مدال برنز یادبود گارد شاهنشاهی (نمونه) 25 گرمی - نوروز 1351 - PF63 - محمد رضا شاه


دسته بندی: مزایده

015304
مزایده در تاریخ ۰۲-۱۰-۱۳۹۹ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

مدال برنز یادبود گارد شاهنشاهی (نمونه) 25 گرمی - نوروز 1351 - PF63 - محمد رضا شاه

این محصول دارای کیفیت پروف PF63 می باشد.

این سکه نمونه (SPECIMEN) از جنس برنز و در اندازه 25 گرمی می باشد.

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

دوشنبه 01 دی 1399، 18:00
سه شنبه 02 دی 1399، 20:55
50,000 تومان
12 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 72
 • مج...مع
 • 20:51، 1399/10/02
 • 71
 • می...نو
 • 20:49، 1399/10/02
 • 70
 • مج...مع
 • 20:49، 1399/10/02
 • 69
 • می...نو
 • 20:45، 1399/10/02
 • 68
 • مج...مع
 • 20:45، 1399/10/02
 • 67
 • می...نو
 • 20:42، 1399/10/02
 • 66
 • مج...نف
 • 20:42، 1399/10/02
 • 65
 • مج...نف
 • 20:39، 1399/10/02
 • 64
 • می...نو
 • 20:39، 1399/10/02
 • 63
 • می...نو
 • 20:37، 1399/10/02
 • 62
 • مج...نف
 • 20:37، 1399/10/02
 • 61
 • مح...مي
 • 20:36، 1399/10/02
 • 60
 • مج...نف
 • 20:35، 1399/10/02
 • 59
 • مح...مي
 • 20:33، 1399/10/02
 • 58
 • مج...مع
 • 20:32، 1399/10/02
 • 57
 • مح...مي
 • 20:32، 1399/10/02
 • 56
 • مح...مي
 • 20:32، 1399/10/02
 • 55
 • مج...نف
 • 20:31، 1399/10/02
 • 54
 • مح...مي
 • 20:30، 1399/10/02
 • 53
 • می...نو
 • 20:30، 1399/10/02
 • 52
 • می...نو
 • 20:29، 1399/10/02
 • 51
 • مج...نف
 • 20:29، 1399/10/02
 • 50
 • مج...نف
 • 20:28، 1399/10/02
 • 49
 • مح...مي
 • 20:27، 1399/10/02
 • 48
 • می...نو
 • 20:27، 1399/10/02
 • 47
 • می...نو
 • 20:26، 1399/10/02
 • 46
 • مج...نف
 • 20:26، 1399/10/02
 • 45
 • مج...نف
 • 20:26، 1399/10/02
 • 44
 • مج...مع
 • 20:26، 1399/10/02
 • 43
 • مج...نف
 • 20:23، 1399/10/02
 • 42
 • می...نو
 • 20:23، 1399/10/02
 • 41
 • می...نو
 • 20:22، 1399/10/02
 • 40
 • مج...نف
 • 20:22، 1399/10/02
 • 39
 • مج...نف
 • 20:13، 1399/10/02
 • 38
 • مح...پي
 • 20:13، 1399/10/02
 • 37
 • مح...پي
 • 20:13، 1399/10/02
 • 36
 • مج...نف
 • 20:13، 1399/10/02
 • 35
 • مح...پي
 • 19:29، 1399/10/02
 • 34
 • مح...مي
 • 19:29، 1399/10/02
 • 33
 • مح...مي
 • 18:37، 1399/10/02
 • 32
 • می...نو
 • 18:37، 1399/10/02
 • 31
 • می...نو
 • 18:25، 1399/10/02
 • 30
 • پی...می
 • 18:16، 1399/10/02
 • 29
 • مح...مي
 • 18:14، 1399/10/02
 • 28
 • پی...می
 • 18:14، 1399/10/02
 • 27
 • مح...مي
 • 18:14، 1399/10/02
 • 26
 • پی...می
 • 18:14، 1399/10/02
 • 25
 • مح...مي
 • 17:58، 1399/10/02
 • 24
 • پی...می
 • 17:45، 1399/10/02
 • 23
 • اب...رض
 • 17:44، 1399/10/02
 • 22
 • مج...مع
 • 17:43، 1399/10/02
 • 21
 • اب...رض
 • 17:43، 1399/10/02
 • 20
 • اب...رض
 • 17:42، 1399/10/02
 • 19
 • مج...نف
 • 17:42، 1399/10/02
 • 18
 • مج...نف
 • 17:41، 1399/10/02
 • 17
 • ام...اظ
 • 17:41، 1399/10/02
 • 16
 • ام...اظ
 • 15:19، 1399/10/02
 • 15
 • می...نو
 • 15:19، 1399/10/02
 • 14
 • ام...اظ
 • 15:17، 1399/10/02
 • 13
 • مح...مي
 • 14:46، 1399/10/02
 • 12
 • عب...هد
 • 14:46، 1399/10/02
 • 11
 • مح...مي
 • 14:44، 1399/10/02
 • 10
 • عب...هد
 • 14:44، 1399/10/02
 • 9
 • مح...مي
 • 14:31، 1399/10/02
 • 8
 • ام...اظ
 • 14:31، 1399/10/02
 • 7
 • ام...اظ
 • 14:30، 1399/10/02
 • 6
 • مح...مي
 • 14:30، 1399/10/02
 • 5
 • ام...اظ
 • 12:00، 1399/10/02
 • 4
 • عل...تک
 • 00:29، 1399/10/02
 • 3
 • کی...فر
 • 00:29، 1399/10/02
 • 2
 • کی...فر
 • 21:01، 1399/10/01
 • 1
 • ام...مق
 • 19:10، 1399/10/01
مدال برنز یادبود گارد شاهنشاهی (نمونه) 25 گرمی - نوروز 1351 - PF63 - محمد رضا شاه
تصویر و کیفیت درج شده
پروف PF
برنز با روکش آبطلا
18.9 گرم
40 میلیمتر
آسیا
ایران
محمدرضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید