:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

2 تالر/فرینز تالر

معرفی و مشخصات سکه 2 تالر/فرینز تالر از فرانکفورت (Two Thaler\Vereinsthaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر گلدن برابر با چهارصد و هشتاد هیلر یا شصت کروزر بوده و همچنین دو تالر یا دو فرینز تالر برابر با سه و نیم گلدن می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 تالر - افتتاح ضرابخانه 

1 تالر فرانکفورت - افتتاح ضرابخانه جدید

توضيحات

این سکه به مناسبت افتتاح ضرابخانه جدید در فرانکفورت به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

2 Thaler frankfurt - Opening new mint
2 تالر فرانکفورت - افتتاح ضرابخانه جدید
ZUR V.SÄCULARFEIER DES MÜNZ-RECHTS DER STADT FRANKFURT - ERÖFFNUNG DER NEUEN MÜNZE SEPT.1840
افتتاحیه ضرابخانه جدید سپتامبر 1840 - سکه شهر فرانکفورت به منظور پنجمین جشن بزرگداشت قانون
3 1/2 GULDEN - 2 THALER - VII EINE FEINE MARK - Three small stars - Oak wreath - VEREINS MÜNZE - 1840
3 و 1/2 گلدن - 2 تالر - یک هفتم فاین مارک - سه ستاره کوچک - پول اتحادی- - 1840
1840
1840
Silver 900
نقره با عيار 900
37.10 Grams
37.10 گرم
39 mm
39 ميليمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

2) 2 فرینز تالر - زن قاضی 

2 تالر فرانکفورت - زن قاضی

توضيحات

بر لبه بیرونی این سکه عبارت STARK IM RECHT به معنی «قدرت در قانون» به چشم می خورد.

ويژگي ها

2 Thaler frankfurt - Female judge
2 تالر فرانکفورت - زن قاضی
FREIE STADT FRANKFURT - Picture of a statue of a female judge with oak wreath - A.V.Nordheim (Engraver's name)
شهر آزاد فرانکفورت - تصوير تنديس زن قاضي با تاج بلوط - نام حکاک سکه
ZWEI VEREINSTHALER. - XV EIN PFUND FEIN - AD date - Coat of arms of frankfurt
دو فرينز تالر - يک پانزدهم فاين پوند - تاريخ ميلادي - نشان فرانکفورت
1860 To 1866
از 1860 تا 1866
Silver 900
نقره با عيار 900
37.04 Grams
37.04 گرم
41 mm
41 ميليمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 فرینز تالر 1861
 • نقره
 • 37.04
 • 41
 • 3
 • 2 فرینز تالر 1862
 • نقره
 • 37.04
 • 41
لیست کامل

3) 2 تالر - تیپ یک 

2 تالر فرانکفورت - تیپ یک

توضيحات

بر لبه بیرونی سکه عبارت CONVENTION VOM 30 JULY 1838 به معنی «کنوانسیون 30 جولای 1838» دیده می شود.

ويژگي ها

2 Thaler frankfurt - Type one
2 تالر فرانکفورت - تیپ یک
FREIE STADT FRANKFURT - Picture of the river and the city - ZOLLMANN (Engraver's name) - Caduceus and two cups filled with fruit
شهر آزاد فرانکفورت - تصویر رودخانه و شهر - نام حکاک - کادوسوس و دو جام پر شده با میوه
VEREINSMÜNZE - Oak wreath - 3 1/2 GULDEN - 2 THALER - AD date - VII EINE FEINE MARK
پول اتحادیه - تاج بلوط - 3 و 1/2 گلدن - 2 تالر - تاریخ میلادی - یک هفتم فاین مارک
1840 To 1844
از 1840 تا 1844
Silver 900
نقره با عيار 900
37.10 Grams
37.10 گرم
41 mm
41 ميليمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 تالر 1841
 • نقره
 • 37.1
 • 41
 • 3
 • 2 تالر 1842 ، کمیاب
 • نقره
 • 37.1
 • 41
لیست کامل

4) 2 تالر - تیپ دو 

-

توضيحات

بر لبه بیرونی این سکه عبارت CONVENTION VOM 30 JULY 1838 به معنی «کنوانسیون 30 جولای 1838» به چشم می خورد.

ويژگي ها

2 Thaler frankfurt - Type two
2 تالر فرانکفورت - تیپ دو
FREIE STADT FRANKFURT - Two decorative design - Coat of arms of frankfurt
شهر آزاد فرانکفورت - دو نقش اسلیمی - نشان فرانکفورت
FREIE STADT FRANKFURT - Picture of the river and the city - ZOLLMANN (Engraver's name) - Caduceus and two cups filled with fruit
شهر آزاد فرانکفورت - تصویر رودخانه و شهر - نام حکاک - کادوسوس و دو جام پر شده با میوه
(ND) 1840
(بدون تاریخ) 1840
Silver 900
نقره با عيار 900
37.10 Grams
37.10 گرم
41 mm
41 ميليمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1399
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

5) 2 تالر - تیپ سه 

2 تالر فرانکفورت - تیپ سه

توضيحات

بر لبه بیرونی این سکه عبارت CONVENTION VOM 30 JULY 1838 به معنی «کنوانسیون 30 جولای 1838» به چشم می خورد.

ويژگي ها

2 Thaler frankfurt - Type three
2 تالر فرانکفورت - تیپ سه
FREIE STADT FRANKFURT - Two decorative design - Coat of arms of frankfurt
شهر آزاد فرانکفورت - دو نقش اسلیمی - نشان فرانکفورت
VEREINSMÜNZE - Oak wreath - 3 1/2 GULDEN - 2 THALER - AD date - VII EINE F. MARK
پول اتحادیه - تاج بلوط - 3 و 1/ گلدن - 2 تالر - تاریخ میلادی - یک هفتم فاین مارک
1841 To 1855
از 1841 تا 1855
Silver 900
نقره با عيار 900
37.10 Grams
37.10 گرم
40 mm
40 ميليمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 تالر 1841 ، پروف
 • نقره
 • 37.10
 • 40
 • 3
 • 2 تالر 1842
 • نقره
 • 37.10
 • 40
لیست کامل