1 بایوکو

معرفی و مشخصات سکه 1 بایوکو پیوس نهم (One Baiocco) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر صد بایوکو ایتالیا معادل یک اسکودو می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 بایوکو - تیپ یک 

سکه 1 بایوکو پاپ پیوس نهم - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Baiocco Pius IX - Type one
سکه 1 بایوکو پاپ پیوس نهم - تیپ یک
PIVS.IX PON year of reign - coat of arms of Papal States - N.C. (Engraver)
پاپ پیوس نهم در تاریخ چندمین سال حکومت - نشان ایالات کلیسایی - نیکولو سربارا (نام طراح)
Laurel wreath - BAIOCCO - Date - Mint mark
تاجی از برگ بو - بایوکو - تاریخ - نشان ضرابخانه
1846 To 1849
از 1846 تا 1849
Copper
مس
10 Grams
10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 بایوکو 1846 ، R
 • مس
 • 10
 • 30
 • 3
 • 1 بایوکو 1847 ، B
 • مس
 • 10
 • 30
لیست کامل

2) 1 بایوکو - تیپ دو 

سکه 1 بایوکو پاپ پیوس نهم - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Baiocco Pius IX - Type two
سکه 1 بایوکو پاپ پیوس نهم - تیپ دو
PIVS.IX PON year of reign - coat of arms of Papal States
پاپ پیوس نهم در تاریخ چندمین سال حکومت - نشان ایالات کلیسایی
Laurel wreath - 1 BAIOCCO - Date - Mint mark
تاجی از برگ بو - 1 بایوکو - تاریخ - نشان ضرابخانه
1850 To 1853
از 1850 تا 1853
Copper
مس
10 Grams
10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 بایوکو 1850 ، R ، چهارمین سال حکومت
 • مس
 • 10
 • 30
 • 3
 • 1 بایوکو 1850 ، B ، پنجمین سال حکومت
 • مس
 • 10
 • 30
لیست کامل