:: مزایده شماره ۷۱ تاپ لیست :: اینجا ضربه بزنید

سکه 50 ریال 1360 (خارج از مرکز) یونی فیس - UNC - جمهوری اسلامی

Iran 50 rials 1360 Coin (UniFace) - UNC - Islamic Republic

دسته بندی: مزایده

031408
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۰۲-۰۶-۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سکه 50 ریال 1360 (خارج از مرکز) یونی فیس - UNC - جمهوری اسلامی

این محصول دارای کیفیت بانکی UNC و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 الی 27 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سه شنبه 01 شهریور 1401، 18:00
چهارشنبه 02 شهریور 1401، 20:33
50,000 تومان
8 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 72
 • عل...زم
 • 20:30، 1401/06/02
 • 71
 • عل...زم
 • 20:30، 1401/06/02
 • 70
 • شه...پی
 • 20:30، 1401/06/02
 • 69
 • شه...پی
 • 20:29، 1401/06/02
 • 68
 • عل...زم
 • 20:28، 1401/06/02
 • 67
 • شه...پی
 • 20:28، 1401/06/02
 • 66
 • عل...زم
 • 20:28، 1401/06/02
 • 65
 • شه...پی
 • 20:28، 1401/06/02
 • 64
 • عل...زم
 • 20:27، 1401/06/02
 • 63
 • شه...پی
 • 20:27، 1401/06/02
 • 62
 • شه...پی
 • 20:25، 1401/06/02
 • 61
 • عل...زم
 • 20:25، 1401/06/02
 • 60
 • عل...زم
 • 20:24، 1401/06/02
 • 59
 • شه...پی
 • 20:24، 1401/06/02
 • 58
 • شه...پی
 • 20:22، 1401/06/02
 • 57
 • عل...زم
 • 20:22، 1401/06/02
 • 56
 • عل...زم
 • 20:22، 1401/06/02
 • 55
 • شه...پی
 • 20:22، 1401/06/02
 • 54
 • شه...پی
 • 20:20، 1401/06/02
 • 53
 • عب...گن
 • 20:20، 1401/06/02
 • 52
 • عب...گن
 • 20:19، 1401/06/02
 • 51
 • شه...پی
 • 20:19، 1401/06/02
 • 50
 • عب...گن
 • 20:18، 1401/06/02
 • 49
 • شه...پی
 • 20:18، 1401/06/02
 • 48
 • عب...گن
 • 20:17، 1401/06/02
 • 47
 • عل...زم
 • 20:17، 1401/06/02
 • 46
 • عل...زم
 • 20:17، 1401/06/02
 • 45
 • شه...پی
 • 20:17، 1401/06/02
 • 44
 • عل...زم
 • 20:14، 1401/06/02
 • 43
 • مح...شا
 • 20:11، 1401/06/02
 • 42
 • عل...زم
 • 20:11، 1401/06/02
 • 41
 • مح...شا
 • 20:11، 1401/06/02
 • 40
 • عل...زم
 • 20:08، 1401/06/02
 • 39
 • مح...شا
 • 20:08، 1401/06/02
 • 38
 • عل...زم
 • 20:07، 1401/06/02
 • 37
 • مح...شا
 • 20:07، 1401/06/02
 • 36
 • عل...زم
 • 20:05، 1401/06/02
 • 35
 • مح...شا
 • 20:05، 1401/06/02
 • 34
 • عل...زم
 • 20:05، 1401/06/02
 • 33
 • مح...شا
 • 20:05، 1401/06/02
 • 32
 • عل...زم
 • 20:04، 1401/06/02
 • 31
 • مح...شا
 • 20:04، 1401/06/02
 • 30
 • عل...زم
 • 20:04، 1401/06/02
 • 29
 • مح...شا
 • 20:04، 1401/06/02
 • 28
 • عل...زم
 • 20:03، 1401/06/02
 • 27
 • مح...شا
 • 19:47، 1401/06/02
 • 26
 • عل...زم
 • 19:47، 1401/06/02
 • 25
 • عل...زم
 • 19:45، 1401/06/02
 • 24
 • مح...شا
 • 19:45، 1401/06/02
 • 23
 • مح...شا
 • 19:45، 1401/06/02
 • 22
 • حم...شه
 • 19:22، 1401/06/02
 • 21
 • مح...شا
 • 19:22، 1401/06/02
 • 20
 • مح...شا
 • 18:48، 1401/06/02
 • 19
 • شه...پی
 • 18:48، 1401/06/02
 • 18
 • شه...پی
 • 18:34، 1401/06/02
 • 17
 • مح...شا
 • 18:34، 1401/06/02
 • 16
 • مح...شا
 • 18:33، 1401/06/02
 • 15
 • شه...پی
 • 18:33، 1401/06/02
 • 14
 • مح...شا
 • 05:49، 1401/06/02
 • 13
 • حم...شه
 • 05:49، 1401/06/02
 • 12
 • حم...شه
 • 02:30، 1401/06/02
 • 11
 • مر...جه
 • 01:13، 1401/06/02
 • 10
 • مح...طه
 • 01:13، 1401/06/02
 • 9
 • مح...طه
 • 00:22، 1401/06/02
 • 8
 • حم...شه
 • 00:22، 1401/06/02
 • 7
 • حم...شه
 • 22:01، 1401/06/01
 • 6
 • مح...شا
 • 22:01، 1401/06/01
 • 5
 • مح...شا
 • 22:00، 1401/06/01
 • 4
 • حم...شه
 • 22:00، 1401/06/01
 • 3
 • مح...شا
 • 18:44، 1401/06/01
 • 2
 • مه...نص
 • 18:44، 1401/06/01
 • 1
 • مح...شا
 • 18:01، 1401/06/01
سکه 50 ریال 1360 (خارج از مرکز) یونی فیس - UNC - جمهوری اسلامی
تصویر و کیفیت درج شده
50 ریال
بانکی UNC
مس
10 گرم
32*34 میلیمتر
آسیا
ایران
جمهوری اسلامی ایران

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید