سکه 2000 دینار 1296 - ناصرالدین شاه

Iran 2000 dinars 1296 coin - Nasir al-din Shah

مشخصات محصول

 • ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
 • مبلغ اسمی: 2000 دینار
 • کیفیت: بانکی UNC
 • جنس: نقره 900
 • وزن: 9.2 گرم
 • قطر: 28 میلیمتر

002415
۱۵ سانتیک
۲۰۰۰ دینار
مشاهده مبلغ فروخته شده برای اشتراک VIP
اتمام (فعلا موجود نیست)

سکه 2000 دینار 1296 - ناصرالدین شاه

این سکه دارای کیفیت بانکی MS63 و همانند تصویر می باشد.

روی سکه

 • السلطان ناصرالدین شاه قاجار
 • برگ زیتون و بلوط
 • طهران

پشت سکه

 • دوهزار دینار
 • شیر و شمشیر
 • برگ زیتون
 • تاج
 • تاریخ

سکه 2000 دینار 1296 - ناصرالدین شاه

تصویر و کیفیت درج شده
2000 دینار
بانکی UNC
نقره 900
9.2 گرم
28 میلیمتر