اسکناس 2000 ریال (نمازی - نوربخش) ارور کادر اضافه - تک - UNC - جمهوری اسلامی

Islamic Republic 2000 rials (namazi - noorbakhsh) banknote - UNC

مشخصات محصول

 • بصورت: تک
 • ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
 • مبلغ اسمی: 2000 ریال
 • کیفیت: بانکی UNC
 • ابعاد: 152x74 میلیمتر

004985
مزایده
مزایده در تاریخ ۰۲-۰۴-۱۳۹۸ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

اسکناس 2000 ریال (نمازی - نوربخش) ارور کادر اضافه - تک - UNC - جمهوری اسلامی

در اثر عدم برش کادر اضافه اسکناس بدلیل تاخوردگی قسمتی از این کادر به داخل و قرار نگرفتن زیر دستگاه برش، این اسکناس به این شکل درآمده است. این اسکناس چاپ انگلستان به سفارش بانک مرکزی می باشد. و هنگام توزیع از چشم سیستم نظارتی هم بدور مانده و وارد چرخه پولی کشور شده است. کیفیت این اسکناس بانکی UNC می باشد.

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 1,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 ساعت ادامه خواهد داشت. مشتریانی که درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال و طبق قوانین اشتراک مزایده دریافت کنند، می توانند در مدت برگزاری مزایده پیشنهاد خود را ثبت نمایند. اطلاعات بیشتر...

شنبه 01 تیر 1398، 18:00
یکشنبه 02 تیر 1398، 18:50
1,000 تومان
6 نفر
شه...پی
مشاهده قیمت اشتراک VIP
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 43
 • اح...زا
 • 18:34، 98/04/02
 • 42
 • شه...پی
 • 18:34، 98/04/02
 • 41
 • اح...زا
 • 18:27، 98/04/02
 • 40
 • شه...پی
 • 18:27، 98/04/02
 • 39
 • اح...زا
 • 18:24، 98/04/02
 • 38
 • شه...پی
 • 18:24، 98/04/02
 • 37
 • اح...زا
 • 18:16، 98/04/02
 • 36
 • شه...پی
 • 18:16، 98/04/02
 • 35
 • اح...زا
 • 18:08، 98/04/02
 • 34
 • شه...پی
 • 18:07، 98/04/02
 • 33
 • اح...زا
 • 17:59، 98/04/02
 • 32
 • شه...پی
 • 17:59، 98/04/02
 • 31
 • اح...زا
 • 17:48، 98/04/02
 • 30
 • مح...رئ
 • 17:45، 98/04/02
 • 29
 • مح...رئ
 • 17:45، 98/04/02
 • 28
 • مج...نف
 • 17:45، 98/04/02
 • 27
 • اح...زا
 • 17:43، 98/04/02
 • 26
 • مج...نف
 • 17:43، 98/04/02
 • 25
 • اح...زا
 • 17:42، 98/04/02
 • 24
 • مح...رئ
 • 17:42، 98/04/02
 • 23
 • اح...زا
 • 17:42، 98/04/02
 • 22
 • مج...نف
 • 17:32، 98/04/02
 • 21
 • مج...نف
 • 17:31، 98/04/02
 • 20
 • مج...نف
 • 17:16، 98/04/02
 • 19
 • اح...زا
 • 17:15، 98/04/02
 • 18
 • اح...زا
 • 17:11، 98/04/02
 • 17
 • مج...نف
 • 16:02، 98/04/02
 • 16
 • به...عا
 • 16:02، 98/04/02
 • 15
 • مج...نف
 • 16:01، 98/04/02
 • 14
 • به...عا
 • 16:01، 98/04/02
 • 13
 • مج...نف
 • 11:08، 98/04/02
 • 12
 • اح...زا
 • 22:35، 98/04/01
 • 11
 • مه...شه
 • 22:35، 98/04/01
 • 10
 • اح...زا
 • 21:03، 98/04/01
 • 9
 • شه...پی
 • 21:03، 98/04/01
 • 8
 • اح...زا
 • 20:20، 98/04/01
 • 7
 • به...عا
 • 20:20، 98/04/01
 • 6
 • اح...زا
 • 18:16، 98/04/01
 • 5
 • مه...شه
 • 18:16، 98/04/01
 • 4
 • اح...زا
 • 18:15، 98/04/01
 • 3
 • مه...شه
 • 18:15، 98/04/01
 • 2
 • اح...زا
 • 18:09، 98/04/01
 • 1
 • مه...شه
 • 18:04، 98/04/01

اسکناس 2000 ریال (نمازی - نوربخش) ارور کادر اضافه - تک - UNC - جمهوری اسلامی

تک
تصویر و کیفیت درج شده
2000 ریال
بانکی UNC
152x74 میلیمتر
کلمه «الله»

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید
iwmf