:: لیست جدید 13 خرداد ::  اینجا ضربه بزنید

سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ متوسط) - MS64 - رضا شاه


دسته بندی: مزایده

017944
مزایده در تاریخ ۰۲-۰۲-۱۴۰۰ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ متوسط) - MS64 - رضا شاه

این محصول دارای کیفیت بانکی MS64 می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.sekeha.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400، 18:00
پنج شنبه 02 اردیبهشت 1400، 20:43
50,000 تومان
14 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 73
 • مح...شی
 • 20:38، 1400/02/02
 • 72
 • فر...پی
 • 20:31، 1400/02/02
 • 71
 • مح...شی
 • 20:31، 1400/02/02
 • 70
 • مح...شی
 • 20:28، 1400/02/02
 • 69
 • عل...سل
 • 20:21، 1400/02/02
 • 68
 • فر...پی
 • 20:21، 1400/02/02
 • 67
 • عل...سل
 • 20:21، 1400/02/02
 • 66
 • فر...پی
 • 20:20، 1400/02/02
 • 65
 • عل...سل
 • 20:20، 1400/02/02
 • 64
 • فر...پی
 • 20:20، 1400/02/02
 • 63
 • عل...سل
 • 20:20، 1400/02/02
 • 62
 • فر...پی
 • 20:20، 1400/02/02
 • 61
 • عل...سل
 • 20:20، 1400/02/02
 • 60
 • فر...پی
 • 20:01، 1400/02/02
 • 59
 • می...نو
 • 20:01، 1400/02/02
 • 58
 • می...نو
 • 19:48، 1400/02/02
 • 57
 • مح...شی
 • 19:48، 1400/02/02
 • 56
 • مح...شی
 • 19:42، 1400/02/02
 • 55
 • به...مح
 • 19:42، 1400/02/02
 • 54
 • به...مح
 • 19:41، 1400/02/02
 • 53
 • مح...شی
 • 19:41، 1400/02/02
 • 52
 • به...مح
 • 19:40، 1400/02/02
 • 51
 • مح...شی
 • 19:40، 1400/02/02
 • 50
 • به...مح
 • 19:40، 1400/02/02
 • 49
 • مح...شی
 • 19:40، 1400/02/02
 • 48
 • به...مح
 • 19:40، 1400/02/02
 • 47
 • مح...شی
 • 19:40، 1400/02/02
 • 46
 • به...مح
 • 19:23، 1400/02/02
 • 45
 • می...نو
 • 19:23، 1400/02/02
 • 44
 • به...مح
 • 19:21، 1400/02/02
 • 43
 • می...نو
 • 19:21، 1400/02/02
 • 42
 • می...نو
 • 19:10، 1400/02/02
 • 41
 • مج...اح
 • 19:10، 1400/02/02
 • 40
 • می...نو
 • 17:35، 1400/02/02
 • 39
 • عل...سل
 • 16:40، 1400/02/02
 • 38
 • مج...نف
 • 16:39، 1400/02/02
 • 37
 • عل...سل
 • 16:39، 1400/02/02
 • 36
 • مج...نف
 • 14:19، 1400/02/02
 • 35
 • گی...نژ
 • 14:19، 1400/02/02
 • 34
 • مج...نف
 • 12:43، 1400/02/02
 • 33
 • رض...بل
 • 12:43، 1400/02/02
 • 32
 • رض...بل
 • 09:54، 1400/02/02
 • 31
 • پر...عط
 • 09:54، 1400/02/02
 • 30
 • رض...بل
 • 09:53، 1400/02/02
 • 29
 • پر...عط
 • 09:53، 1400/02/02
 • 28
 • رض...بل
 • 09:52، 1400/02/02
 • 27
 • پر...عط
 • 09:52، 1400/02/02
 • 26
 • رض...بل
 • 09:52، 1400/02/02
 • 25
 • پر...عط
 • 09:52، 1400/02/02
 • 24
 • رض...بل
 • 09:51، 1400/02/02
 • 23
 • پر...عط
 • 09:51، 1400/02/02
 • 22
 • رض...بل
 • 09:50، 1400/02/02
 • 21
 • پر...عط
 • 09:50، 1400/02/02
 • 20
 • رض...بل
 • 22:06، 1400/02/01
 • 19
 • یو...سر
 • 22:06، 1400/02/01
 • 18
 • یو...سر
 • 22:01، 1400/02/01
 • 17
 • عل...غل
 • 22:01، 1400/02/01
 • 16
 • عل...غل
 • 22:00، 1400/02/01
 • 15
 • یو...سر
 • 22:00، 1400/02/01
 • 14
 • عل...غل
 • 21:43، 1400/02/01
 • 13
 • عل...سل
 • 21:43، 1400/02/01
 • 12
 • عل...غل
 • 21:28، 1400/02/01
 • 11
 • اح...ال
 • 21:28، 1400/02/01
 • 10
 • عل...غل
 • 21:16، 1400/02/01
 • 9
 • اح...ال
 • 21:16، 1400/02/01
 • 8
 • عل...غل
 • 21:14، 1400/02/01
 • 7
 • اح...ال
 • 21:14، 1400/02/01
 • 6
 • عل...غل
 • 21:14، 1400/02/01
 • 5
 • اح...ال
 • 21:14، 1400/02/01
 • 4
 • عل...غل
 • 21:11، 1400/02/01
 • 3
 • اح...ال
 • 20:20، 1400/02/01
 • 2
 • عل...می
 • 20:20، 1400/02/01
 • 1
 • عل...می
 • 20:09، 1400/02/01
سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ متوسط) - MS64 - رضا شاه
تصویر و کیفیت درج شده
5 ریال
بانکی UNC
نقره 828
25 گرم
37 میلیمتر
آسیا
ایران
محمدرضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید