:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

اسکناس 100000 ریال (ارور فیلیگران وارو) - AU58 - جمهوری اسلامی

Islamic Republic 100000 rials (error) iran banknote - AU58

دسته بندی: مزایده
کد کالا: 037376
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۱۵-۱۲-۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۱
 • وضعیت: بدون برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 
 
ملاک انتخاب تصویر و کیفیت درج شده
ابعاد 177x150 میلیمتر
مشاهده همه
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

اسکناس 100000 ریال (ارور فیلیگران وارو) - AU58 - جمهوری اسلامی

این محصول دارای کیفیت تقریبا بانکی AU58 و همانند تصویر می باشد.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

یکشنبه 14 اسفند 1401، 20:00
دوشنبه 15 اسفند 1401، 22:21
50,000 تومان
مزایده به حدنصاب قیمت رزرو نرسید
9 نفر
بدون برنده
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 85
 • پی...اح
 • 22:18، 1401/12/15
 • 84
 • پی...اح
 • 22:17، 1401/12/15
 • 83
 • اح...زا
 • 22:17، 1401/12/15
 • 82
 • پی...اح
 • 22:17، 1401/12/15
 • 81
 • اح...زا
 • 22:17، 1401/12/15
 • 80
 • پی...اح
 • 22:17، 1401/12/15
 • 79
 • مح...شی
 • 22:17، 1401/12/15
 • 78
 • پی...اح
 • 22:17، 1401/12/15
 • 77
 • اح...زا
 • 22:17، 1401/12/15
 • 76
 • اح...زا
 • 22:15، 1401/12/15
 • 75
 • پی...اح
 • 22:15، 1401/12/15
 • 74
 • پی...اح
 • 22:13، 1401/12/15
 • 73
 • مح...شی
 • 22:13، 1401/12/15
 • 72
 • پی...اح
 • 22:13، 1401/12/15
 • 71
 • مح...شی
 • 22:13، 1401/12/15
 • 70
 • پی...اح
 • 22:12، 1401/12/15
 • 69
 • مح...شی
 • 22:12، 1401/12/15
 • 68
 • پی...اح
 • 22:11، 1401/12/15
 • 67
 • مح...شی
 • 22:11، 1401/12/15
 • 66
 • مح...شی
 • 22:11، 1401/12/15
 • 65
 • اح...زا
 • 22:11، 1401/12/15
 • 64
 • اح...زا
 • 22:10، 1401/12/15
 • 63
 • پی...اح
 • 22:10، 1401/12/15
 • 62
 • پی...اح
 • 22:10، 1401/12/15
 • 61
 • اح...زا
 • 22:10، 1401/12/15
 • 60
 • پی...اح
 • 22:10، 1401/12/15
 • 59
 • اح...زا
 • 22:10، 1401/12/15
 • 58
 • پی...اح
 • 22:10، 1401/12/15
 • 57
 • اح...زا
 • 22:10، 1401/12/15
 • 56
 • پی...اح
 • 22:09، 1401/12/15
 • 55
 • مح...شی
 • 22:09، 1401/12/15
 • 54
 • اح...زا
 • 22:09، 1401/12/15
 • 53
 • اح...زا
 • 22:08، 1401/12/15
 • 52
 • مح...شی
 • 22:08، 1401/12/15
 • 51
 • مح...شی
 • 22:08، 1401/12/15
 • 50
 • اح...زا
 • 22:08، 1401/12/15
 • 49
 • اح...زا
 • 22:07، 1401/12/15
 • 48
 • مح...شی
 • 22:07، 1401/12/15
 • 47
 • مح...شی
 • 22:07، 1401/12/15
 • 46
 • اح...زا
 • 22:07، 1401/12/15
 • 45
 • اح...زا
 • 22:06، 1401/12/15
 • 44
 • مح...شی
 • 22:06، 1401/12/15
 • 43
 • مح...شی
 • 22:05، 1401/12/15
 • 42
 • اح...زا
 • 22:05، 1401/12/15
 • 41
 • اح...زا
 • 21:44، 1401/12/15
 • 40
 • رس...ضر
 • 21:44، 1401/12/15
 • 39
 • رس...ضر
 • 21:44، 1401/12/15
 • 38
 • اح...زا
 • 21:44، 1401/12/15
 • 37
 • رس...ضر
 • 21:42، 1401/12/15
 • 36
 • اح...زا
 • 21:42، 1401/12/15
 • 35
 • اح...زا
 • 21:33، 1401/12/15
 • 34
 • مح...شی
 • 21:33، 1401/12/15
 • 33
 • مح...شی
 • 21:32، 1401/12/15
 • 32
 • اح...زا
 • 21:32، 1401/12/15
 • 31
 • مح...شی
 • 21:27، 1401/12/15
 • 30
 • رس...ضر
 • 21:22، 1401/12/15
 • 29
 • مح...شی
 • 21:22، 1401/12/15
 • 28
 • رس...ضر
 • 21:22، 1401/12/15
 • 27
 • مح...شی
 • 21:22، 1401/12/15
 • 26
 • رس...ضر
 • 21:22، 1401/12/15
 • 25
 • مح...شی
 • 21:22، 1401/12/15
 • 24
 • رس...ضر
 • 21:22، 1401/12/15
 • 23
 • مح...شی
 • 21:19، 1401/12/15
 • 22
 • رس...ضر
 • 21:19، 1401/12/15
 • 21
 • رس...ضر
 • 20:35، 1401/12/15
 • 20
 • شه...پی
 • 20:35، 1401/12/15
 • 19
 • شه...پی
 • 19:44، 1401/12/15
 • 18
 • مح...شی
 • 19:44، 1401/12/15
 • 17
 • مح...شی
 • 13:52، 1401/12/15
 • 16
 • عل...گل
 • 13:52، 1401/12/15
 • 15
 • عل...گل
 • 08:39، 1401/12/15
 • 14
 • حم...شه
 • 08:39، 1401/12/15
 • 13
 • حم...شه
 • 08:38، 1401/12/15
 • 12
 • عل...گل
 • 08:38، 1401/12/15
 • 11
 • حم...شه
 • 00:06، 1401/12/15
 • 10
 • شه...پی
 • 00:06، 1401/12/15
 • 9
 • حم...شه
 • 00:00، 1401/12/15
 • 8
 • شه...پی
 • 00:00، 1401/12/15
 • 7
 • حم...شه
 • 23:25، 1401/12/14
 • 6
 • سع...صد
 • 23:25، 1401/12/14
 • 5
 • حم...شه
 • 23:04، 1401/12/14
 • 4
 • رض...ده
 • 23:04، 1401/12/14
 • 3
 • حم...شه
 • 22:06، 1401/12/14
 • 2
 • پی...اح
 • 22:06، 1401/12/14
 • 1
 • پی...اح
 • 21:06، 1401/12/14
اسکناس 100000 ریال (ارور فیلیگران وارو) - AU58 - جمهوری اسلامی
بصورت: تک
ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
مبلغ اسمی: 100000 ریال
کیفیت: تقریبا بانکی AU
ابعاد: 177x150 میلیمتر
منطقه: آسیا
کشور: ایران
دوره: جمهوری اسلامی ایران

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید