قوانین استفاده از اشتراک

اشتراک در واقع یک عضویت ویژه می باشد و کاربرانی که اقدام به تهیه آن می کنند از امکانات ویژه این اشتراک ها برخوردار می شوند که در حالت عادی دسترسی به آنها امکانپذیر نمی باشد.

بدیهی است این سرویس ها شامل قوانین کپی رایت شده و دارای شرایط و مقررات خاصی است و افرادی که از این سرویس ها و خدمات استفاده می کنند ملزم به مطالعه و پذیرش قوانین و مقررات می باشند.

  • اشتراک فقط به کاربران داخل ایران ارائه می شود و امکان تهیه اشتراک از دیگر کشورها وجود ندارد.
  • شما اجازه ندارید مشخصات حساب خود را به فرد دیگری بدهید، مسئولیت سوء استفاده از حساب شما، به عهده خود شما می باشد.
  • شما اجازه ندارید بیش از یک حساب کاربری برای خود ایجاد نمایید، در صورت مشاهده حساب ها محدود و یا مسدود خواهند شد.
  • حق نشر برای ایران آنتیک محفوظ می باشد.
  • شما اجازه ندارید به هر شکلی همه ، بخش یا قسمتی از محتوای ایران آنتیک را منتشر نمایید. هرگونه بازنشر سرویس ها و داده های متنی و تصویری ممنوع می باشد.
  • شما با خرید اشتراک متعهد می شوید کلیه قوانین و مقررات حاکم بر وبسایت ایران آنتیک را رعایت نمایید.