:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

1 کروزر

معرفی و مشخصات سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن (One Kreuzer) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

در سیستم قدیمی هر شصت کروزر برابر با یک گلدن و سه و نیم گلدن برابر با دو تالر (فرینزتالر) و همچنین یک دوکات برابر با سه و نیم تالر و در سیستم جدید یکصد فنیگ برابر با یک مارک می باشد. این سکه در 12 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 کروزر - تیپ یک 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Type one
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - تیپ یک
FRIEDRICH PRINZ U.REGENT V.BADEN - Side view of friedrich wilhelm ludwig - C.V (Engraver name) (Karl Friedrich Voigt)
فردریش نائب السلطنه دوک بزرگ بادن - نیمرخ فردریش ویلهلم لودویگ - اختصار نام حکاک (کارل فردریش فوگت)
1 KREUZER - AD date - Laurel wreath
1 کروزر - تاریخ میلادی - تاج برگ بو
1856
1856
Copper
مس
3.4 Grams
3.4 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

2) 1 کروزر - تیپ دو 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Type two
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - تیپ دو
FRIEDRICH GROSHERZOG VON BADEN - Side view of friedrich wilhelm ludwig
فردریش دوک بزرگ بادن - نیمرخ فردریش ویلهلم لودویگ
1 KREUZER - AD date - Laurel wreath
1 کروزر - تاریخ میلادی - تاج برگ بو
1856
1856
Copper
مس
3.4 Grams
3.4 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 1 کروزر - تولد وارث جدید 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - تولد وارث جدید

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Birth of new heir
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - تولد وارث جدید
FRIEDRICH GROSHERZOG VON BADEN - Side view of friedrich wilhelm ludwig
فردریش دوک بزرگ بادن - نیمرخ فردریش ویلهلم لودویگ
FRIEDR. WILH. LUDW. AUG. ERBGROSH. V. BADEN - GEB. 9 JULI 1857 - CARLSRUHE DER JUGEND ZUR ERRINERUNG - Star - Small flower
فردریش ویلهلم آگوست دوک بزرگ وارث بادن - متولد 9 جولای 1857 - کارلسروهه برای کوچکترین کسانی که باید به خاطر بسپارند - ستاره - گل کوچک
1857
1857
Copper
مس
1.5 Grams
1.5 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 1 کروزر - تاج بلوط 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - تاج بلوط

توضیحات

شایدِمونزه کلمه ای آلمانی است و برای سکه ای که ارزش فلز آن کمتر از ارزش اسمی اش باشد به کار میرود.

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Oak wreath
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - تاج بلوط
BADEN - Royal coat of arms of baden - SCHEIDE-MUNZE
بادن - نشان سلطنتی بادن - شایدِمونزه
1 KREUZER - AD date - Oak wreath
1 کروزر - تاریخ میلادی - تاج بلوط
1859 To 1871
از 1859 تا 1871
Copper
مس
4 Grams
4 گرم
21.7 mm
21.7 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
  • 2
  • 1 کروزر 1860
  • مس
  • 4
  • 21.7
  • 3
  • 1 کروزر 1861
  • مس
  • 4
  • 21.7
لیست کامل

5) 1 کروزر - یادبود لئوپولد 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - یادبود لئوپولد

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Leopold memorial
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - یادبود لئوپولد
LEOPOLD GROSHERZOG VON BADEN - Leopold I side view
لئوپولد دوک بزرگ بادن - نیمرخ لئوپولد یکم
DAS LEOPOLDS DENKMAL - 20.SEPT.1861 - DIE DANKBARE STADT BADEN ENTHUELLT - Star
یادبود لئوپولد - 20 سپتامبر 1861 - شهر سپاسگزار بادن عیان کرد - ستاره
1861
1861
Copper
مس
-
-
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 1 کروزر - یادبود قانون اساسی 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - یادبود قانون اساسی

توضیحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سالگرد قانون اساسی به ضرب رسیده است. همچنین عبارت شایدِمونزه کلمه ای آلمانی است و برای سکه ای که ارزش فلز آن کمتر از ارزش اسمی اش باشد به کار میرود.

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Memorial constitution
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - یادبود قانون اساسی
BADEN - Royal coat of arms of baden - SCHEIDE-MÜNZE
بادن - نشان سلطنتی بادن - شایدِمونزه
ZUR FEIER DER BAD.VERFASSUNG - 1.KREUZER - VON GROSHERZOG KARL - NACH 50 JHR - AM 22.AUG. - AD date
برای بزرگداشت قانون اساسی بادن - 1 کروزر - کارل دوک بزرگ - پس از 50 سال - در 22 آگوست - تاریخ میلادی
1868
1868
Copper
مس
4 Grams
4 گرم
21.5 mm
21.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 1 کروزر - کلیسای سکنهایم 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - کلیسای سکنهایم

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود در افتتاح کلیسای سکنهایم ضرب شده است.

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Church of seckenheim
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - کلیسای سکنهایم
The phrase of «ERRINERUNG A.D.EINWEIHUNG» On the ribbon - DEN 21. APRIL 1869 - Star
عبارت «یادآور تاریخ میلادی» روی روبان - 21 آپریل 1869 - ستاره
EVANGEL.KIRCHE / IN SECKENHEIM - Picture of church
کلیسای انجیلی / در سکنهایم - تصویر کلیسا
1869
1869
Copper
مس
-
-
21.5 mm
21.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

8) 1 کروزر - پیروزی برابر فرانسه تیپ یک 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - پیروزی برابر فرانسه تیپ یک

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود پیروزی در برابر فرانسه به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Victory against france type one
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - پیروزی برابر فرانسه تیپ یک
BADEN - Royal coat of arms of baden - 1.KREUZER - AD date
بادن - نشان سلطنتی بادن - 1 کروزر - تاریخ میلادی
ZU DES DEUTSCHEN REICHES - Shining star - FRIEDENS-FEIER - 1871 - Picture of a bird
به امپراتوری آلمان - ستاره درخشان - جشن صلح - 1871 - تصویر یک پرنده
1871
1871
Copper
مس
4.32 Grams
4.32 گرم
21.5 mm
21.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

9) 1 کروزر - پیروزی برابر فرانسه تیپ دو 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - پیروزی برابر فرانسه تیپ دو

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود پیروزی آلمان در برابر فرانسه به ضرب رسیده است. همچنین شایدِمونزه کلمه ای آلمانی است و برای سکه ای که ارزش فلز آن کمتر از ارزش اسمی اش باشد به کار میرود.

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Victory against france type two
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - پیروزی برابر فرانسه تیپ دو
BADEN - Royal coat of arms of baden - SCHEIDE-MÜNZE
بادن - نشان سلطنتی بادن - 1 کروزر - شایدِمونزه
ZU DES DEUTSCHEN REICHES - Shining star - FRIEDENS-FEIER - 1871 - Picture of a bird
به امپراتوری آلمان - ستاره درخشان - جشن صلح - 1871 - تصویر یک پرنده
1871
1871
Copper
مس
4.32 Grams
4.32 گرم
21.5 mm
21.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

10) 1 کروزر - پیروزی برابر فرانسه تیپ سه 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - پیروزی برابر فرانسه تیپ سه

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود پیروزی در برابر فرانسه به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Victory against france type three
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - پیروزی برابر فرانسه تیپ سه
Crowned royal shield of baden - DER JUGEND ZUR ERRINERUNG
سپر سلطنتی بادن همراه با تاج - برای یادآوری به جوانان
AN DES VEREINTEN DEUTSCHLANDS - KRIEG - SIEG UND - FRIEDEN - 1870 - 1871
به آلمانی متحد - جنگ - پیروزی - صلح - 1870 - 1871
1871
1871
Copper
مس
4.3 Grams
4.3 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

11) 1 کروزر - پیروزی برابر فرانسه تیپ چهار 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - پیروزی برابر فرانسه تیپ چهار

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود پیروزی آلمان در برابر فرانسه به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Victory against france type four
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - پیروزی برابر فرانسه تیپ چهار
DER JUGEND ZUR ERINNERUNG - KARLSRUHE - Crowned coat of arms of Karlsruhe
برای یادآوری جوانان - کارلسروهه - نشان کارلسروهه همراه با تاج
AN DES VEREINTEN DEUTSCHLANDS - KRIEG SIEG UND FRIEDEN - 1870 - 1871
برای آلمانی متحد - جنگ پیروزی و صلح - 1870 - 1871
1871
1871
Copper
مس
4.3 Grams
4.3 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

12) 1 کروزر - پیروزی برابر فرانسه تیپ پنج 

سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - پیروزی برابر فرانسه تیپ پنج

توضیحات

این سکه به عنوان یادبود پیروزی آلمان در برابر فرانسه به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Kreuzer friedrich wilhelm ludwig of baden - Victory against france five four
سکه 1 کروزر فردریش ویلهلم لودویگ از بادن - پیروزی برابر فرانسه تیپ پنج
DER JUGEND ZUR ERINNERUNG - OFFENBURG - Crowned coat of arms of offenburg
برای یادآوری جوانان - اوفنبورگ - نشان اوفنبورگ همراه با تاج
AN DES VEREINTEN DEUTSCHLANDS - KRIEG SIEG UND FRIEDEN - 1870 - 1871
برای آلمانی متحد - جنگ پیروزی و صلح - 1870 - 1871
1871
1871
Copper
مس
4.3 Grams
4.3 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Plain
صاف

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.