:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل اسکناس ، سکه و مدال یادبود در تاریخ 23 مرداد 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

کتاب نقاشی ایران


دسته بندی: هنر

006340
مشاهده قیمت اشتراک VIP
اتمام (فعلا موجود نیست)

کتاب نقاشی ایران

کتاب نقاشی ایران

از دیرباز تا امروز

پژوهش جدی در موضوع نقاشی ایران از اوایل سده بیستم شروع شده و در دهه های اخیر وسعت قابل ملاحظه ای یافته است. کوششهای نخستین پژوهندگان، غالبا، معطوف به گردآوری و رده بندی آثار متعلق به سده های هفتم تا یازدهم هجری، و معرفی هنرمندان این دوره  بود. کار سودمند اینان راه مطالعات و تحقیقات بعدی را هموار ساخت.پژوهشگران و هنرشناسان امروزی (که شمار ایرانیان در میانشان کم نیست) نه فقط دامنه بررسی نقاشی ایران را از یکسو تا ادوار پیشا اسلامی و از سوی دیگر تا زمان معاصر گسترش می دهند، بلکه همچنین با نگرشی تازه و تعمقی بیشتر به تحلیل مسائل تاریخی و زیبایی شناختی این هنر می پردازند. اکنون می توان امید وار بود که بر اساس مدارک و منابع ارزنده ای که طی سالها در این زمینه فراهم آمده است، تاریخ تحلیلی و جامع نقاشی ایران تدوین شود.

کتاب نقاشی ایران
رویین پاکباز
زرین و سیمین
اول
1379
5000
وزیری (B5)
شادرنگ
موسسه فرایند گویا
228
سپید تحریر ، گلاسه
سیاه سفید ، قسمتی رنگی
9649211330
80-21908م