گوستاف ششم

زیرگروه گوستاف ششم


درباره گوستاف ششم


اسکار فردریک ویلیام آدولف یا گوستاف ششم زاده 11 نوامبر 1885 م. بزرگترین فرزند گوستاف پنجم و ویکتوریای بادن آخرین پادشاهی بود که بر اساس قوانین اختیارات اجرایی محدود داشت. در زمان به سلطنت رسیدن وی سیستم پارلمانی سوئد بسیار پایدار و با ثبات بود و شاه عملا دخالتی در اداره کشور نداشت. او پس از مرگ پدرش در 67 سالگی و پس از 43 سال ولیعهدی به سلطنت رسید.

خصوصیات شخصی و خلق و خوی گوستاف ششم منجر به محبوبیت بسیار وی در سوئد و در نتیجه منجر به ایجاد افکار عمومی بسیار نسبت به حفظ سلطنت شد. در حالی که از سال 1917 م. سلطنت به طور واقعی تحت امر پارلمان و وزرا بود، شاه همچنان به طور صوری قدرت داشت.  این قدرتهای صوری نیز با اتمام اصلاحات در قانون اساسی سوئد در سال 1975 م. از بین رفت. بنابراین گوستاف ششم به آخرین پادشاه سوئد تبدیل شد که حتی دارای قدرت صوری هم نبود.

پادشاه در سال 1973 م. ده هفته پس از تولد 90 سالگی یعنی در تاریخ 15 سپتامبر 1973 م. در بیمارستان هلسینبورگ اسکانیا (Helsingborg Scania) در نزدیکی محل اقامت تابستانی خود در قلعه سوفریو در اثر ابتلا به بیماری ذات الریه درگذشت. پس از وی نوه اش کارل گوستاف شانزدهم به سلطنت رسید. نوه دیگر وی مارگریت دوم ملکه وقت دانمارک است.

گوستاو ششم پادشاه کشور سوئد

گوستاف ششم پادشاه کشور سوئد

محصولات دسته: گوستاف ششم


سکه 1 کرون 1973 گوستاو ششم - AU50 - سوئد 029518
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 اوره 1961 گوستاو ششم - AU50 - سوئد 029512
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 کرون 1957 گوستاو ششم - MS61 - سوئد 046823
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 25 اوره 1962 گوستاو ششم - EF45 - سوئد 029514
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 25 اوره 1963 گوستاو ششم - EF45 - سوئد 029515
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 25 اوره 1966 گوستاو ششم - EF45 - سوئد 029516
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 اوره 1955 گوستاو ششم - EF45 - سوئد 040915
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 اوره 1968 گوستاو ششم - EF45 - سوئد 040917
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 اوره 1972 گوستاو ششم - EF45 - سوئد 029510
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 اوره 1973 گوستاو ششم - EF45 - سوئد 029511
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 5 اوره 1973 گوستاو ششم - EF45 - سوئد 040874
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 50 اوره 1967 گوستاو ششم - MS63 - سوئد 029517
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 50 اوره 1973 گوستاو ششم - AU58 - سوئد 040868
اتمام (فعلا موجود نیست)