:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

25 پزتا

معرفی و مشخصات سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم (Twenty five Pesetas) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پزتا اسپانیا معادل یک رئال و 24 کوارتو می باشد. این سکه در 14 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 25 پزتا - تاج پادشاهی 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - تاج پادشاهی

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ می باشد : در پشت سکه های ضرب شده در سال 1975 میلادی زیر 25 پزتا ، تصویر ستاره ای است که داخل آن عدد نوشته شده و در پشت سکه های 1982 ، 1983 ، 1984 میلادی به جای ستاره نام اختصاری ضرابخانه (M تاجدار) دیده می شود.

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Crown
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - تاج پادشاهی
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Crown - 25 PTAS - Star
تاج پادشاهی - 25 پزتا - ستاره
1975 To 1984
از 1975 تا 1984
Copper-Nickel
مس-نیکل
8.50 Grams
8.50 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا (76) 1975
 • مس-نیکل
 • 8.5
 • 26.5
 • 2
 • 25 پزتا (76) 1975 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8.5
 • 26.5
 • 3
 • 25 پزتا (77) 1975
 • مس-نیکل
 • 8.5
 • 26.5
لیست کامل

2) 25 پزتا - جام جهانی فوتبال 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - World Cup Soccer Game
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Soccer ball - Net - ESPAÑA 82 - 25 PESETAS - Star
توپ فوتبال - تور - اسپانیا 82 - 25 پزتا - ستاره
1980
1980
Copper-Nickel
مس-نیکل
8.50 Grams
8.50 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا (80) 1980
 • مس-نیکل
 • 8.5
 • 26.5
 • 2
 • 25 پزتا (80) 1980 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8.5
 • 26.5
 • 3
 • 25 پزتا (81) 1980
 • مس-نیکل
 • 8.5
 • 26.5
لیست کامل

3) 25 پزتا - دیسک پران 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - پرتاب کننده دیسک

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Discus thrower
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - پرتاب کننده دیسک
Discus thrower - ESPAÑA - Date
پرتاب کننده دیسک - اسپانیا - تاریخ
olympics logo - 25 PESETAS - Barcelona'92
لوگوی المپیک - 25 پزتا - بارسلونا 92
1990 To 1991
از 1990 تا 1991
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 1990
 • نیکل-برنز
 • 4.25
 • 19.5
 • 2
 • 25 پزتا 1991
 • نیکل-برنز
 • 4.25
 • 19.5

4) 25 پزتا - پرش از ارتفاع 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - پرش کننده از ارتفاع

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - High jumper
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - پرش کننده از ارتفاع
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA - Date
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
High jumper - BARCELONA '92 - olympics logo - 25 PTAS - Mint Mark
پرش کننده از ارتفاع - بارسلونا 92 - لوگوی المپیک - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1990 To 1991
از 1990 تا 1991
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 1990
 • نیکل-برنز
 • 4.25
 • 19.5
 • 2
 • 25 پزتا 1991
 • نیکل-برنز
 • 4.25
 • 19.5

5) 25 پزتا - برج خیرالدا 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - برج خیرالدا

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Giralda tower
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - برج خیرالدا
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA - Date
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
SEVILLA' 92 - 25 PTAS - Mint Mark - Giralda tower of Sevilla
سِویا 92 - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - برج خیرالدا در شهر سِویا
1992
1992
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 1992
 • نیکل-برنز
 • 4.25
 • 19.5

6) 25 پزتا - برج طلا 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - برج طلا

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Torre del Oro
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - برج طلا
Bioclimatic sphere - ESPAÑA - Date
کُره بیوکلیماتیک - اسپانیا - تاریخ
Tower of Gold in Seville - 25 PTAS - Mint Mark - SEVILLA '92
برج طلای سِویا - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - سِویا 92
1992
1992
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 1992
 • نیکل-برنز
 • 4.25
 • 19.5

7) 25 پزتا - سرزمین باسک 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - سرزمین باسک

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - País Vasco
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - سرزمین باسک
ESPAÑA - Date - Sculptures from Eduardo Chillida
اسپانیا - تاریخ - مجسمه هایی از ادواردو چیلیدا
País Vasco - 25 PTAS - Mint Mark - Oñate University
سرزمین باسک - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - دانشگاه اوناتی
1993
1993
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 1993
 • نیکل-برنز
 • 4.25
 • 19.5

8) 25 پزتا - جزایر قناری 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - جزایر قناری

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Canary Islands
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - جزایر قناری
ESPAÑA - Date - dragon tree
اسپانیا - تاریخ - درخت اژدها
sculptures from Cesar Manrique - 25 PTAS - Mint Mark - CANARIAS
مجسمه ای از سزار مانریکه - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - جزایر قناری
1994
1994
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 1994
 • نیکل-برنز
 • 4.25
 • 19.5

9) 25 پزتا - کاستیا و لئون 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - کاستیا و لئون

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Castile and Leon
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - کاستیا و لئون
ESPAÑA - Date - Church of San Esteban
اسپانیا - تاریخ - کلیسای سن استبان
Castile and Leon - 25 PTAS - Mint Mark -The Bulls of Guisando in Avila
کاستیا و لئون - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - مجسمه های گاو در شهر آبیلا
1995
1995
Brass
برنج
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 1995 ، بدون Y
 • برنج
 • 4.25
 • 19.5
 • 2
 • 25 پزتا 1995
 • برنج
 • 4.25
 • 19.5

10) 25 پزتا - کاستیا-لا مانچا 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - کاستیا-لا مانچا

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Castilla-La Mancha
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - کاستیا-لا مانچا
ESPAÑA - Date - Don Quixote - Windmill
اسپانیا - تاریخ - دُن کیشوت - آسیاب بادی
25 PTAS - Mint Mark - Castilla-La Mancha - Casas Colgadas in Cuenca
25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - کاستیا-لا مانچا - خانه های معلق کوئنکا
1996
1996
Copper-Zinc-Nickel
مس-روی-نیکل
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 1996
 • مس-روی-نیکل
 • 4.25
 • 19.5

11) 25 پزتا - مِلیلیه 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - مِلیلیه

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Melilla
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - مِلیلیه
ESPAÑA - Date - The Palace of the Assembly of Melilla
اسپانیا - تاریخ - ساختمان مجلس مِلیلیه
25 PTAS - Mint Mark - phoenician amphora - MELILLA - Date
25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - آمفورای فنیقی - مِلیلیه - تاریخ
1997
1997
Brass
برنج
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 1997
 • برنج
 • 4.25
 • 19.5

12) 25 پزتا - سئوتا 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - سئوتا

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Ceuta
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - سئوتا
ESPAÑA - Walls of Ceuta - Date
اسپانیا - دیوارهای شهر سئوتا - تاریخ
25 PTAS - Mint Mark - Our Lady of Africa - Ceuta
25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - بانوی مقدس آفریقا - سئوتا
1998
1998
Copper-Zinc-Nickel
مس-روی-نیکل
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 1998
 • مس-روی-نیکل
 • 4.25
 • 19.5

13) 25 پزتا - نابارا 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - نابارا

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Navarre
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - نابارا
ESPAÑA - Chains - Date - Royal palace of Olite
اسپانیا - زنجیر - تاریخ - کاخ سلطنتی اولیته
25 PTAS - Mint Mark - coat of arms of Navarre - Man running in front of a bull - Navarre
25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - نشان ملی نابارا - مردی در حال فرار کردن از گاو - نابارا
1999
1999
Nickel-Brass
نیکل-برنج
4.30 Grams
4.30 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 1999
 • نیکل-برنج
 • 4.30
 • 19.5

14) 25 پزتا - نشان ملی با تاج 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی با تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Crowned arms
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی با تاج
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA - Date
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
Crowned arms - 25 PTAS - Mint Mark
نشان ملی با تاج - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
2000
2000
Nickel-Brass
نیکل-برنج
4.20 Grams
4.20 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 25 پزتا 2000
 • نیکل-برنج
 • 4.20
 • 19.5
 • 2
 • 25 پزتا 2001
 • نیکل-برنج
 • 4.20
 • 19.5
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.