10 گرانا

معرفی و مشخصات سکه 10 گرانا فردیناند دوم (Ten Grana) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک گرانا ایتالیا معادل 2 تورنسی و هر صد گرانا معادل یک دوکات می باشد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 گرانا - فردیناند بدون ریش 

سکه 10 گرانا فردیناند دوم - فردیناند بدون ریش

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است؛ در تیپ اول نوشته روی سکه بدون فاصله به دنبال هم نوشته شده اما در تیپ دوم بعد از عبارت فردیناند دوم تا عبارت بعدی فاصله گذاری شده و عبارت در دو قسمت نوشته شده است.

ویژگی ها

10 Grana Ferdinando II - Ferdinando without beard
سکه 10 گرانا فردیناند دوم - فردیناند بدون ریش
FERDINANDVS II. DEI GRATIA REX - King face side view - Date
فردیناند دوم به لطف خدا ، پادشاه - نیمرخ پادشاه - تاریخ
REGNI VTR.SIC.ET HIER. - Crowned shield - G.10
پادشاه دو سیسیل و اورشلیم - سپر تاجدار - مخفف 10 گرانا
1832 To 1839
از 1832 تا 1839
Silver 833
نقره با عیار 833
2.29 Grams
2.29 گرم
28.8 mm
28.8 mm
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 گرانا 1833 ، تیپ یک
 • نقره
 • 2.29
 • 28.8
 • 3
 • 10 گرانا 1834 ، تیپ یک
 • نقره
 • 2.29
 • 28.8
لیست کامل

2) 10 گرانا - فردیناند با ریش 

سکه 10 گرانا فردیناند دوم - فردیناند با ریش

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Grana Ferdinando II - Ferdinando with beard
سکه 10 گرانا فردیناند دوم - فردیناند با ریش
FERDINANDVS II. DEI GRATIA REX - King face side view - Date
فردیناند دوم به لطف خدا ، پادشاه - نیمرخ پادشاه - تاریخ
REGNI VTR.SIC.ET HIER. - Crowned shield - G.10
پادشاه دو سیسیل و اورشلیم - سپر تاجدار - مخفف 10 گرانا
1838 To 1846
از 1838 تا 1846
Silver 833
نقره با عیار 833
2.29 Grams
2.29 گرم
28.8 mm
28.8 mm
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 گرانا 1839
 • نقره
 • 2.29
 • 28.8
 • 3
 • 10 گرانا 1840
 • نقره
 • 2.29
 • 28.8
لیست کامل

3) 10 گرانا - فردیناند پیر 

سکه 10 گرانا فردیناند دوم - فردیناند پیر

توضیحات

این سکه در سال های 1852 ، 1857 و 1858 م. ضرب نشده است.

ویژگی ها

10 Grana Ferdinando II - Older Portrait
سکه 10 گرانا فردیناند دوم - فردیناند پیر
FERDINANDVS II. DEI GRATIA REX - King face side view - Date
فردیناند دوم به لطف خدا ، پادشاه - نیمرخ پادشاه - تاریخ
REGNI VTR.SIC.ET HIER. - Crowned shield - G.10
پادشاه دو سیسیل و اورشلیم - سپر تاجدار - مخفف 10 گرانا
1847 To 1859
از 1847 تا 1859
Silver 833
نقره با عیار 833
2.29 Grams
2.29 گرم
18.5 mm
18.5 mm
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 گرانا 1848
 • نقره
 • 2.29
 • 18.5
 • 3
 • 10 گرانا 1849
 • نقره
 • 2.29
 • 18.5
لیست کامل