1 هیلر

معرفی و مشخصات سکه 1 هیلر از فرانکفورت (One Heller) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر گلدن برابر با چهارصد و هشتاد هیلر یا شصت کروزر بوده و همچنین دو تالر یا دو فرینز تالر برابر با سه و نیم گلدن می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 هیلر - تیپ یک 

1 هیلر فرانکفورت - تیپ یک

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Heller frankfurt -Type one
1 هیلر فرانکفورت - تیپ یک
Coat of arms of frankfurt - GB (Engraver's name) - (F) (Mintmark)
نشان فرانکفورت - اختصار نام یوهان بونسن (نام حکاک) - اختصار نام ضرابخانه فرانکفورت
Two small flower - I HELLER - AD date - An small flower
دو گل کوچک - 1 هیلر - تاریخ میلادی - یک گل کوچک
1814 To 1837
از 1814 تا 1837
Copper
مس
1.1 Grams
1.1 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 هیلر 1815 GB
 • مس
 • 1.1
 • 19
 • 3
 • 1 هیلر 1816 GB
 • مس
 • 1.1
 • 19
لیست کامل

2) 1 هیلر - تیپ دو 

1 هیلر فرانکفورت - تیپ دو

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Heller frankfurt -Type two
1 هیلر فرانکفورت - تیپ دو
F.STADT FRANKFURT - Coat of arms of frankfurt
شهر آزاد فرانکفورت - نشان فرانکفورت
I HELLER - AD date
1 هیلر - تاریخ میلادی
1838
1838
Copper
مس
-
-
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

3) 1 هیلر - تیپ سه 

-

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Heller frankfurt -Type three
1 هیلر فرانکفورت - تیپ سه
F.STADT FRANKFURT - Coat of arms of frankfurt
شهر آزاد فرانکفورت - نشان فرانکفورت
I HELLER - AD date
1 هیلر - تاریخ میلادی
1841 To 1852
از 1841 تا 1852
Copper
مس
1.6 Grams
1.6 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 هیلر 1842
 • مس
 • 1.6
 • 17
 • 3
 • 1 هیلر 1843
 • مس
 • 1.6
 • 17
لیست کامل

4) 1 هیلر - تیپ چهار 

1 هیلر فرانکفورت - تیپ چهار

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Heller frankfurt -Type four
1 هیلر فرانکفورت - تیپ چهار
FREIE STADT FRANKFURT - Coat of arms of frankfurt
شهر آزاد فرانکفورت - نشان فرانکفورت
I HELLER - AD date
1 هیلر - تاریخ میلادی
1843
1843
Copper
مس
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

5) 1 هیلر - تیپ پنج 

1 هیلر فرانکفورت - تیپ پنج

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Heller frankfurt -Type five
1 هیلر فرانکفورت - تیپ پنج
FREIE STADT FRANKFURT - Coat of arms of frankfurt
شهر آزاد فرانکفورت - نشان فرانکفورت
I HELLER - AD date
1 هیلر - تاریخ میلادی
1853 To 1858
از 1853 تا 1858
Copper
مس
1.47 Grams
1.47 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 هیلر 1854
 • مس
 • 1.47
 • 17
 • 3
 • 1 هیلر 1854/55 ، سورشارژ تاریخ
 • مس
 • 1.47
 • 17
لیست کامل

6) 1 هیلر - تیپ شش 

1 هیلر فرانکفورت - تیپ شش

توضيحات

شایدِمونزه کلمه و اصطلاحی آلمانی است و به سکه هایی اطلاق می شود که ارزش اسمی آنها از ارزش میزان فلز بکار رفته در ضرب بیشتر باشد.

ويژگي ها

1 Heller frankfurt -Type six
1 هیلر فرانکفورت - تیپ شش
SCHEIDEMÜNZE - D. FR. ST. FRANKFURT - An small flower - Coat of arms of frankfurt
شایده مونزه - شهر آزاد فرانکفورت - یک گل کوچک - نشان فرانکفورت
Two decorative design - I HELLER - AD date - A decorative design
دو طرح تزئینی - 1 هیلر - تاریخ میلادی - یک طرح تزئینی
1859 To 1865
از 1859 تا 1865
Copper
مس
-
-
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 هیلر 1860
 • مس
 • -
 • 17
 • 3
 • 1 هیلر 1861
 • مس
 • -
 • 17
لیست کامل