:: لیست جدید ۱۹ آذر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۷۲  :: اینجا ضربه بزنید

سکه 10 ریال 1341 (ضخیم) - MS61 - محمد رضا شاه

Iran 10 rials 1341 coin - MS61 - mohammad reza shah

دسته بندی: مزایده

031409
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۰۲-۰۶-۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۸
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سکه 10 ریال 1341 (ضخیم) - MS61 - محمد رضا شاه

این محصول دارای کیفیت بانکی MS61 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

توجه: کنگره این سکه ضربه خوردگی دارد.

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 الی 27 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سه شنبه 01 شهریور 1401، 18:00
چهارشنبه 02 شهریور 1401، 20:18
50,000 تومان
10 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 38
 • مح...ها
 • 20:14، 1401/06/02
 • 37
 • مس...عب
 • 20:14، 1401/06/02
 • 36
 • مح...ها
 • 20:14، 1401/06/02
 • 35
 • مس...عب
 • 20:11، 1401/06/02
 • 34
 • مح...ها
 • 20:11، 1401/06/02
 • 33
 • مس...عب
 • 20:09، 1401/06/02
 • 32
 • مح...ها
 • 20:09، 1401/06/02
 • 31
 • مس...عب
 • 20:09، 1401/06/02
 • 30
 • مح...ها
 • 20:09، 1401/06/02
 • 29
 • مس...عب
 • 20:09، 1401/06/02
 • 28
 • مح...ها
 • 20:09، 1401/06/02
 • 27
 • مس...عب
 • 20:09، 1401/06/02
 • 26
 • مح...ها
 • 20:09، 1401/06/02
 • 25
 • مس...عب
 • 20:08، 1401/06/02
 • 24
 • مح...ها
 • 20:08، 1401/06/02
 • 23
 • مس...عب
 • 20:08، 1401/06/02
 • 22
 • مح...ها
 • 20:08، 1401/06/02
 • 21
 • مس...عب
 • 20:04، 1401/06/02
 • 20
 • دا...پژ
 • 20:01، 1401/06/02
 • 19
 • عل...عب
 • 19:59، 1401/06/02
 • 18
 • دا...پژ
 • 19:59، 1401/06/02
 • 17
 • دا...پژ
 • 19:55، 1401/06/02
 • 16
 • ام...خب
 • 19:55، 1401/06/02
 • 15
 • دا...پژ
 • 19:54، 1401/06/02
 • 14
 • ام...خب
 • 19:54، 1401/06/02
 • 13
 • دا...پژ
 • 19:45، 1401/06/02
 • 12
 • می...به
 • 19:45، 1401/06/02
 • 11
 • می...به
 • 19:30، 1401/06/02
 • 10
 • سر...زا
 • 19:30، 1401/06/02
 • 9
 • سر...زا
 • 19:17، 1401/06/02
 • 8
 • دا...پژ
 • 19:17، 1401/06/02
 • 7
 • دا...پژ
 • 14:52، 1401/06/02
 • 6
 • عل...زم
 • 14:52، 1401/06/02
 • 5
 • عل...زم
 • 23:35، 1401/06/01
 • 4
 • مه...نص
 • 23:34، 1401/06/01
 • 3
 • عل...زم
 • 23:34، 1401/06/01
 • 2
 • مه...نص
 • 18:44، 1401/06/01
 • 1
 • مح...شا
 • 18:04، 1401/06/01
سکه 10 ریال 1341 (ضخیم) - MS61 - محمد رضا شاه
تصویر و کیفیت درج شده
10 ریال
بانکی UNC
نیکل
12 گرم
31 میلیمتر
آسیا
ایران
محمدرضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید