سکه 20 ریال (دو رو جمهوری) - MS64 - جمهوری اسلامی


دسته بندی: مزایده

021817
مزایده در تاریخ ۰۲-۰۶-۱۴۰۰ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 20 ریال (دو رو جمهوری) - MS64 - جمهوری اسلامی

این سکه دارای کیفیت بانکی MS64 می باشد.

توضیح سکه:

این سکه 20 ریال دارای خطای دو طرف یا دورو جمهوری است که بر اثر استفاده از دو قالب یکسان برای هر دو طرف سکه ، رخ داده است.

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 الی 27 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

دوشنبه 01 شهریور 1400، 18:00
سه شنبه 02 شهریور 1400، 21:40
50,000 تومان
13 نفر
فر...پی
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 57
 • عل...مه
 • 21:31، 0/06/02
 • 56
 • عل...مه
 • 21:31، 0/06/02
 • 55
 • فر...پی
 • 21:31، 0/06/02
 • 54
 • عل...مه
 • 21:02، 0/06/02
 • 53
 • فر...پی
 • 21:02، 0/06/02
 • 52
 • فر...پی
 • 20:52، 0/06/02
 • 51
 • عل...مه
 • 20:52، 0/06/02
 • 50
 • فر...پی
 • 20:52، 0/06/02
 • 49
 • عل...مه
 • 20:52، 0/06/02
 • 48
 • فر...پی
 • 20:32، 0/06/02
 • 47
 • عل...مه
 • 20:32، 0/06/02
 • 46
 • عل...مه
 • 20:31، 0/06/02
 • 45
 • فر...پی
 • 20:31، 0/06/02
 • 44
 • عل...مه
 • 19:26، 0/06/02
 • 43
 • فر...پی
 • 19:26، 0/06/02
 • 42
 • فر...پی
 • 19:23، 0/06/02
 • 41
 • عل...مه
 • 19:23، 0/06/02
 • 40
 • فر...پی
 • 19:22، 0/06/02
 • 39
 • عل...مه
 • 19:22، 0/06/02
 • 38
 • فر...پی
 • 19:09، 0/06/02
 • 37
 • را...عی
 • 19:09، 0/06/02
 • 36
 • فر...پی
 • 19:09، 0/06/02
 • 35
 • را...عی
 • 19:09، 0/06/02
 • 34
 • فر...پی
 • 19:08، 0/06/02
 • 33
 • را...عی
 • 19:08، 0/06/02
 • 32
 • فر...پی
 • 19:07، 0/06/02
 • 31
 • را...عی
 • 19:07، 0/06/02
 • 30
 • فر...پی
 • 19:03، 0/06/02
 • 29
 • ام...اظ
 • 19:03، 0/06/02
 • 28
 • فر...پی
 • 18:14، 0/06/02
 • 27
 • کی...فر
 • 15:11، 0/06/02
 • 26
 • گی...نژ
 • 15:07، 0/06/02
 • 25
 • کی...فر
 • 15:07، 0/06/02
 • 24
 • کی...فر
 • 22:37، 0/06/01
 • 23
 • رس...حس
 • 22:37، 0/06/01
 • 22
 • رس...حس
 • 22:35، 0/06/01
 • 21
 • کی...فر
 • 22:35، 0/06/01
 • 20
 • رس...حس
 • 21:59، 0/06/01
 • 19
 • کی...فر
 • 21:59، 0/06/01
 • 18
 • کی...فر
 • 19:49، 0/06/01
 • 17
 • مح...طه
 • 19:49، 0/06/01
 • 16
 • مح...طه
 • 19:49، 0/06/01
 • 15
 • کی...فر
 • 19:49، 0/06/01
 • 14
 • مح...طه
 • 19:44، 0/06/01
 • 13
 • مح...بی
 • 19:36، 0/06/01
 • 12
 • شه...پی
 • 19:35، 0/06/01
 • 11
 • مح...بی
 • 19:35، 0/06/01
 • 10
 • شه...پی
 • 19:35، 0/06/01
 • 9
 • مح...بی
 • 19:35، 0/06/01
 • 8
 • شه...پی
 • 19:06، 0/06/01
 • 7
 • پی...اح
 • 19:06، 0/06/01
 • 6
 • شه...پی
 • 18:39، 0/06/01
 • 5
 • عل...غل
 • 18:39، 0/06/01
 • 4
 • عل...غل
 • 18:38، 0/06/01
 • 3
 • شه...پی
 • 18:38، 0/06/01
 • 2
 • عل...غل
 • 18:27، 0/06/01
 • 1
 • مح...اب
 • 18:18، 0/06/01
سکه 20 ریال (دو رو جمهوری) - MS64 - جمهوری اسلامی
تصویر و کیفیت درج شده
20 ریال
بانکی UNC
نیکل
9 گرم
31 میلیمتر
آسیا
ایران
جمهوری اسلامی ایران
۰ لایک
بسیار عالی و جالب

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید