(امتیاز 1.00 توسط 1 نظر)

سکه 2 ریال 1326 - MS62 - محمد رضا شاه

Iran 2 rials 1326 - MS62 - mohammad reza shah

مشخصات محصول

 • ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
 • مبلغ اسمی: 2 ریال
 • کیفیت: بانکی UNC
 • جنس: نقره 600
 • وزن: 3.2 گرم
 • قطر: 22.3 میلیمتر

006839
مزایده
مزایده در تاریخ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 2 ریال 1326 - MS62 - محمد رضا شاه

این سکه دارای کیفیت بانکی MS62 و همانند تصویر می باشد. بدلیل موجود نبودن کاور کاغذی ، همه سکه های موجود در فروشگاه تا اطلاع ثانوی «بدون کاور» ارائه می شود.

توجه: این سکه دارای گرفتگی قالب می باشد.

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 1,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

دوشنبه 01 مهر 1398، 18:00
سه شنبه 02 مهر 1398، 19:45
1,000 تومان
8 نفر
پی...حس
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 117
 • فر...پی
 • 19:33، 98/07/02
 • 116
 • پی...حس
 • 19:32، 98/07/02
 • 115
 • فر...پی
 • 19:29، 98/07/02
 • 114
 • پی...حس
 • 19:29، 98/07/02
 • 113
 • فر...پی
 • 19:21، 98/07/02
 • 112
 • پی...حس
 • 19:21، 98/07/02
 • 111
 • فر...پی
 • 19:17، 98/07/02
 • 110
 • پی...حس
 • 19:16، 98/07/02
 • 109
 • فر...پی
 • 19:11، 98/07/02
 • 108
 • پی...حس
 • 19:11، 98/07/02
 • 107
 • فر...پی
 • 19:07، 98/07/02
 • 106
 • پی...حس
 • 19:07، 98/07/02
 • 105
 • فر...پی
 • 19:04، 98/07/02
 • 104
 • پی...حس
 • 19:04، 98/07/02
 • 103
 • پی...حس
 • 19:02، 98/07/02
 • 102
 • فر...پی
 • 19:00، 98/07/02
 • 101
 • پی...حس
 • 18:59، 98/07/02
 • 100
 • فر...پی
 • 18:54، 98/07/02
 • 99
 • پی...حس
 • 18:51، 98/07/02
 • 98
 • فر...پی
 • 18:48، 98/07/02
 • 97
 • پی...حس
 • 18:48، 98/07/02
 • 96
 • فر...پی
 • 18:44، 98/07/02
 • 95
 • پی...حس
 • 18:44، 98/07/02
 • 94
 • فر...پی
 • 18:44، 98/07/02
 • 93
 • پی...حس
 • 18:42، 98/07/02
 • 92
 • فر...پی
 • 18:42، 98/07/02
 • 91
 • فر...پی
 • 18:39، 98/07/02
 • 90
 • پی...حس
 • 18:39، 98/07/02
 • 89
 • فر...پی
 • 18:39، 98/07/02
 • 88
 • پی...حس
 • 18:38، 98/07/02
 • 87
 • فر...پی
 • 18:38، 98/07/02
 • 86
 • پی...حس
 • 18:38، 98/07/02
 • 85
 • فر...پی
 • 18:38، 98/07/02
 • 84
 • پی...حس
 • 18:37، 98/07/02
 • 83
 • فر...پی
 • 18:37، 98/07/02
 • 82
 • فر...پی
 • 18:31، 98/07/02
 • 81
 • اد...سر
 • 18:30، 98/07/02
 • 80
 • فر...پی
 • 18:27، 98/07/02
 • 79
 • اد...سر
 • 18:26، 98/07/02
 • 78
 • فر...پی
 • 18:25، 98/07/02
 • 77
 • اد...سر
 • 18:25، 98/07/02
 • 76
 • فر...پی
 • 18:25، 98/07/02
 • 75
 • اد...سر
 • 18:24، 98/07/02
 • 74
 • فر...پی
 • 18:24، 98/07/02
 • 73
 • فر...پی
 • 18:24، 98/07/02
 • 72
 • اد...سر
 • 18:24، 98/07/02
 • 71
 • فر...پی
 • 18:22، 98/07/02
 • 70
 • مه...شه
 • 18:22، 98/07/02
 • 69
 • فر...پی
 • 18:21، 98/07/02
 • 68
 • مه...شه
 • 18:21، 98/07/02
 • 67
 • فر...پی
 • 18:20، 98/07/02
 • 66
 • اد...سر
 • 18:20، 98/07/02
 • 65
 • مه...شه
 • 18:20، 98/07/02
 • 64
 • فر...پی
 • 18:20، 98/07/02
 • 63
 • مه...شه
 • 18:19، 98/07/02
 • 62
 • اد...سر
 • 18:19، 98/07/02
 • 61
 • مه...شه
 • 18:19، 98/07/02
 • 60
 • فر...پی
 • 18:19، 98/07/02
 • 59
 • پی...حس
 • 18:18، 98/07/02
 • 58
 • اد...سر
 • 18:18، 98/07/02
 • 57
 • پی...حس
 • 18:18، 98/07/02
 • 56
 • فر...پی
 • 18:18، 98/07/02
 • 55
 • فر...پی
 • 18:18، 98/07/02
 • 54
 • اد...سر
 • 18:18، 98/07/02
 • 53
 • فر...پی
 • 18:17، 98/07/02
 • 52
 • پی...حس
 • 18:17، 98/07/02
 • 51
 • پی...حس
 • 18:17، 98/07/02
 • 50
 • مه...شه
 • 18:17، 98/07/02
 • 49
 • مه...شه
 • 18:17، 98/07/02
 • 48
 • فر...پی
 • 18:17، 98/07/02
 • 47
 • مه...شه
 • 18:16، 98/07/02
 • 46
 • پی...حس
 • 18:16، 98/07/02
 • 45
 • پی...حس
 • 18:16، 98/07/02
 • 44
 • مه...شه
 • 18:16، 98/07/02
 • 43
 • پی...حس
 • 18:15، 98/07/02
 • 42
 • اد...سر
 • 18:15، 98/07/02
 • 41
 • پی...حس
 • 18:13، 98/07/02
 • 40
 • مه...شه
 • 18:13، 98/07/02
 • 39
 • مه...شه
 • 17:57، 98/07/02
 • 38
 • اد...سر
 • 17:57، 98/07/02
 • 37
 • اد...سر
 • 17:57، 98/07/02
 • 36
 • مه...شه
 • 17:57، 98/07/02
 • 35
 • اد...سر
 • 17:56، 98/07/02
 • 34
 • مه...شه
 • 17:48، 98/07/02
 • 33
 • اد...سر
 • 17:48، 98/07/02
 • 32
 • اد...سر
 • 17:48، 98/07/02
 • 31
 • مه...شه
 • 17:48، 98/07/02
 • 30
 • اد...سر
 • 17:47، 98/07/02
 • 29
 • مه...شه
 • 17:47، 98/07/02
 • 28
 • مه...شه
 • 17:45، 98/07/02
 • 27
 • مس...جم
 • 17:36، 98/07/02
 • 26
 • مه...شه
 • 17:36، 98/07/02
 • 25
 • مه...شه
 • 17:35، 98/07/02
 • 24
 • مس...جم
 • 17:30، 98/07/02
 • 23
 • مه...شه
 • 17:30، 98/07/02
 • 22
 • مه...شه
 • 17:23، 98/07/02
 • 21
 • مس...جم
 • 17:23، 98/07/02
 • 20
 • اد...سر
 • 17:23، 98/07/02
 • 19
 • اد...سر
 • 17:22، 98/07/02
 • 18
 • مس...جم
 • 17:22، 98/07/02
 • 17
 • اد...سر
 • 13:58، 98/07/02
 • 16
 • مه...شه
 • 13:58، 98/07/02
 • 15
 • مه...شه
 • 13:41، 98/07/02
 • 14
 • اد...سر
 • 13:41، 98/07/02
 • 13
 • اد...سر
 • 13:13، 98/07/02
 • 12
 • فر...پی
 • 13:13، 98/07/02
 • 11
 • فر...پی
 • 13:13، 98/07/02
 • 10
 • اد...سر
 • 13:13، 98/07/02
 • 9
 • فر...پی
 • 12:58، 98/07/02
 • 8
 • اد...سر
 • 11:22، 98/07/02
 • 7
 • مه...شه
 • 11:22، 98/07/02
 • 6
 • مه...شه
 • 09:34، 98/07/02
 • 5
 • مح...جم
 • 09:04، 98/07/02
 • 4
 • مه...شه
 • 23:30، 98/07/01
 • 3
 • مج...نف
 • 22:26، 98/07/01
 • 2
 • به...عا
 • 22:26، 98/07/01
 • 1
 • به...عا
 • 19:12، 98/07/01

سکه 2 ریال 1326 - MS62 - محمد رضا شاه

تصویر و کیفیت درج شده
2 ریال
بانکی UNC
نقره 600
3.2 گرم
22.3 میلیمتر
avatar
۰ لایک
با سلام و احترام به کارشناسان محترم سایت. واقعا شیر این سکه حتی گرفتگی غالب نداره و ساییدگی داره، علاوه بر این روی حاشیه کنگره سمت چپ شیر و زیر دم هم خراشیدگی و جای ضربه وجود دارد. ممکنه ملاکتون رو بابت بیان MS62 بودن این سکه بیان کنید؟ طبق معیار های خودتون با ارفاق شاید این سکه VF45 محسوب بشه. با سپاس

پاسخ:
با سلام و سپاس از توجه جنابعالی
سکه به قطع یقین گرفتگی قالب دارد و از نظر کارشناسی دارای کیفیت MS62 با گرفتگی قالب است. و از تصویر ممکن است احساس شود سکه ساییدگی دارد که اینگونه نمی باشد.
پایدار باشید.
 

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید