:: مزایده شماره ۷۱ تاپ لیست :: اینجا ضربه بزنید

سکه 5000 دینار 1305 رایج - MS61 - رضا شاه

Iran 5000 dinars 1305 Rayej coin - MS61 - Reza Shah Pahlavi

دسته بندی: مزایده

032587
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۱۹-۰۷-۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۴۲
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سکه 5000 دینار 1305 رایج - MS61 - رضا شاه

این محصول دارای کیفیت بانکی MS61 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 الی 27 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

دوشنبه 18 مهر 1401، 18:00
سه شنبه 19 مهر 1401، 20:42
50,000 تومان
12 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 91
 • سی...مو
 • 20:37، 1401/07/19
 • 90
 • سی...مو
 • 20:36، 1401/07/19
 • 89
 • سی...ته
 • 20:35، 1401/07/19
 • 88
 • سی...مو
 • 20:35، 1401/07/19
 • 87
 • سی...مو
 • 20:34، 1401/07/19
 • 86
 • سی...ته
 • 20:32، 1401/07/19
 • 85
 • سی...مو
 • 20:32، 1401/07/19
 • 84
 • سی...مو
 • 20:31، 1401/07/19
 • 83
 • سی...ته
 • 20:31، 1401/07/19
 • 82
 • حم...وا
 • 20:31، 1401/07/19
 • 81
 • حم...وا
 • 20:30، 1401/07/19
 • 80
 • سی...ته
 • 20:30، 1401/07/19
 • 79
 • سی...ته
 • 19:57، 1401/07/19
 • 78
 • مح...به
 • 19:57، 1401/07/19
 • 77
 • سی...ته
 • 19:56، 1401/07/19
 • 76
 • مس...جم
 • 19:56، 1401/07/19
 • 75
 • مس...جم
 • 19:44، 1401/07/19
 • 74
 • مح...به
 • 19:44، 1401/07/19
 • 73
 • مس...جم
 • 19:43، 1401/07/19
 • 72
 • مح...به
 • 19:43، 1401/07/19
 • 71
 • مس...جم
 • 19:37، 1401/07/19
 • 70
 • مح...به
 • 19:37، 1401/07/19
 • 69
 • مس...جم
 • 19:32، 1401/07/19
 • 68
 • عل...مه
 • 19:30، 1401/07/19
 • 67
 • مس...جم
 • 19:30، 1401/07/19
 • 66
 • مس...جم
 • 19:29، 1401/07/19
 • 65
 • عل...مه
 • 19:29، 1401/07/19
 • 64
 • مس...جم
 • 19:28، 1401/07/19
 • 63
 • مح...به
 • 19:28، 1401/07/19
 • 62
 • مس...جم
 • 19:26، 1401/07/19
 • 61
 • مح...به
 • 19:26، 1401/07/19
 • 60
 • مس...جم
 • 19:23، 1401/07/19
 • 59
 • می...نو
 • 19:23، 1401/07/19
 • 58
 • مس...جم
 • 19:20، 1401/07/19
 • 57
 • می...نو
 • 19:20، 1401/07/19
 • 56
 • مس...جم
 • 19:06، 1401/07/19
 • 55
 • عل...مه
 • 19:01، 1401/07/19
 • 54
 • مح...جم
 • 18:30، 1401/07/19
 • 53
 • مح...به
 • 17:31، 1401/07/19
 • 52
 • می...نو
 • 17:28، 1401/07/19
 • 51
 • مح...جم
 • 17:28، 1401/07/19
 • 50
 • می...نو
 • 17:27، 1401/07/19
 • 49
 • مح...به
 • 17:27، 1401/07/19
 • 48
 • می...نو
 • 17:27، 1401/07/19
 • 47
 • مح...به
 • 17:27، 1401/07/19
 • 46
 • می...نو
 • 16:50، 1401/07/19
 • 45
 • را...زا
 • 16:50، 1401/07/19
 • 44
 • را...زا
 • 16:39، 1401/07/19
 • 43
 • مح...به
 • 16:39، 1401/07/19
 • 42
 • مح...به
 • 16:15، 1401/07/19
 • 41
 • را...زا
 • 16:15، 1401/07/19
 • 40
 • را...زا
 • 16:13، 1401/07/19
 • 39
 • مح...به
 • 16:13، 1401/07/19
 • 38
 • را...زا
 • 15:59، 1401/07/19
 • 37
 • می...نو
 • 15:59، 1401/07/19
 • 36
 • می...نو
 • 15:57، 1401/07/19
 • 35
 • مح...به
 • 13:53، 1401/07/19
 • 34
 • مح...جم
 • 12:50، 1401/07/19
 • 33
 • مح...به
 • 12:49، 1401/07/19
 • 32
 • مح...جم
 • 12:46، 1401/07/19
 • 31
 • مح...به
 • 12:46، 1401/07/19
 • 30
 • مح...به
 • 10:15، 1401/07/19
 • 29
 • می...نو
 • 10:15، 1401/07/19
 • 28
 • می...نو
 • 10:13، 1401/07/19
 • 27
 • مح...به
 • 10:13، 1401/07/19
 • 26
 • می...نو
 • 09:24، 1401/07/19
 • 25
 • مح...به
 • 09:24، 1401/07/19
 • 24
 • می...نو
 • 09:23، 1401/07/19
 • 23
 • مح...به
 • 09:23، 1401/07/19
 • 22
 • می...نو
 • 08:51، 1401/07/19
 • 21
 • مح...به
 • 08:51، 1401/07/19
 • 20
 • می...نو
 • 08:47، 1401/07/19
 • 19
 • مح...به
 • 08:47، 1401/07/19
 • 18
 • مح...به
 • 08:39، 1401/07/19
 • 17
 • سی...رض
 • 08:39، 1401/07/19
 • 16
 • سی...رض
 • 23:36، 1401/07/18
 • 15
 • مر...جه
 • 23:33، 1401/07/18
 • 14
 • سی...رض
 • 23:33، 1401/07/18
 • 13
 • مر...جه
 • 23:32، 1401/07/18
 • 12
 • سی...رض
 • 23:32، 1401/07/18
 • 11
 • مر...جه
 • 23:31، 1401/07/18
 • 10
 • سی...رض
 • 23:31، 1401/07/18
 • 9
 • مر...جه
 • 23:28، 1401/07/18
 • 8
 • به...عا
 • 23:28، 1401/07/18
 • 7
 • مر...جه
 • 22:20، 1401/07/18
 • 6
 • مح...به
 • 22:20، 1401/07/18
 • 5
 • مر...جه
 • 21:31، 1401/07/18
 • 4
 • مح...به
 • 21:31، 1401/07/18
 • 3
 • مر...جه
 • 20:50، 1401/07/18
 • 2
 • مح...به
 • 20:50، 1401/07/18
 • 1
 • مح...به
 • 18:30، 1401/07/18
سکه 5000 دینار 1305 رایج - MS61 - رضا شاه
تصویر و کیفیت درج شده
5000 دینار
بانکی UNC
نقره 900
23 گرم
36.3 میلیمتر
آسیا
ایران
رضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید