:: مزایده شماره ۷۱ تاپ لیست :: اینجا ضربه بزنید

سکه 10 دینار 1313 مس - AU55 - رضا شاه

Iran 10 dinars 1313 coin - AU55 - reza shah pahlavi

دسته بندی: مزایده

033592
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۰۲-۰۸-۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۴۶
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سکه 10 دینار 1313 مس - AU55 - رضا شاه

این محصول دارای کیفیت تقریبا بانکی AU55 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 الی 27 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

یکشنبه 01 آبان 1401، 18:00
دوشنبه 02 آبان 1401، 20:46
50,000 تومان
11 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 85
 • نا...خی
 • 20:42، 1401/08/02
 • 84
 • سی...مو
 • 20:40، 1401/08/02
 • 83
 • نا...خی
 • 20:40، 1401/08/02
 • 82
 • سی...مو
 • 20:36، 1401/08/02
 • 81
 • اح...زا
 • 20:36، 1401/08/02
 • 80
 • سی...مو
 • 20:36، 1401/08/02
 • 79
 • اح...زا
 • 20:36، 1401/08/02
 • 78
 • سی...مو
 • 20:08، 1401/08/02
 • 77
 • نا...خی
 • 19:56، 1401/08/02
 • 76
 • سی...مو
 • 19:56، 1401/08/02
 • 75
 • سی...مو
 • 19:54، 1401/08/02
 • 74
 • نا...خی
 • 19:54، 1401/08/02
 • 73
 • نا...خی
 • 19:54، 1401/08/02
 • 72
 • سی...مو
 • 19:54، 1401/08/02
 • 71
 • نا...خی
 • 19:52، 1401/08/02
 • 70
 • سی...مو
 • 19:52، 1401/08/02
 • 69
 • سی...مو
 • 19:51، 1401/08/02
 • 68
 • نا...خی
 • 19:51، 1401/08/02
 • 67
 • سی...مو
 • 19:50، 1401/08/02
 • 66
 • نا...خی
 • 19:50، 1401/08/02
 • 65
 • سی...مو
 • 19:49، 1401/08/02
 • 64
 • نا...خی
 • 19:49، 1401/08/02
 • 63
 • نا...خی
 • 19:41، 1401/08/02
 • 62
 • سی...مو
 • 19:26، 1401/08/02
 • 61
 • مح...بی
 • 19:26، 1401/08/02
 • 60
 • سی...مو
 • 19:26، 1401/08/02
 • 59
 • مح...بی
 • 19:26، 1401/08/02
 • 58
 • سی...مو
 • 19:26، 1401/08/02
 • 57
 • مح...بی
 • 19:26، 1401/08/02
 • 56
 • سی...مو
 • 19:25، 1401/08/02
 • 55
 • مح...بی
 • 19:25، 1401/08/02
 • 54
 • سی...مو
 • 19:25، 1401/08/02
 • 53
 • مح...بی
 • 19:25، 1401/08/02
 • 52
 • سی...مو
 • 19:25، 1401/08/02
 • 51
 • مح...بی
 • 19:25، 1401/08/02
 • 50
 • مح...بی
 • 19:23، 1401/08/02
 • 49
 • سی...مو
 • 19:22، 1401/08/02
 • 48
 • مح...بی
 • 19:22، 1401/08/02
 • 47
 • سی...مو
 • 19:22، 1401/08/02
 • 46
 • مح...بی
 • 19:22، 1401/08/02
 • 45
 • سی...مو
 • 19:22، 1401/08/02
 • 44
 • مح...بی
 • 19:22، 1401/08/02
 • 43
 • سی...مو
 • 19:22، 1401/08/02
 • 42
 • مح...بی
 • 19:22، 1401/08/02
 • 41
 • سی...مو
 • 19:21، 1401/08/02
 • 40
 • مح...بی
 • 19:21، 1401/08/02
 • 39
 • سی...مو
 • 19:21، 1401/08/02
 • 38
 • مح...بی
 • 19:21، 1401/08/02
 • 37
 • سی...مو
 • 19:20، 1401/08/02
 • 36
 • مح...بی
 • 19:20، 1401/08/02
 • 35
 • سی...مو
 • 19:20، 1401/08/02
 • 34
 • مه...شه
 • 19:20، 1401/08/02
 • 33
 • مه...شه
 • 19:14، 1401/08/02
 • 32
 • سی...مو
 • 19:14، 1401/08/02
 • 31
 • سی...مو
 • 19:14، 1401/08/02
 • 30
 • مه...شه
 • 19:14، 1401/08/02
 • 29
 • سی...مو
 • 19:14، 1401/08/02
 • 28
 • مه...شه
 • 19:14، 1401/08/02
 • 27
 • سی...مو
 • 19:02، 1401/08/02
 • 26
 • مح...بی
 • 18:30، 1401/08/02
 • 25
 • عل...گل
 • 17:35، 1401/08/02
 • 24
 • مه...شه
 • 17:35، 1401/08/02
 • 23
 • عل...گل
 • 17:35، 1401/08/02
 • 22
 • مه...شه
 • 16:27، 1401/08/02
 • 21
 • مح...بی
 • 10:24، 1401/08/02
 • 20
 • پی...نی
 • 09:59، 1401/08/02
 • 19
 • مح...بی
 • 09:34، 1401/08/02
 • 18
 • ام...زا
 • 09:34، 1401/08/02
 • 17
 • ام...زا
 • 09:33، 1401/08/02
 • 16
 • مح...بی
 • 09:33، 1401/08/02
 • 15
 • ام...زا
 • 09:33، 1401/08/02
 • 14
 • مح...بی
 • 09:33، 1401/08/02
 • 13
 • ام...زا
 • 23:52، 1401/08/01
 • 12
 • مح...بی
 • 22:44، 1401/08/01
 • 11
 • یو...ظف
 • 22:44، 1401/08/01
 • 10
 • یو...ظف
 • 19:50، 1401/08/01
 • 9
 • مح...بی
 • 19:24، 1401/08/01
 • 8
 • مه...نص
 • 19:24، 1401/08/01
 • 7
 • مه...نص
 • 19:18، 1401/08/01
 • 6
 • مح...بی
 • 19:18، 1401/08/01
 • 5
 • مه...نص
 • 19:18، 1401/08/01
 • 4
 • مح...بی
 • 19:18، 1401/08/01
 • 3
 • مه...نص
 • 18:16، 1401/08/01
 • 2
 • ام...مو
 • 18:16، 1401/08/01
 • 1
 • ام...مو
 • 18:16، 1401/08/01
سکه 10 دینار 1313 مس - AU55 - رضا شاه
تصویر و کیفیت درج شده
10 دینار
تقریبا بانکی AU
مس
3 گرم
21 میلیمتر
آسیا
ایران
رضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید