:: پیک اختصاصی ویژه شهر تهران :: اول ببینید و سپس پرداخت کنید!

:: لیست جدید ۵ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۳ :: اینجا ضربه بزنید

25 پزتا

معرفی و مشخصات سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم (Twenty five Pesetas) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پزتا اسپانیا معادل یک رئال و 24 کوارتو می باشد. این سکه در 14 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 25 پزتا - تاج پادشاهی 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - تاج پادشاهی

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ می باشد : در پشت سکه های ضرب شده در سال 1975 میلادی زیر 25 پزتا ، تصویر ستاره ای است که داخل آن عدد نوشته شده و در پشت سکه های 1982 ، 1983 ، 1984 میلادی به جای ستاره نام اختصاری ضرابخانه (M تاجدار) دیده می شود.

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Crown
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - تاج پادشاهی
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Crown - 25 PTAS - Star
تاج پادشاهی - 25 پزتا - ستاره
1975 To 1984
از 1975 تا 1984
Copper-Nickel
مس-نیکل
8.50 Grams
8.50 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 پزتا (76) 1975 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8.5
 • 26.5
 • 3
 • 25 پزتا (77) 1975
 • مس-نیکل
 • 8.5
 • 26.5
لیست کامل

2) 25 پزتا - جام جهانی فوتبال 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - World Cup Soccer Game
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Soccer ball - Net - ESPAÑA 82 - 25 PESETAS - Star
توپ فوتبال - تور - اسپانیا 82 - 25 پزتا - ستاره
1980
1980
Copper-Nickel
مس-نیکل
8.50 Grams
8.50 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 پزتا (80) 1980 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8.5
 • 26.5
 • 3
 • 25 پزتا (81) 1980
 • مس-نیکل
 • 8.5
 • 26.5
لیست کامل

3) 25 پزتا - دیسک پران 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - پرتاب کننده دیسک

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Discus thrower
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - پرتاب کننده دیسک
Discus thrower - ESPAÑA - Date
پرتاب کننده دیسک - اسپانیا - تاریخ
olympics logo - 25 PESETAS - Barcelona'92
لوگوی المپیک - 25 پزتا - بارسلونا 92
1990 To 1991
از 1990 تا 1991
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 پزتا 1991
 • نیکل-برنز
 • 4.25
 • 19.5

4) 25 پزتا - پرش از ارتفاع 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - پرش کننده از ارتفاع

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - High jumper
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - پرش کننده از ارتفاع
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA - Date
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
High jumper - BARCELONA '92 - olympics logo - 25 PTAS - Mint Mark
پرش کننده از ارتفاع - بارسلونا 92 - لوگوی المپیک - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1990 To 1991
از 1990 تا 1991
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 پزتا 1991
 • نیکل-برنز
 • 4.25
 • 19.5

5) 25 پزتا - برج خیرالدا 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - برج خیرالدا

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Giralda tower
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - برج خیرالدا
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA - Date
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
SEVILLA' 92 - 25 PTAS - Mint Mark - Giralda tower of Sevilla
سِویا 92 - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - برج خیرالدا در شهر سِویا
1992
1992
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 25 پزتا - برج طلا 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - برج طلا

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Torre del Oro
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - برج طلا
Bioclimatic sphere - ESPAÑA - Date
کُره بیوکلیماتیک - اسپانیا - تاریخ
Tower of Gold in Seville - 25 PTAS - Mint Mark - SEVILLA '92
برج طلای سِویا - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - سِویا 92
1992
1992
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 25 پزتا - سرزمین باسک 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - سرزمین باسک

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - País Vasco
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - سرزمین باسک
ESPAÑA - Date - Sculptures from Eduardo Chillida
اسپانیا - تاریخ - مجسمه هایی از ادواردو چیلیدا
País Vasco - 25 PTAS - Mint Mark - Oñate University
سرزمین باسک - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - دانشگاه اوناتی
1993
1993
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

8) 25 پزتا - جزایر قناری 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - جزایر قناری

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Canary Islands
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - جزایر قناری
ESPAÑA - Date - dragon tree
اسپانیا - تاریخ - درخت اژدها
sculptures from Cesar Manrique - 25 PTAS - Mint Mark - CANARIAS
مجسمه ای از سزار مانریکه - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - جزایر قناری
1994
1994
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

9) 25 پزتا - کاستیا و لئون 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - کاستیا و لئون

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Castile and Leon
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - کاستیا و لئون
ESPAÑA - Date - Church of San Esteban
اسپانیا - تاریخ - کلیسای سن استبان
Castile and Leon - 25 PTAS - Mint Mark -The Bulls of Guisando in Avila
کاستیا و لئون - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - مجسمه های گاو در شهر آبیلا
1995
1995
Brass
برنج
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 پزتا 1995
 • برنج
 • 4.25
 • 19.5

10) 25 پزتا - کاستیا-لا مانچا 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - کاستیا-لا مانچا

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Castilla-La Mancha
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - کاستیا-لا مانچا
ESPAÑA - Date - Don Quixote - Windmill
اسپانیا - تاریخ - دُن کیشوت - آسیاب بادی
25 PTAS - Mint Mark - Castilla-La Mancha - Casas Colgadas in Cuenca
25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - کاستیا-لا مانچا - خانه های معلق کوئنکا
1996
1996
Copper-Zinc-Nickel
مس-روی-نیکل
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

11) 25 پزتا - مِلیلیه 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - مِلیلیه

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Melilla
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - مِلیلیه
ESPAÑA - Date - The Palace of the Assembly of Melilla
اسپانیا - تاریخ - ساختمان مجلس مِلیلیه
25 PTAS - Mint Mark - phoenician amphora - MELILLA - Date
25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - آمفورای فنیقی - مِلیلیه - تاریخ
1997
1997
Brass
برنج
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

12) 25 پزتا - سئوتا 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - سئوتا

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Ceuta
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - سئوتا
ESPAÑA - Walls of Ceuta - Date
اسپانیا - دیوارهای شهر سئوتا - تاریخ
25 PTAS - Mint Mark - Our Lady of Africa - Ceuta
25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - بانوی مقدس آفریقا - سئوتا
1998
1998
Copper-Zinc-Nickel
مس-روی-نیکل
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

13) 25 پزتا - نابارا 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - نابارا

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Navarre
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - نابارا
ESPAÑA - Chains - Date - Royal palace of Olite
اسپانیا - زنجیر - تاریخ - کاخ سلطنتی اولیته
25 PTAS - Mint Mark - coat of arms of Navarre - Man running in front of a bull - Navarre
25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - نشان ملی نابارا - مردی در حال فرار کردن از گاو - نابارا
1999
1999
Nickel-Brass
نیکل-برنج
4.30 Grams
4.30 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

14) 25 پزتا - نشان ملی با تاج 

25 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی با تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Crowned arms
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی با تاج
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA - Date
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
Crowned arms - 25 PTAS - Mint Mark
نشان ملی با تاج - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
2000
2000
Nickel-Brass
نیکل-برنج
4.20 Grams
4.20 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 پزتا 2001
 • نیکل-برنج
 • 4.20
 • 19.5

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.