3 گرانا

معرفی و مشخصات سکه 3 گرانا ژواکیم مورا (Three Grana) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر 120 گرانا ایتالیا معادل 12 کارلینی می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 3 گرانا - تیپ یک 

سکه 3 گرانا ژواکیم مورا - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Grana Joachim Murat - Type one
سکه 3 گرانا ژواکیم مورا - تیپ یک
GIOACCHINO NAP. RE. DELLE DUE SIC. - Joachim face side view
ژواکیم ناپلئون مورا پادشاه دوسیسیل - نیمرخ ژواکیم
PRINCIPE E GRAND' AMMIRAGLIO DI FRANCIA - Wreath - 3 GRANA - Date
شاهزاده و بزرگ دریابد فرانسه - تاج برگ - 3 گرانا - تاریخ
1810
1810
Copper
مس
17.53 Grams
17.53 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

2) 3 گرانا - تیپ دو 

سکه 3 گرانا ژواکیم مورا - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Grana Joachim Murat - Type two
سکه 3 گرانا ژواکیم مورا - تیپ دو
GIOACCHINO NAP. RE DELLE DUE SIC. - Joachim face side view
ژواکیم ناپلئون مورا پادشاه دوسیسیل - نیمرخ ژواکیم
PRIN. E GRAND'AMMI. DI FRAN. - Wreath - 3 GRANA - Date
شاهزاده و بزرگ دریابد فرانسه - تاج برگ - 3 گرانا - تاریخ
1810
1810
Copper
مس
18.71 Grams
18.71 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)