:: مزایده شماره ۹۳ :: اینجا ضربه بزنید

سکه 5000 دینار 1297 - EF40 - ناصرالدین شاه

Iran 5000 dinars 1297 coin - EF40 - naser aldin shah
2913 بازدید

دسته بندیایران آنتیک ؛ مزایده تخصصی سکه ، مدال یادبود و اسکناس کلکسیونی مزایده
کد کالا 038603
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۲۳-۰۸-۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۸
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 
 
ملاک انتخاب تصویر و کیفیت درج شده
جنس نقره
وزن 23 گرم
قطر 36 میلیمتر
مشاهده همه
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سکه 5000 دینار 1297 - EF40 - ناصرالدین شاه

این محصول دارای کیفیت بینهایت عالی EF40 و همانند تصویر می باشد.

 

دوشنبه 22 آبان 1402، 20:00
سه شنبه 23 آبان 1402، 21:08
50,000 تومان
40,000,000 تومان
4 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 182
 • فا...زر
 • 21:01، 1402/08/23
 • 181
 • فر...تد
 • 20:57، 1402/08/23
 • 180
 • فا...زر
 • 20:57، 1402/08/23
 • 179
 • فر...تد
 • 20:57، 1402/08/23
 • 178
 • فا...زر
 • 20:57، 1402/08/23
 • 177
 • فر...تد
 • 20:57، 1402/08/23
 • 176
 • فا...زر
 • 20:57، 1402/08/23
 • 175
 • فر...تد
 • 20:55، 1402/08/23
 • 174
 • فا...زر
 • 20:55، 1402/08/23
 • 173
 • فر...تد
 • 20:55، 1402/08/23
 • 172
 • فا...زر
 • 20:55، 1402/08/23
 • 171
 • فر...تد
 • 20:55، 1402/08/23
 • 170
 • فا...زر
 • 20:55، 1402/08/23
 • 169
 • فر...تد
 • 20:55، 1402/08/23
 • 168
 • فا...زر
 • 20:55، 1402/08/23
 • 167
 • فر...تد
 • 22:34، 1402/08/22
 • 166
 • فا...زر
 • 22:34، 1402/08/22
 • 165
 • فر...تد
 • 22:34، 1402/08/22
 • 164
 • فا...زر
 • 22:34، 1402/08/22
 • 163
 • فر...تد
 • 22:34، 1402/08/22
 • 162
 • فا...زر
 • 22:34، 1402/08/22
 • 161
 • فر...تد
 • 22:34، 1402/08/22
 • 160
 • فا...زر
 • 22:34، 1402/08/22
 • 159
 • فر...تد
 • 22:34، 1402/08/22
 • 158
 • فا...زر
 • 22:34، 1402/08/22
 • 157
 • فر...تد
 • 22:34، 1402/08/22
 • 156
 • فا...زر
 • 22:34، 1402/08/22
 • 155
 • فر...تد
 • 22:34، 1402/08/22
 • 154
 • فا...زر
 • 22:34، 1402/08/22
 • 153
 • فر...تد
 • 22:34، 1402/08/22
 • 152
 • فا...زر
 • 22:34، 1402/08/22
 • 151
 • فر...تد
 • 22:19، 1402/08/22
 • 150
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 149
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 148
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 147
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 146
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 145
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 144
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 143
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 142
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 141
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 140
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 139
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 138
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 137
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 136
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 135
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 134
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 133
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 132
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 131
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 130
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 129
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 128
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 127
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 126
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 125
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 124
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 123
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 122
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 121
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 120
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 119
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 118
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 117
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 116
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 115
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 114
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 113
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 112
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 111
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 110
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 109
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 108
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 107
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 106
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 105
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 104
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 103
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 102
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 101
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 100
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 99
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 98
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 97
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 96
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 95
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 94
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 93
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 92
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 91
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 90
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 89
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 88
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 87
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 86
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 85
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 84
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 83
 • فر...تد
 • 22:08، 1402/08/22
 • 82
 • فا...زر
 • 22:08، 1402/08/22
 • 81
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 80
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 79
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 78
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 77
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 76
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 75
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 74
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 73
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 72
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 71
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 70
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 69
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 68
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 67
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 66
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 65
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 64
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 63
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 62
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 61
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 60
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 59
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 58
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 57
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 56
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 55
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 54
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 53
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 52
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 51
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 50
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 49
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 48
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 47
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 46
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 45
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 44
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 43
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 42
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 41
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 40
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 39
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 38
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 37
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 36
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 35
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 34
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 33
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 32
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 31
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 30
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 29
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 28
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 27
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 26
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 25
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 24
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 23
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 22
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 21
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 20
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 19
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 18
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 17
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 16
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 15
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 14
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 13
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 12
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 11
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 10
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 9
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 8
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 7
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 6
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 5
 • فر...تد
 • 21:58، 1402/08/22
 • 4
 • عل...زا
 • 21:58، 1402/08/22
 • 3
 • فر...تد
 • 21:36، 1402/08/22
 • 2
 • فا...زر
 • 20:51، 1402/08/22
 • 1
 • شا...با
 • 20:32، 1402/08/22
سکه 5000 دینار 1297 - EF40 - ناصرالدین شاه
ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
مبلغ اسمی: 5000 دینار
کیفیت: بی نهایت عالی EF
جنس: نقره
وزن: 23 گرم
قطر: 36 میلیمتر
منطقه: آسیا
کشور: ایران
دوره: ناصر الدین شاه قاجار

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatar ارسال نظر