یک سنت

معرفی و مشخصات سکه 1 سنت (One Cent) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه یک سنت کشور آمریکا معادل 0.01 (یک صدم) دلار می باشد. این سکه در 19 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) یک سنت موی افشان - زنجیر 

سکه یک سنت موی افشان - زنجیر

توضیحات

این سکه توسط Henry Voigt طراحی شده است.

ویژگی ها

Flowing Hair One Cent - Chain
سکه یک سنت موی افشان - زنجیر
Liberty - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Chain - one Cent - 1/100
عبارت ایالات متحده آمریکا - زنجیر - عبارت یک سنت - 1/100
1793
1793
Copper
مس
13.48 Grams
13.48 گرم
26-27 mm
26-27 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

2) یک سنت موی افشان - تاج زیتون 

سکه یک سنت موی افشان - تاج زیتون

توضیحات

این سکه توسط Adam Eckfeld طراحی شده است.

ویژگی ها

Flowing Hair One Cent - Wreath
سکه یک سنت موی افشان - تاج زیتون
Liberty - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - one Cent - 1/100
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک سنت - 1/100
1793
1793
Copper
مس
13.48 Grams
13.48 گرم
26-28 mm
26-28 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) یک سنت نماد آزادی با کلاه 

سکه 1 سنت نماد آزادی با کلاه

توضیحات

این سکه از سال 1793 تا 1795 توسط Joseph Wright طراحی و به وزن 13.48 گرم ضرب شده و از سال 1795 تا 1796 توسط John Smith Gardner طراحی و در وزن 10.89 به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

Liberty Cap One Cent
سکه یک سنت نماد آزادی با کلاه
Liberty - Liberty Cap - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه به همراه کلاه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - one Cent - 1/100
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک سنت - 1/100
1793 To 1795
از 1793 تا 1795
Copper
مس
13.48 Grams
13.48 گرم
29 mm
29 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1794
 • مس
 • 13.48
 • 29
 • 3
 • 1 سنت 1794 ، تیپ موها 93
 • مس
 • 13.48
 • 29
لیست کامل

4) یک سنت نیم تنه 

سکه یک سنت نیم تنه

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust One Cent
سکه یک سنت نیم تنه
Liberty - Woman Bust - Date
عبارت لیبرتی - نیم تنه زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - one Cent - 1/100
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک سنت - 1/100
1796 To 1807
از 1796 تا 1807
Copper
مس
10.89 Grams
10.89 گرم
29 mm
29 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1797
 • مس
 • 10.89
 • 29
 • 3
 • 1 سنت 1797 تاج زیتون متفاوت
 • مس
 • 10.89
 • 29
لیست کامل

5) یک سنت کلاسیک 

سکه یک سنت کلاسیک - Classic One Cent

توضیحات

این سکه توسط John Reich طراحی شده است.

ویژگی ها

Classic Head One Cent
سکه یک سنت کلاسیک
13 Stars - Liberty woman face side view - Date
13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - one Cent
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک سنت
1808 To 1814
از 1808 تا 1814
Copper
مس
10.89 Grams
10.89 گرم
29 mm
29 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1809
 • مس
 • 10.89
 • 29
 • 3
 • 1 سنت 1810
 • مس
 • 10.89
 • 29
لیست کامل

6) یک سنت نیم تاج 

سکه یک سنت نیم تاج - Coronet One Cent

توضیحات

این سکه توسط John Reich طراحی شده است.

ویژگی ها

Coronet One Cent
سکه یک سنت نیم تاج
15 Stars - Liberty woman face side view - Date
15 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - one Cent
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک سنت
1816 To 1839
از 1816 تا 1839
Copper
مس
10.89 Grams
10.89 گرم
2 mm
28-29 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1817 ، 13 ستاره
 • مس
 • 10.89
 • 28.5
 • 3
 • 1 سنت 1817 ، 15 ستاره
 • مس
 • 10.89
 • 28.5
لیست کامل

7) یک سنت موی بافته 

سکه یک سنت موی بافته - Braided Hair One Cent

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Braided Hair One Cent
سکه یک سنت موی بافته
13 Stars - Liberty woman face side view - Date
13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - one Cent
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک سنت
1840 To 1857
از 1840 تا 1857
Copper
مس
10.89 Grams
10.89 گرم
27.5 mm
27.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1840
 • مس
 • 10.89
 • 27.5
 • 3
 • 1 سنت 1841
 • مس
 • 10.89
 • 27.5
لیست کامل

8) یک سنت پرواز عقاب 

سکه یک سنت پرواز عقاب - Flying Eagle One Cent

توضیحات

این سکه توسط James B. Longacre طراحی شده است.

ویژگی ها

Flying Eagle One Cent
سکه یک سنت پرواز عقاب
United States of America - Flying Eagle - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - پرواز عقاب - تاریخ
Wreath - one Cent
تاج گل - عبارت یک سنت
1856 To 1858
از 1856 تا 1858
Copper-Nickel
مس-نیکل
4.67 Grams
4.67 گرم
19 mm
19 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1857
 • مس-نیکل
 • 4.67
 • 19
 • 3
 • 1 سنت 1858
 • مس-نیکل
 • 4.67
 • 19
لیست کامل

9) یک سنت سرخپوستی 

سکه یک سنت سرخپوستی - Indian Head One Cent

توضیحات

این سکه توسط James B. Longacre طراحی شده است.

