:: لیست جدید ::  اینجا ضربه بزنید

سکه 500 ریال 1390 (ضرب خارج از مرکز) - AU58 - برگزاری مجدد


دسته بندی: مزایده

005970
مزایده در تاریخ ۰۲-۰۶-۱۳۹۸ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 500 ریال 1390 (ضرب خارج از مرکز) - AU58 - برگزاری مجدد

سکه در تصویر دارای خطای ضرب خارج از مرکز است و کیفیت آن تقریبا بانکی AU58 و همانند تصویر می باشد.

توجه: نقص روی پولک سکه «فابریک» می باشد.

مهم: بدلیل عدم پرداخت برنده مزایده قبلی ، برگزاری مزایده برای این سکه مجدد انجام می پذیرد. و طبق قوانین مزایده ، برنده خاطی اعمال قانون ، و اشتراک مزایده او بطور دائمی لغو گردید.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 1,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

جمعه 01 شهریور 1398، 18:00
شنبه 02 شهریور 1398، 18:40
1,000 تومان
6 نفر
فر...پی
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 75
 • مح...شا
 • 18:29، 98/06/02
 • 74
 • فر...پی
 • 18:28، 98/06/02
 • 73
 • مح...شا
 • 18:28، 98/06/02
 • 72
 • فر...پی
 • 18:27، 98/06/02
 • 71
 • مح...شا
 • 18:27، 98/06/02
 • 70
 • فر...پی
 • 18:26، 98/06/02
 • 69
 • مح...شا
 • 18:26، 98/06/02
 • 68
 • فر...پی
 • 18:25، 98/06/02
 • 67
 • مح...شا
 • 18:25، 98/06/02
 • 66
 • فر...پی
 • 18:25، 98/06/02
 • 65
 • مح...شا
 • 18:25، 98/06/02
 • 64
 • فر...پی
 • 18:24، 98/06/02
 • 63
 • مح...شا
 • 18:24، 98/06/02
 • 62
 • فر...پی
 • 18:23، 98/06/02
 • 61
 • مح...شا
 • 18:23، 98/06/02
 • 60
 • فر...پی
 • 18:23، 98/06/02
 • 59
 • مح...شا
 • 18:23، 98/06/02
 • 58
 • فر...پی
 • 18:22، 98/06/02
 • 57
 • مح...شا
 • 18:22، 98/06/02
 • 56
 • فر...پی
 • 18:22، 98/06/02
 • 55
 • مح...شا
 • 18:22، 98/06/02
 • 54
 • فر...پی
 • 18:21، 98/06/02
 • 53
 • مح...شا
 • 18:21، 98/06/02
 • 52
 • فر...پی
 • 18:21، 98/06/02
 • 51
 • مح...شا
 • 18:21، 98/06/02
 • 50
 • فر...پی
 • 18:20، 98/06/02
 • 49
 • مح...شا
 • 18:20، 98/06/02
 • 48
 • فر...پی
 • 18:15، 98/06/02
 • 47
 • مح...شا
 • 18:15، 98/06/02
 • 46
 • فر...پی
 • 18:15، 98/06/02
 • 45
 • مح...شا
 • 18:15، 98/06/02
 • 44
 • فر...پی
 • 18:13، 98/06/02
 • 43
 • مح...شا
 • 18:13، 98/06/02
 • 42
 • فر...پی
 • 18:12، 98/06/02
 • 41
 • مح...شا
 • 18:12، 98/06/02
 • 40
 • فر...پی
 • 18:12، 98/06/02
 • 39
 • مح...شا
 • 18:12، 98/06/02
 • 38
 • فر...پی
 • 18:11، 98/06/02
 • 37
 • مح...شا
 • 18:11، 98/06/02
 • 36
 • فر...پی
 • 18:11، 98/06/02
 • 35
 • مح...شا
 • 18:11، 98/06/02
 • 34
 • فر...پی
 • 18:10، 98/06/02
 • 33
 • مح...شا
 • 18:10، 98/06/02
 • 32
 • فر...پی
 • 18:09، 98/06/02
 • 31
 • مح...شا
 • 18:09، 98/06/02
 • 30
 • فر...پی
 • 18:08، 98/06/02
 • 29
 • مح...شا
 • 18:08، 98/06/02
 • 28
 • فر...پی
 • 18:07، 98/06/02
 • 27
 • مح...شا
 • 18:07، 98/06/02
 • 26
 • فر...پی
 • 18:07، 98/06/02
 • 25
 • مح...شا
 • 18:07، 98/06/02
 • 24
 • فر...پی
 • 18:06، 98/06/02
 • 23
 • مح...شا
 • 18:06، 98/06/02
 • 22
 • فر...پی
 • 18:05، 98/06/02
 • 21
 • مح...شا
 • 18:05، 98/06/02
 • 20
 • فر...پی
 • 18:04، 98/06/02
 • 19
 • مج...نف
 • 18:04، 98/06/02
 • 18
 • فر...پی
 • 18:03، 98/06/02
 • 17
 • مج...نف
 • 18:02، 98/06/02
 • 16
 • مح...شا
 • 18:00، 98/06/02
 • 15
 • مج...نف
 • 17:58، 98/06/02
 • 14
 • مح...شا
 • 17:58، 98/06/02
 • 13
 • مج...نف
 • 17:57، 98/06/02
 • 12
 • مح...شا
 • 17:56، 98/06/02
 • 11
 • شه...پی
 • 17:55، 98/06/02
 • 10
 • مج...نف
 • 17:54، 98/06/02
 • 9
 • شه...پی
 • 17:54، 98/06/02
 • 8
 • مج...نف
 • 17:53، 98/06/02
 • 7
 • شه...پی
 • 17:53، 98/06/02
 • 6
 • مج...نف
 • 17:39، 98/06/02
 • 5
 • را...عی
 • 15:30، 98/06/02
 • 4
 • مح...شا
 • 21:28، 98/06/01
 • 3
 • مه...شه
 • 21:22، 98/06/01
 • 2
 • مح...شا
 • 20:13، 98/06/01
 • 1
 • شه...پی
 • 19:12، 98/06/01
سکه 500 ریال 1390 (ضرب خارج از مرکز) - AU58 - برگزاری مجدد
تصویر و کیفیت درج شده
500 ریال
تقریبا بانکی AU
برنز
3 گرم
20 میلیمتر
آسیا
ایران
جمهوری اسلامی ایران
avatar
۰ لایک
سلام ببخشید من متوجه نشدم این سکه دوبار درمزایده قرارگرفته؟

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید