:: مزایده شماره ۷۱ تاپ لیست :: اینجا ضربه بزنید

اسکناس 10000 ریال (نوربخش - عادلی) امام - ارور چاپ - تک - AU58 - جمهوری اسلامی

islamic republic 10000 rials (nurbakhsh - aadeli) iran banknote - error - AU58

دسته بندی: مزایده

046741
۲ سانتیک
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۳۰-۰۸-۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

اسکناس 10000 ریال (نوربخش - عادلی) امام - ارور چاپ - تک - AU58 - جمهوری اسلامی

این محصول دارای کیفیت تقریبا بانکی AU58 و همانند تصویر می باشد. 

توجه: این اسکناس تای کیفی دارد.

دوشنبه 29 آبان 1402، 20:00
سه شنبه 30 آبان 1402، 20:08
50,000 تومان
10 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 102
 • مح...شی
 • 20:04، 1402/08/30
 • 101
 • صا...سی
 • 20:02، 1402/08/30
 • 100
 • مح...شی
 • 20:02، 1402/08/30
 • 99
 • مح...شی
 • 19:58، 1402/08/30
 • 98
 • شه...پی
 • 19:58، 1402/08/30
 • 97
 • شه...پی
 • 19:56، 1402/08/30
 • 96
 • مح...شی
 • 19:56، 1402/08/30
 • 95
 • مح...شی
 • 19:56، 1402/08/30
 • 94
 • صا...سی
 • 19:56، 1402/08/30
 • 93
 • صا...سی
 • 19:52، 1402/08/30
 • 92
 • شه...پی
 • 19:52، 1402/08/30
 • 91
 • شه...پی
 • 19:38، 1402/08/30
 • 90
 • صا...سی
 • 19:38، 1402/08/30
 • 89
 • صا...سی
 • 19:38، 1402/08/30
 • 88
 • شه...پی
 • 19:38، 1402/08/30
 • 87
 • صا...سی
 • 19:37، 1402/08/30
 • 86
 • شه...پی
 • 19:37، 1402/08/30
 • 85
 • صا...سی
 • 19:37، 1402/08/30
 • 84
 • شه...پی
 • 19:37، 1402/08/30
 • 83
 • صا...سی
 • 19:37، 1402/08/30
 • 82
 • شه...پی
 • 19:37، 1402/08/30
 • 81
 • صا...سی
 • 19:37، 1402/08/30
 • 80
 • شه...پی
 • 19:37، 1402/08/30
 • 79
 • صا...سی
 • 19:37، 1402/08/30
 • 78
 • شه...پی
 • 19:37، 1402/08/30
 • 77
 • صا...سی
 • 19:36، 1402/08/30
 • 76
 • آر...عل
 • 19:36، 1402/08/30
 • 75
 • صا...سی
 • 19:35، 1402/08/30
 • 74
 • آر...عل
 • 19:35، 1402/08/30
 • 73
 • صا...سی
 • 19:33، 1402/08/30
 • 72
 • مح...شی
 • 19:33، 1402/08/30
 • 71
 • مح...شی
 • 19:25، 1402/08/30
 • 70
 • آر...دی
 • 19:25، 1402/08/30
 • 69
 • آر...دی
 • 19:25، 1402/08/30
 • 68
 • مح...شی
 • 19:25، 1402/08/30
 • 67
 • آر...دی
 • 19:24، 1402/08/30
 • 66
 • مح...شی
 • 19:24، 1402/08/30
 • 65
 • آر...دی
 • 19:22، 1402/08/30
 • 64
 • صا...سی
 • 19:22، 1402/08/30
 • 63
 • صا...سی
 • 19:22، 1402/08/30
 • 62
 • آر...دی
 • 19:22، 1402/08/30
 • 61
 • صا...سی
 • 19:22، 1402/08/30
 • 60
 • آر...دی
 • 19:22، 1402/08/30
 • 59
 • صا...سی
 • 19:18، 1402/08/30
 • 58
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 57
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 56
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 55
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 54
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 53
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 52
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 51
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 50
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 49
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 48
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 47
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 46
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 45
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 44
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 43
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 42
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 41
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 40
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 39
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 38
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 37
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 36
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 35
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 34
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 33
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 32
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 31
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 30
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 29
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 28
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 27
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 26
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 25
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 24
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 23
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 22
 • صا...سی
 • 19:15، 1402/08/30
 • 21
 • مح...مب
 • 19:15، 1402/08/30
 • 20
 • صا...سی
 • 19:09، 1402/08/30
 • 19
 • فا...ته
 • 16:15، 1402/08/30
 • 18
 • سا...جع
 • 15:53، 1402/08/30
 • 17
 • حم...جن
 • 15:53، 1402/08/30
 • 16
 • حم...جن
 • 15:53، 1402/08/30
 • 15
 • سا...جع
 • 15:53، 1402/08/30
 • 14
 • حم...جن
 • 15:53، 1402/08/30
 • 13
 • سا...جع
 • 15:53، 1402/08/30
 • 12
 • حم...جن
 • 14:27، 1402/08/30
 • 11
 • شه...پی
 • 13:22، 1402/08/30
 • 10
 • آر...عل
 • 12:08، 1402/08/30
 • 9
 • مح...شی
 • 12:08، 1402/08/30
 • 8
 • مح...شی
 • 12:01، 1402/08/30
 • 7
 • شه...پی
 • 11:10، 1402/08/30
 • 6
 • ام...اظ
 • 23:49، 1402/08/29
 • 5
 • مح...شی
 • 22:12، 1402/08/29
 • 4
 • فا...ته
 • 22:07، 1402/08/29
 • 3
 • مح...شی
 • 22:07، 1402/08/29
 • 2
 • فا...ته
 • 22:07، 1402/08/29
 • 1
 • مح...شی
 • 21:04، 1402/08/29
اسکناس 10000 ریال (نوربخش - عادلی) امام - ارور چاپ - تک - AU58 - جمهوری اسلامی
جفت سریالی
تصویر و کیفیت درج شده
10000 ریال
تقریبا بانکی AU
160x77 میلیمتر
آسیا
ایران
جمهوری اسلامی ایران

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید