:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

سکه نیم دلار 1954 فرانکلین - PR67 - آمریکا


دسته بندی: مزایده

034898
۵ سانتیک
مزایده در تاریخ ۲۲-۰۹-۱۴۰۱ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه نیم دلار 1954 فرانکلین - PR67 - آمریکا

این محصول دارای کیفیت پروف PF67 و همانند تصویر می باشد. سکه با پک PCGS ارائه می شود.

توجه : خریداری شده از Heritage آمریکا در سال 2017 به قیمت 109 دلار

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 الی 27 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

یکشنبه 20 آذر 1401، 20:00
سه شنبه 22 آذر 1401، 01:39
50,000 تومان
10 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 209
 • نا...بی
 • 01:32، 1401/09/22
 • 208
 • نا...خی
 • 01:32، 1401/09/22
 • 207
 • نا...خی
 • 01:27، 1401/09/22
 • 206
 • نا...بی
 • 01:26، 1401/09/22
 • 205
 • نا...خی
 • 01:21، 1401/09/22
 • 204
 • نا...بی
 • 01:20، 1401/09/22
 • 203
 • نا...خی
 • 01:17، 1401/09/22
 • 202
 • نا...بی
 • 01:17، 1401/09/22
 • 201
 • نا...خی
 • 01:12، 1401/09/22
 • 200
 • نا...بی
 • 01:11، 1401/09/22
 • 199
 • نا...خی
 • 01:06، 1401/09/22
 • 198
 • نا...بی
 • 01:05، 1401/09/22
 • 197
 • نا...خی
 • 01:01، 1401/09/22
 • 196
 • اح...دل
 • 01:00، 1401/09/22
 • 195
 • نا...بی
 • 00:59، 1401/09/22
 • 194
 • نا...خی
 • 00:55، 1401/09/22
 • 193
 • اح...دل
 • 00:54، 1401/09/22
 • 192
 • نا...خی
 • 00:54، 1401/09/22
 • 191
 • اح...دل
 • 00:53، 1401/09/22
 • 190
 • نا...خی
 • 00:52، 1401/09/22
 • 189
 • اح...دل
 • 00:50، 1401/09/22
 • 188
 • نا...خی
 • 00:50، 1401/09/22
 • 187
 • اح...دل
 • 00:49، 1401/09/22
 • 186
 • نا...بی
 • 00:47، 1401/09/22
 • 185
 • نا...خی
 • 00:43، 1401/09/22
 • 184
 • اح...دل
 • 00:43، 1401/09/22
 • 183
 • نا...خی
 • 00:39، 1401/09/22
 • 182
 • اح...دل
 • 00:38، 1401/09/22
 • 181
 • نا...خی
 • 00:38، 1401/09/22
 • 180
 • اح...دل
 • 00:35، 1401/09/22
 • 179
 • نا...خی
 • 00:32، 1401/09/22
 • 178
 • اح...دل
 • 00:31، 1401/09/22
 • 177
 • نا...خی
 • 00:31، 1401/09/22
 • 176
 • اح...دل
 • 00:30، 1401/09/22
 • 175
 • نا...خی
 • 00:27، 1401/09/22
 • 174
 • اح...دل
 • 00:26، 1401/09/22
 • 173
 • نا...خی
 • 00:24، 1401/09/22
 • 172
 • اح...دل
 • 00:23، 1401/09/22
 • 171
 • نا...خی
 • 00:23، 1401/09/22
 • 170
 • اح...دل
 • 00:19، 1401/09/22
 • 169
 • نا...خی
 • 00:18، 1401/09/22
 • 168
 • اح...دل
 • 00:17، 1401/09/22
 • 167
 • نا...خی
 • 00:15، 1401/09/22
 • 166
 • اح...دل
 • 00:14، 1401/09/22
 • 165
 • نا...خی
 • 00:14، 1401/09/22
 • 164
 • اح...دل
 • 00:13، 1401/09/22
 • 163
 • نا...خی
 • 00:13، 1401/09/22
 • 162
 • اح...دل
 • 00:13، 1401/09/22
 • 161
 • نا...خی
 • 00:13، 1401/09/22
 • 160
 • اح...دل
 • 00:13، 1401/09/22
 • 159
 • نا...خی
 • 00:12، 1401/09/22
 • 158
 • اح...دل
 • 00:11، 1401/09/22
 • 157
 • نا...خی
 • 00:10، 1401/09/22
 • 156
 • اح...دل
 • 00:08، 1401/09/22
 • 155
 • نا...بی
 • 00:08، 1401/09/22
 • 154
 • اح...دل
 • 00:08، 1401/09/22
 • 153
 • نا...خی
 • 00:08، 1401/09/22
 • 152
 • اح...دل
 • 00:05، 1401/09/22
 • 151
 • نا...خی
 • 00:05، 1401/09/22
 • 150
 • اح...دل
 • 00:02، 1401/09/22
 • 149
 • نا...خی
 • 00:00، 1401/09/22
 • 148
 • اح...دل
 • 00:00، 1401/09/22
 • 147
 • پی...اح
 • 00:00، 1401/09/22
 • 146
 • اح...دل
 • 23:59، 1401/09/21
 • 145
 • نا...خی
 • 23:59، 1401/09/21
 • 144
 • اح...دل
 • 23:59، 1401/09/21
 • 143
 • نا...خی
 • 23:58، 1401/09/21
 • 142
 • پی...اح
 • 23:58، 1401/09/21
 • 141
 • اح...دل
 • 23:56، 1401/09/21
 • 140
 • پی...اح
 • 23:56، 1401/09/21
 • 139
 • اح...دل
 • 23:55، 1401/09/21
 • 138
 • نا...خی
 • 23:55، 1401/09/21
 • 137
 • اح...دل
 • 23:55، 1401/09/21
 • 136
 • نا...خی
 • 23:54، 1401/09/21
 • 135
 • اح...دل
 • 23:54، 1401/09/21
 • 134
 • پی...اح
 • 23:54، 1401/09/21
 • 133
 • اح...دل
 • 23:54، 1401/09/21
 • 132
 • پی...اح
 • 23:53، 1401/09/21
 • 131
 • اح...دل
 • 23:52، 1401/09/21
 • 130
 • پی...اح
 • 23:52، 1401/09/21
 • 129
 • اح...دل
 • 23:52، 1401/09/21
 • 128
 • پی...اح
 • 23:50، 1401/09/21
 • 127
 • اح...دل
 • 23:50، 1401/09/21
 • 126
 • نا...خی
 • 23:50، 1401/09/21
 • 125
 • پی...اح
 • 23:48، 1401/09/21
 • 124
 • اح...دل
 • 23:47، 1401/09/21
 • 123
 • نا...خی
 • 23:44، 1401/09/21
 • 122
 • پی...اح
 • 23:43، 1401/09/21
 • 121
 • اح...دل
 • 23:43، 1401/09/21
 • 120
 • نا...خی
 • 23:43، 1401/09/21
 • 119
 • اح...دل
 • 23:43، 1401/09/21
 • 118
 • نا...خی
 • 23:42، 1401/09/21
 • 117
 • اح...دل
 • 23:42، 1401/09/21
 • 116
 • نا...خی
 • 23:42، 1401/09/21
 • 115
 • پی...اح
 • 23:41، 1401/09/21
 • 114
 • نا...خی
 • 23:41، 1401/09/21
 • 113
 • اح...دل
 • 23:41، 1401/09/21
 • 112
 • پی...اح
 • 23:40، 1401/09/21
 • 111
 • نا...خی
 • 23:40، 1401/09/21
 • 110
 • اح...دل
 • 23:40، 1401/09/21
 • 109
 • پی...اح
 • 23:40، 1401/09/21
 • 108
 • نا...خی
 • 23:39، 1401/09/21
 • 107
 • پی...اح
 • 23:39، 1401/09/21
 • 106
 • اح...دل
 • 23:38، 1401/09/21
 • 105
 • نا...خی
 • 23:38، 1401/09/21
 • 104
 • اح...دل
 • 23:38، 1401/09/21
 • 103
 • نا...خی
 • 23:38، 1401/09/21
 • 102
 • اح...دل
 • 23:38، 1401/09/21
 • 101
 • پی...اح
 • 23:37، 1401/09/21
 • 100
 • نا...خی
 • 23:37، 1401/09/21
 • 99
 • پی...اح
 • 23:37، 1401/09/21
 • 98
 • نا...خی
 • 23:37، 1401/09/21
 • 97
 • پی...اح
 • 23:35، 1401/09/21
 • 96
 • نا...خی
 • 23:35، 1401/09/21
 • 95
 • پی...اح
 • 23:35، 1401/09/21
 • 94
 • اح...دل
 • 23:34، 1401/09/21
 • 93
 • پی...اح
 • 23:34، 1401/09/21
 • 92
 • اح...دل
 • 23:33، 1401/09/21
 • 91
 • پی...اح
 • 23:33، 1401/09/21
 • 90
 • اح...دل
 • 23:32، 1401/09/21
 • 89
 • نا...خی
 • 23:32، 1401/09/21
 • 88
 • اح...دل
 • 23:32، 1401/09/21
 • 87
 • نا...خی
 • 23:32، 1401/09/21
 • 86
 • پی...اح
 • 23:32، 1401/09/21
 • 85
 • نا...خی
 • 23:32، 1401/09/21
 • 84
 • اح...دل
 • 23:32، 1401/09/21
 • 83
 • نا...خی
 • 23:32، 1401/09/21
 • 82
 • اح...دل
 • 23:32، 1401/09/21
 • 81
 • نا...خی
 • 23:32، 1401/09/21
 • 80
 • اح...دل
 • 23:32، 1401/09/21
 • 79
 • نا...خی
 • 23:32، 1401/09/21
 • 78
 • اح...دل
 • 23:32، 1401/09/21
 • 77
 • نا...خی
 • 23:32، 1401/09/21
 • 76
 • اح...دل
 • 23:32، 1401/09/21
 • 75
 • نا...خی
 • 23:32، 1401/09/21
 • 74
 • اح...دل
 • 23:32، 1401/09/21
 • 73
 • نا...خی
 • 23:32، 1401/09/21
 • 72
 • اح...دل
 • 23:31، 1401/09/21
 • 71
 • پی...اح
 • 23:31، 1401/09/21
 • 70
 • اح...دل
 • 23:31، 1401/09/21
 • 69
 • پی...اح
 • 23:31، 1401/09/21
 • 68
 • اح...دل
 • 23:30، 1401/09/21
 • 67
 • پی...اح
 • 23:30، 1401/09/21
 • 66
 • اح...دل
 • 23:30، 1401/09/21
 • 65
 • پی...اح
 • 23:30، 1401/09/21
 • 64
 • اح...دل
 • 23:30، 1401/09/21
 • 63
 • پی...اح
 • 23:30، 1401/09/21
 • 62
 • اح...دل
 • 23:30، 1401/09/21
 • 61
 • پی...اح
 • 23:29، 1401/09/21
 • 60
 • اح...دل
 • 23:29، 1401/09/21
 • 59
 • پی...اح
 • 23:29، 1401/09/21
 • 58
 • اح...دل
 • 23:29، 1401/09/21
 • 57
 • پی...اح
 • 23:29، 1401/09/21
 • 56
 • اح...دل
 • 23:29، 1401/09/21
 • 55
 • پی...اح
 • 23:29، 1401/09/21
 • 54
 • اح...دل
 • 23:29، 1401/09/21
 • 53
 • پی...اح
 • 23:29، 1401/09/21
 • 52
 • اح...دل
 • 23:29، 1401/09/21
 • 51
 • پی...اح
 • 23:29، 1401/09/21
 • 50
 • اح...دل
 • 23:29، 1401/09/21
 • 49
 • پی...اح
 • 23:29، 1401/09/21
 • 48
 • اح...دل
 • 23:29، 1401/09/21
 • 47
 • پی...اح
 • 23:29، 1401/09/21
 • 46
 • اح...دل
 • 23:29، 1401/09/21
 • 45
 • پی...اح
 • 23:29، 1401/09/21
 • 44
 • اح...دل
 • 23:29، 1401/09/21
 • 43
 • پی...اح
 • 23:29، 1401/09/21
 • 42
 • اح...دل
 • 23:29، 1401/09/21
 • 41
 • پی...اح
 • 23:28، 1401/09/21
 • 40
 • اح...دل
 • 23:28، 1401/09/21
 • 39
 • اح...دل
 • 23:28، 1401/09/21
 • 38
 • پی...اح
 • 23:28، 1401/09/21
 • 37
 • اح...دل
 • 20:53، 1401/09/21
 • 36
 • مه...مح
 • 20:53، 1401/09/21
 • 35
 • اح...دل
 • 17:49، 1401/09/21
 • 34
 • تی...فخ
 • 17:49، 1401/09/21
 • 33
 • اح...دل
 • 14:33، 1401/09/21
 • 32
 • عل...پر
 • 14:33، 1401/09/21
 • 31
 • اح...دل
 • 14:26، 1401/09/21
 • 30
 • عل...پر
 • 14:26، 1401/09/21
 • 29
 • اح...دل
 • 14:26، 1401/09/21
 • 28
 • عل...پر
 • 14:26، 1401/09/21
 • 27
 • اح...دل
 • 14:25، 1401/09/21
 • 26
 • عل...پر
 • 14:25، 1401/09/21
 • 25
 • اح...دل
 • 11:01، 1401/09/21
 • 24
 • مه...مح
 • 09:59، 1401/09/21
 • 23
 • عل...پر
 • 09:59، 1401/09/21
 • 22
 • مه...مح
 • 09:59، 1401/09/21
 • 21
 • عل...پر
 • 07:29، 1401/09/21
 • 20
 • جو...رس
 • 07:29، 1401/09/21
 • 19
 • جو...رس
 • 02:31، 1401/09/21
 • 18
 • اح...دل
 • 02:31، 1401/09/21
 • 17
 • اح...دل
 • 02:31، 1401/09/21
 • 16
 • جو...رس
 • 02:31، 1401/09/21
 • 15
 • اح...دل
 • 01:33، 1401/09/21
 • 14
 • عل...پر
 • 01:33، 1401/09/21
 • 13
 • عل...پر
 • 21:51، 1401/09/20
 • 12
 • نا...بی
 • 21:51، 1401/09/20
 • 11
 • عل...پر
 • 21:04، 1401/09/20
 • 10
 • عل...عب
 • 21:04، 1401/09/20
 • 9
 • عل...عب
 • 21:04، 1401/09/20
 • 8
 • سی...ها
 • 21:04، 1401/09/20
 • 7
 • عل...عب
 • 20:13، 1401/09/20
 • 6
 • عل...پر
 • 20:13، 1401/09/20
 • 5
 • عل...پر
 • 20:08، 1401/09/20
 • 4
 • عل...عب
 • 20:08، 1401/09/20
 • 3
 • عل...پر
 • 20:08، 1401/09/20
 • 2
 • عل...عب
 • 20:08، 1401/09/20
 • 1
 • عل...پر
 • 20:00، 1401/09/20
سکه نیم دلار 1954 فرانکلین - PR67 - آمریکا
تصویر و کیفیت درج شده
نیم دلار
پروف PF
نقره 900
12.5 گرم
30.6 میلیمتر
آمریکای شمالی و مرکزی
ایالت متحده آمریکا

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید