مدال یادبود ناصرالدین شاه و ویلهلم دوم 1889 - سایز کوچکNasir al-din Shah and second Wilhelm 1889 Memorial Medal

  • کیفیت: بانکی UNC
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.01 گرم
  • قطر: 28.5 میلیمتر

002402
۲۰۰ سانتیک
ناصرالدین شاه
۱۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان
موجود
+
مدال یادبود ناصرالدین شاه و ویلهلم دوم 1889 - سایز کوچک

این سکه دارای کیفیت بانکی MS61 و همانند تصویر می باشد.

مشخصات مدال

مدال یادبود سفر سوم ناصرالدین شاه و دیدار او از آلمان و ویلهلم دوم آخرین پادشاه آلمان

روی مدال

  • تصویر نیم تنه ناصر الدین شاه
  • Nassr - ed - Din Schah Von Persien

پشت مدال

  • تصویر نیم رخ ویلهلم دوم پادشاه امپراتوری آلمان
  • Wilhelm II Deutcher Kaiser Konig V.Preussen

مدال یادبود ناصرالدین شاه و ویلهلم دوم 1889 - سایز کوچک

 

تصویر و کیفیت درج شده
بانکی UNC
نقره
9.01 گرم
28.5 میلیمتر
avatarنظر خود را ارسال کنید