ویژگی ها

Indian Head One Cent
سکه یک سنت سرخپوستی
United States of America - Indian face side view - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - نیمرخ سرخپوست - تاریخ
Wreath - one Cent
تاج گل - عبارت یک سنت
1859
1859
Copper-Nickel
مس-نیکل
4.67 Grams
4.67 گرم
19 mm
19 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

10) یک سنت سرخپوستی - سپر 

سکه سنت سرخپوستی - سپر - Indian Head One Cent - Shield

توضیحات

این سکه توسط James B. Longacre طراحی شده است.

ویژگی ها

Indian Head One Cent - Shield
سکه یک سنت سرخپوستی - سپر
United States of America - Indian face side view - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - نیمرخ سرخپوست - تاریخ
shield - Wreath - one Cent
سپر - تاج گل - عبارت یک سنت
1860 To 1909
از 1860 تا 1909
Copper-Nickel
مس-نیکل
4.67 Grams
4.67 گرم
19 mm
19 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1860 ، سینه باریک
 • مس-نیکل
 • 4.67
 • 19
 • 3
 • 1 سنت 1861
 • مس-نیکل
 • 4.67
 • 19
لیست کامل

11) یک سنت لینکلن - گندم 

سکه یک سنت لینکلن - Lincoln One Cent

توضیحات

این سکه توسط Victor D. brenner طراحی شده است.

ویژگی ها

Lincoln One Cent
سکه یک سنت لینکلن
In God We Trust - Lincoln's face side view - Liberty - Date
عبارت به خدایی که ایمان داریم - نیمرخ لینکلن - عبارت لیبرتی - تاریخ
e Pluribus unum - Wreath - one Cent - United States of America
عبارتی به زبان لاتین - خوشه گندم - عبارت یک سنت - عبارت ایالات متحده آمریکا
1909 To 1958
از 1909 تا 1958
Bronze
برنز
3.11 Grams
3.11 گرم
19 mm
19 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1909 ، درج حروف V.D.B پشت سکه
 • برنز
 • 3.11
 • 19
 • 3
 • 1 سنت 1909 ، S
 • برنز
 • 3.11
 • 19
لیست کامل

12) یک سنت یادبود لینکلن 

 سکه یک سنت یادبود لینکلن - Lincoln Memorial One Cent

توضیحات

روی این سکه توسط Victor D. brenner و پشت آن توسط Frank Gasparro طراحی شده است.

ویژگی ها

Lincoln Memorial One Cent
سکه یک سنت یادبود لینکلن
In God We Trust - Lincoln's face side view - Liberty - Date
عبارت به خدایی که ایمان داریم - نیمرخ لینکلن - عبارت لیبرتی - تاریخ
United States of America - e Pluribus Unum - Lincoln Memorial building - one Cent
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - بنای یادبود لینکلن - عبارت یک سنت
1959 To 2008
از 1959 تا 2008
Copper-Zinc
مس-روی
3.11 Grams
3.11 گرم
19 mm
19 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1959 ، D
 • مس-روی
 • 3.11
 • 19
 • 3
 • 1 سنت 1960 ، 9 تاریخ پایین ، تاریخ کوچک
 • مس-روی
 • 3.11
 • 19
لیست کامل

13) یک سنت سری دویست سالگی لینکلن 

سکه یک سنت سری دویست سالگی لینکلن - Lincoln Bicentennial One Cent

پشت سکه های یک سنت سری دویست سالگی لینکلن - Lincoln Bicentennial One Cent

توضیحات

این سری دارای چهار تیپ بوده و طراحی پشت آن ها با هم متفاوت است. از سمت چپ اولین سکه یادآور کلبه چوبی کودکی لینکلن می باشد که توسط Richard Masters طراحی شده است. دومین سکه از چپ لینکلن نوجوان را نشان می دهد که بر روی کنده درختی نشسته است. این سکه توسط Charles Vickers طراحی گردیده است. سومین سکه از چپ لینکن را در حالی که جلوی کاخ ایالتی ایلینوی ایستاده است نشان می دهد ؛ این سکه توسط Joel Ishowitz طراحی شده است. در پشت آخرین سکه نیز ساختمان کنگره ایالتی را مشاهده می کنیم که توسط Susan Gamble and Joseph Menna طراحی شده است.

ویژگی ها

Lincoln Bicentennial One Cent
سکه یک سنت سری دویست سالگی لینکلن
In God We Trust - Lincoln's face side view - Liberty - Date
عبارت به خدایی که ایمان داریم - نیمرخ لینکلن - عبارت لیبرتی - تاریخ
-
-
2009
2009
Copper Plated Zinc
روی با روکش مس
2.5 Grams
2.5 گرم
19 mm
19 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 2009 ، D ، کلبه چوبی
 • روی با آبکاری مس
 • 2.5
 • 19
 • 3
 • 1 سنت 2009 ، S ، کلبه چوبی
 • روی با آبکاری مس
 • 2.5
 • 19
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.