:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: مزایده جدید شماره 50 :: اینجا ضربه بزنید

سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ کوچک) - MS62 - رضا شاه


دسته بندی: مزایده

014249
مزایده در تاریخ ۰۲-۰۶-۱۳۹۹ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ کوچک) - MS62 - رضا شاه

این محصول دارای کیفیت بانکی MS62 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.sekeha.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 1,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

شنبه 01 شهریور 1399، 18:00
یکشنبه 02 شهریور 1399، 20:40
1,000 تومان
11 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 63
 • عل...مر
 • 20:11، 1399/06/02
 • 62
 • عل...مر
 • 20:02، 1399/06/02
 • 61
 • عل...سل
 • 20:02، 1399/06/02
 • 60
 • عل...سل
 • 19:56، 1399/06/02
 • 59
 • عل...مر
 • 19:56، 1399/06/02
 • 58
 • عل...مر
 • 19:56، 1399/06/02
 • 57
 • عل...سل
 • 19:56، 1399/06/02
 • 56
 • عل...مر
 • 19:50، 1399/06/02
 • 55
 • عل...سل
 • 19:50، 1399/06/02
 • 54
 • عل...مر
 • 19:50، 1399/06/02
 • 53
 • عل...سل
 • 19:50، 1399/06/02
 • 52
 • عل...مر
 • 19:49، 1399/06/02
 • 51
 • عل...سل
 • 19:49، 1399/06/02
 • 50
 • عل...مر
 • 19:49، 1399/06/02
 • 49
 • عل...سل
 • 19:49، 1399/06/02
 • 48
 • عل...مر
 • 19:34، 1399/06/02
 • 47
 • فر...پی
 • 19:34، 1399/06/02
 • 46
 • فر...پی
 • 19:34، 1399/06/02
 • 45
 • عل...مر
 • 19:34، 1399/06/02
 • 44
 • فر...پی
 • 19:34، 1399/06/02
 • 43
 • عل...مر
 • 19:34، 1399/06/02
 • 42
 • فر...پی
 • 19:31، 1399/06/02
 • 41
 • می...نو
 • 19:31، 1399/06/02
 • 40
 • فر...پی
 • 18:23، 1399/06/02
 • 39
 • مس...عب
 • 18:23، 1399/06/02
 • 38
 • مس...عب
 • 18:23، 1399/06/02
 • 37
 • فر...پی
 • 18:23، 1399/06/02
 • 36
 • مس...عب
 • 18:04، 1399/06/02
 • 35
 • فر...پی
 • 18:04، 1399/06/02
 • 34
 • فر...پی
 • 18:03، 1399/06/02
 • 33
 • می...نو
 • 18:03، 1399/06/02
 • 32
 • فر...پی
 • 17:45، 1399/06/02
 • 31
 • را...زا
 • 16:59، 1399/06/02
 • 30
 • می...نو
 • 16:59، 1399/06/02
 • 29
 • را...زا
 • 15:22، 1399/06/02
 • 28
 • مح...پي
 • 15:22، 1399/06/02
 • 27
 • مح...پي
 • 15:21، 1399/06/02
 • 26
 • را...زا
 • 15:21، 1399/06/02
 • 25
 • مح...پي
 • 15:21، 1399/06/02
 • 24
 • را...زا
 • 15:21، 1399/06/02
 • 23
 • مح...پي
 • 15:20، 1399/06/02
 • 22
 • را...زا
 • 15:09، 1399/06/02
 • 21
 • می...نو
 • 15:09، 1399/06/02
 • 20
 • را...زا
 • 14:30، 1399/06/02
 • 19
 • می...نو
 • 09:38، 1399/06/02
 • 18
 • مح...طه
 • 09:38، 1399/06/02
 • 17
 • مح...طه
 • 01:01، 1399/06/02
 • 16
 • می...نو
 • 23:32، 1399/06/01
 • 15
 • مح...طه
 • 23:32، 1399/06/01
 • 14
 • مح...طه
 • 23:16، 1399/06/01
 • 13
 • می...نو
 • 23:16، 1399/06/01
 • 12
 • می...نو
 • 23:12، 1399/06/01
 • 11
 • مح...طه
 • 23:12، 1399/06/01
 • 10
 • می...نو
 • 23:11، 1399/06/01
 • 9
 • مح...طه
 • 23:11، 1399/06/01
 • 8
 • می...نو
 • 23:10، 1399/06/01
 • 7
 • مح...طه
 • 23:10، 1399/06/01
 • 6
 • می...نو
 • 21:42، 1399/06/01
 • 5
 • عل...غل
 • 21:42، 1399/06/01
 • 4
 • می...نو
 • 18:55، 1399/06/01
 • 3
 • حم...جن
 • 18:55، 1399/06/01
 • 2
 • می...نو
 • 18:39، 1399/06/01
 • 1
 • فر...فر
 • 18:38، 1399/06/01
سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ کوچک) - MS62 - رضا شاه
تصویر و کیفیت درج شده
5 ریال
بانکی UNC
نقره 828
25 گرم
37 میلیمتر
آسیا
ایران
رضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید