:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

1 کروزر

معرفی و مشخصات سکه 1 کروزر برنهارد دوم از ساکس-ماینینگن (One Kreuzer) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر برابر با دویست و چهل فینیگ، شصت کروزر و یک گُلدن، و هر فرینز تالر برابر با هفت چهارم تالر می باشد. این سکه در 8 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 کروزر - تیپ یک 

سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Bernhard II - Type one
سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ یک
HERZ: S. MEININGEN. - Crowned arms
منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - نشان تاجدار
1 KREUZER - Date - pedestal with garland
1 کروزر - تاریخ - پایه با گلدسته
1828 To 1830
از 1828 تا 1830
Copper
مس
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کروزر 1829
 • مس
 • 5
 • 24
 • 3
 • 1 کروزر 1830
 • مس
 • 5
 • 24
لیست کامل

2) 1 کروزر - تیپ دو 

سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Bernhard II - Type two
سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ دو
S.M. (Saxe-Meiningen) - Crowned arms - Date - Mint mark
منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - نشان تاجدار - تاریخ - نشان ضرابخانه
1 KREUZER - LANDMUNZE
1 کروزر - پول ملی
1829 To 1830
از 1829 تا 1830
Silver 166
نقره با عیار 166
0.73 Gram
0.73 گرم
14 mm
14 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کروزر 1829
 • نقره
 • 0.73
 • 14
 • 3
 • 1 کروزر 1829 ، L
 • نقره
 • 0.73
 • 14
لیست کامل

3) 1 کروزر - تیپ سه 

سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ سه

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Bernhard II - Type three
سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ سه
MEININGEN HERZOG - Crowned arms
منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - نشان تاجدار
1 KREUZER - Date - pedestal with garland
1 کروزر - تاریخ - پایه با گلدسته
1831 To 1835
از 1831 تا 1835
Copper
مس
5.15 Grams
5.15 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کروزر 1832
 • مس
 • 5.15
 • 23
 • 3
 • 1 کروزر 1833
 • مس
 • 5.15
 • 23
لیست کامل

4) 1 کروزر - تیپ چهار 

سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ چهار

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Bernhard II - Type four
سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ چهار
SACHSEN MEININGEN - Crowned arms within oak wreath - Mint mark
منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - نشان تاجدار در تاجی از برگ بلوط - نشان ضرابخانه
LANDMUNZE - 1 KREUZER - Date - Arabesque
پول ملی - 1 کروزر - تاریخ - نقوش اسلیمی
1831 To 1837
از 1831 تا 1837
Silver 166
نقره با عیار 166
0.73 Gram
0.73 گرم
14 mm
14 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کروزر 1832
 • نقره
 • 0.73
 • 14
 • 3
 • 1 کروزر 1833
 • نقره
 • 0.73
 • 14
لیست کامل

5) 1 کروزر - تیپ پنج 

سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ پنج

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Bernhard II - Type five
سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ پنج
HERZOGTH. S. MEINING. - Crowned arms
منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - نشان تاجدار
Oak wreath - 1 KREUZER - Date
تاج برگ بلوط - 1 کروزر - تاریخ
1839
1839
Silver 166
نقره با عیار 166
0.83 Gram
0.83 گرم
14 mm
14 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 1 کروزر - تیپ شش 

سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ شش

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Bernhard II - Type six
سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ شش
S.M. (Saxe-Meiningen) - Crowned arms within Oak wreath
منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - نشان تاجدار در میان تاج برگ بلوط
1 KREUZER - Date
1 کروزر - تاریخ
1842
1842
Copper
مس
5 Grams
5 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 1 کروزر - تیپ هفت 

سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ هفت

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Kreuzer Bernhard II - Type seven
سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ هفت
HERZOGTHUM SACHSEN MEININGEN - Crowned arms - Star
منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - نشان تاجدار - ستاره
1 KREUZER - Date
1 کروزر - تاریخ
1854
1854
Copper
مس
5.16 Grams
5.16 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

8) 1 کروزر - تیپ هشت 

سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ هشت

توضیحات

شایدِمونزه کلمه ای آلمانی است و برای سکه ای که ارزش فلز آن کمتر از ارزش اسمی اش باشد به کار میرود.

ویژگی ها

1 Kreuzer Bernhard II - Type eight
سکه 1 کروزر برنهارد دوم - تیپ هشت
HERZ.S.MEINING. - SCHEIDEMÜNZE - Crowned arms
منطقه دوک نشین ساکس-ماینینگن - شایدِمونزه - نشان تاجدار
Oak wreath - 1 KREUZER - Date
تاج برگ بلوط - 1 کروزر - تاریخ
1864 - 1866
1864 - 1866
Silver 165
نقره با عیار 165
0.84 Gram
0.84 گرم
15 mm
15 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کروزر 1866
 • نقره
 • 0.84
 • 15

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.