:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

1 پنی

معرفی و مشخصات سکه 1 پنی الیزابت دوم (One Penny) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پِنی بریتانیا معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 پنی - الهه بریتانیا 

1 پنی الیزابت دوم - الهه بریتانیا

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در عبارت روی سکه می باشد؛ تیپ اول مربوط به سال 1953 م. با نوشته BRITT:OMN و تیپ دوم مربوط به سال های 1954 تا 1970 م. بدون نوشته BRITT:OMN بر روی سکه می باشد.

ویژگی ها

1 Penny Elizabeth II - Britannia
سکه 1 پنی الیزابت دوم - الهه بریتانیا
+ ELIZABETH II DEI GRA:BRITT:OMN:REGINA F:D: - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
ONE PENNY - Britannia - Date
یک پنی - الهه بریتانیا - تاریخ
1953 To 1970
از 1953 تا 1970
Bronze
برنز
9.44 Grams
9.44 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1953 ، پروف
 • برنز
 • 9.44
 • 30.8
 • 3
 • 1 پنی 1954
 • برنز
 • 9.44
 • 30.8
لیست کامل

2) 1 پنی - تاج 

1 پنی الیزابت دوم - تاج

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در عبارت روی سکه می باشد؛ تیپ اول مربوط به سال 1953 م. با نوشته BRITT:OMN و تیپ دوم مربوط به سال های 1954 تا 2000 م. بدون نوشته BRITT:OMN بر روی سکه می باشد.

ویژگی ها

1 Penny Elizabeth II - Crown
سکه 1 پنی الیزابت دوم - تاج
+ ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F:D: - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Oak wreath - Crown - Number 1 - Date
تاجی از برگ بلوط - تاج - عدد 1 - تاریخ
1954 To 2000
از 1954 تا 2000
Silver 925
نقره با عیار 925
0.47 Grams
0.47 گرم
11 mm
11 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1954
 • نقره
 • 0.47
 • 11
 • 3
 • 1 پنی 1955
 • نقره
 • 0.47
 • 11
لیست کامل

3) 1 نیو پنی - الیزابت جوان 

1 نیو پنی الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

1 New Penny Elizabeth II - Young bust
سکه 1 نیو پنی الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
NEW PENNY - Crowned portcullis - Number 1
یک پنی - دروازه تاجدار (نشان سلطنتی) - عدد 1
1971 To 1981
از 1971 تا 1981
Bronze
برنز
3.56 Grams
3.56 گرم
20.32 mm
20.32 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 نیو پنی 1971 ، پروف
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
 • 3
 • 1 نیو پنی 1972 ، پروف
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
لیست کامل

4) 1 پنی - الیزابت جوان 

1 پنی الیزابت دوم - الیزابت جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Elizabeth II - Young bust
سکه 1 پنی الیزابت دوم - الیزابت جوان
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
ONE PENNY - Crowned portcullis - Number 1
یک پنی - دروازه تاجدار (نشان سلطنتی) - عدد 1
1982 To 1984
از 1982 تا 1984
Bronze
برنز
3.56 Grams
3.56 گرم
20.32 mm
20.32 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1982 ، پروف
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
 • 3
 • 1 پنی 1983
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
لیست کامل

5) 1 پنی - الیزابت با تاج 

1 پنی الیزابت دوم - الیزابت با تاج

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است؛ تیپ اول مربوط به سال های 1985 تا 1992 م. از جنس برنز و تیپ دوم مربوط به سال های 1992 تا 1997 م. از جنس استیل با روکش مس می باشد.

ویژگی ها

1 Penny Elizabeth II - Elizabeth with Crown
سکه 1 پنی الیزابت دوم - الیزابت با تاج
ELIZABETH II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
ONE PENNY - Crowned portcullis - Number 1
یک پنی - دروازه تاجدار (نشان سلطنتی) - عدد 1
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Bronze
برنز
3.56 Grams
3.56 گرم
20.32 mm
20.32 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1985 ، پروف
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
 • 3
 • 1 پنی 1986
 • برنز
 • 3.56
 • 20.32
لیست کامل

6) 1 پنی - الیزابت با نیم تاج 

1 پنی الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Elizabeth II - Elizabeth with Tiara
سکه 1 پنی الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج
ELIZABETH II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
ONE PENNY - Crowned portcullis - Number 1
یک پنی - دروازه تاجدار (نشان سلطنتی) - عدد 1
1998 To 2008
از 1998 تا 2008
Copper plated Steel
استیل با روکش مس
3.56 Grams
3.56 گرم
20.32 mm
20.32 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1998 ، پروف
 • استیل با روکش مس
 • 3.56
 • 20.32
 • 3
 • 1 پنی 1999
 • استیل با روکش مس
 • 3.56
 • 20.32
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 1 پنی 1953 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 012781
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1961 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 012785
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1961 الیزابت دوم - EF45 - انگلستان 012786
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1961 الیزابت دوم - MS62 - انگلستان 012784
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1961 الیزابت دوم - MS62 - انگلستان 026049
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1961 الیزابت دوم - MS63 - انگلستان 012783
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1962 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 026043
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1962 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 012801
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 1 پنی 1962 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 026045
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1962 الیزابت دوم - EF40 - انگلستان 012802
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1962 الیزابت دوم - MS62 - انگلستان 012800
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1962 الیزابت دوم - VF30 - انگلستان 012803
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1963 الیزابت دوم - AU50 - انگلستان 026044
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1963 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 026046
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1963 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 012807
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1963 الیزابت دوم - MS62 - انگلستان 012806
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1963 الیزابت دوم - MS63 - انگلستان 012805
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1963 الیزابت دوم - MS64 - انگلستان 012804
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1964 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 012811
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1964 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 026047
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1964 الیزابت دوم - AU55 - انگلستان 032611
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1964 الیزابت دوم - AU58 - انگلستان 012810
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1964 الیزابت دوم - MS61 - انگلستان 026048
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 پنی 1964 الیزابت دوم - MS62 - انگلستان 012809
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.