:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

1 لیر

معرفی و مشخصات سکه 1 لیر جمهوری ترکیه (One Lira) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک لیر ترکیه برابر با یکصد کروش می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1 لیر - کمال آتاتورک - هلال ماه و ستاره 

سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک

توضیحات

بر کنگره بیرونی دندانه دار این سکه حروف T و C، حروف اول کلمات TÜRKİYE CUMHURİYETİ (جمهوری ترکیه) به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Lira republic of turkey - Kemal ataturk - Crescent moon and star
سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک - هلال ماه و ستاره
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Side view of Kemal ataturk
جمهوری ترکیه - نیمرخ کمال آتاتورک
Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 1 Lira - 2 branches of wheat - AD Date
نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - 1 لیر - 2 شاخه گندم - تاریخ میلادی
1937 To 1939
از 1937 تا 1939
Silver 830
نقره با عیار 830
12 Grams
12 گرم
29.5 mm
29.5 میلیمتر
Reeded-Lettered
دندانه دار-نوشته دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 لیر 1938
 • نقره
 • 12.00
 • 29.5
 • 3
 • 1 لیر 1939
 • نقره
 • 12.00
 • 29.5
لیست کامل

2) 1 لیر - کمال آتاتورک - سایز بزرگ 

سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک - زیتون و گندم

توضیحات

این سکه در سه تیپ با جنس و وزن متفاوت به ضرب رسیده است که در جدول به آن اشاره شده است.

ویژگی ها

1 Lira republic of turkey - Kemal ataturk - Big size
سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک - سایز بزرگ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Side view of Kemal ataturk
جمهوری ترکیه - نیمرخ کمال آتاتورک
Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 1 Lira - Olive and wheat - AD Date
نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - 1 لیر - زیتون و گندم - تاریخ میلادی
1957
1957
Copper-Nickel
آلیاژ مس-نیکل
7.5 Grams
7.5 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 لیر 1959
 • استیل
 • 8.00
 • 27
 • 3
 • 1 لیر 1960
 • استیل
 • 8.00
 • 27
لیست کامل

3) 1 لیر - کمال آتاتورک - سایز کوچک 

سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک - سایز کوچک

توضیحات

این سکه در 4 تیپ موجود می باشد. در تیپ اول در پشت سکه، ماه و ستاره به سمت چپ، عدد 1 نازک، تیپ دوم ماه و ستاره به سمت راست، عدد 1 نازک، تیپ سوم ماه و ستاره به سمت چپ ، عدد 1 کلفت و تیپ چهارم ماه و ستاره به سمت راست و عدد 1 کلفت می باشند.

ویژگی ها

1 Lira republic of turkey - Kemal ataturk - Small size
سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - کمال آتاتورک - سایز کوچک
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Side view of Kemal ataturk
جمهوری ترکیه - نیمرخ کمال آتاتورک
Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 1 Lira - Olive and wheat - AD Date
نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - 1 لیر - زیتون و گندم - تاریخ میلادی
1981 To 1989
از 1981 تا 1989
Aluminum
آلومینیوم
1.10 Grams
1.10 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 لیر 1982 ، تیپ 2
 • آلومینیوم
 • 1.100
 • 17
 • 3
 • 1 لیر 1984 ، تیپ 3
 • آلومینیوم
 • 1.100
 • 17
لیست کامل

4) 1 لیر - عصمت اینونو 

سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - عصمت اینونو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه حروف T و C، حروف اول کلمات TÜRKİYE CUMHURİYETİ (جمهوری ترکیه) به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Lira republic of turkey - Ismet inonu
سکه 1 لیر جمهوری ترکیه - عصمت اینونو
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Side view of Ismet inonu
جمهوری ترکیه - نیمرخ عصمت اینونو
Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - 1 Lira - 2 branches of wheat - AD Date
نشان ترکیه (هلال ماه و ستاره) - 1 لیر - 2 شاخه گندم - تاریخ میلادی
1940 To 1941
از 1940 تا 1941
Silver 830
نقره با عیار 830
12 Grams
12 گرم
29.5 mm
29.5 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 لیر 1941
 • نقره
 • 12.00
 • 29.5

5) 1 لیر - تاج زیتون 

سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - تاج زیتون

توضیحات

بر کنگره بیرونی دندانه دار این سکه عبارت TÜRKİYE CUMHURİYETİ (جمهوری ترکیه) به چشم می خورد.

ویژگی ها

1 Lira republic of turkey - Olive wreath
سکه 10 کروش جمهوری ترکیه - تاج زیتون
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - Coat of arms of turkey (Crescent moon and star) - AD Date
جمهوری ترکیه - نشان ترکیه (ماه و ستاره) - تاریخ میلادی
1 Lira - Olive wreath
1 لیر - تاج زیتون
1947 To 1948
از 1947 تا 1948
Silver 600
نقره با عیار 600
7.50 Grams
7.50 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded-Lettered
دندانه دار-نوشته دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 لیر 1948
 • نقره
 • 7.50
 • 25
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.