتون و گندم - تاریخ میلادی
1957
1957
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
7.5 Grams
7.5 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 لیر 1959
 • استیل
 • 8.00
 • 27
 • 3
 • 1 لیر 1960
 • استیل
 • 8.00
 • 27
لیست کامل

3) 1 لیر - کمال آتاتورک - سایز کوچک 

سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک - سایز کوچک

توضیحات

این سکه در 4 تیپ موجود می باشد. در تیپ اول در پشت سکه، ماه و ستاره به سمت چپ، عدد 1 نازک، تیپ دوم ماه و ستاره به سمت راست، عدد 1 نازک، تیپ سوم ماه و ستاره به سمت چپ ، عدد 1 کلفت و تیپ چهارم ماه و ستاره به سمت راست و عدد 1 کلفت می باشند.

ویژگی ها

1 Lira republic of turkey - Kemal ataturk - Small size
سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک - سایز کوچک
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Side view of Kemal ataturk
جمهوری ترکیه - نیمرخ کمال آتاتورک
Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 1 Lira - Olive and wheat - AD Date
نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - 1 لیر - زیتون و گندم - تاریخ میلادی
1981 To 1989
از 1981 تا 1989
Aluminum
آلومینیوم
1.10 Grams
1.10 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 لیر 1982 ، تیپ 2
 • آلومینیوم
 • 1.100
 • 17
 • 3
 • 1 لیر 1984 ، تیپ 3
 • آلومینیوم
 • 1.100
 • 17
لیست کامل

4) 1 لیر - عصمت اینونو 

سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - عصمت اینونو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه حروف T و C، حروف اول کلمات TÜRKİYE CUMHURİYETİ (جمهوری ترکیه) به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Lira republic of turkey - Ismet inonu
سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - عصمت اینونو
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Side view of Ismet inonu
جمهوری ترکیه - نیمرخ عصمت اینونو
Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 1 Lira - 2 branches of wheat - AD Date
نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - 1 لیر - 2 شاخه گندم - تاریخ میلادی
1940 To 1941
از 1940 تا 1941
Silver 830
نقره با عیار 830
12 Grams
12 گرم
29.5 mm
29.5 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 لیر 1941
 • نقره
 • 12.00
 • 29.5

5) 1 لیر - تاج زیتون 

سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - تاج زیتون

توضیحات

بر کنگره بیرونی دندانه دار این سکه عبارت TÜRKİYE CUMHURİYETİ (جمهوری ترکیه) به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Lira republic of turkey - Olive wreath
سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - تاج زیتون
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - AD Date
جمهوری ترکیه - نشان ترکیه (ماه و ستاره) - تاریخ میلادی
1 Lira - Olive wreath
1 لیر - تاج زیتون
1947 To 1948
از 1947 تا 1948
Silver 600
نقره با عیار 600
7.50 Grams
7.50 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded-Lettered
دندانه دار-نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 لیر 1948
 • نقره
 • 7.50
 • 25

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.