:: لیست جدید ۲۶ اردیبهشت :: اینجا ضربه بزنید

سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ کوچک) - AU55 - رضا شاه

Iran 5 rials 1313 coin - AU55 - reza Shah pahlavi
2271 بازدید

دسته بندیایران آنتیک ؛ مزایده تخصصی سکه ، مدال یادبود و اسکناس کلکسیونی مزایده
کد کالا 039039
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۰۵-۰۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 
 
ملاک انتخاب تصویر و کیفیت درج شده
جنس نقره 828
وزن 25 گرم
قطر 37 میلیمتر
مشاهده همه
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ کوچک) - AU55 - رضا شاه

این محصول دارای کیفیت تقریبا بانکی AU55 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

دوشنبه 04 اردیبهشت 1402، 19:00
سه شنبه 05 اردیبهشت 1402، 19:57
50,000 تومان
10 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 119
 • مح...پي
 • 19:53، 1402/02/05
 • 118
 • مح...پي
 • 19:50، 1402/02/05
 • 117
 • کر...را
 • 19:50، 1402/02/05
 • 116
 • مح...پي
 • 19:49، 1402/02/05
 • 115
 • کر...را
 • 19:49، 1402/02/05
 • 114
 • مح...پي
 • 19:48، 1402/02/05
 • 113
 • کر...را
 • 19:48، 1402/02/05
 • 112
 • مح...پي
 • 19:43، 1402/02/05
 • 111
 • کر...را
 • 19:43، 1402/02/05
 • 110
 • مح...پي
 • 19:43، 1402/02/05
 • 109
 • کر...را
 • 19:43، 1402/02/05
 • 108
 • مح...پي
 • 19:43، 1402/02/05
 • 107
 • کر...را
 • 19:43، 1402/02/05
 • 106
 • مح...پي
 • 19:37، 1402/02/05
 • 105
 • عل...سل
 • 19:37، 1402/02/05
 • 104
 • مح...پي
 • 19:37، 1402/02/05
 • 103
 • عل...سل
 • 19:37، 1402/02/05
 • 102
 • مح...پي
 • 19:37، 1402/02/05
 • 101
 • عل...سل
 • 19:37، 1402/02/05
 • 100
 • مح...پي
 • 19:37، 1402/02/05
 • 99
 • عل...سل
 • 19:37، 1402/02/05
 • 98
 • مح...پي
 • 19:37، 1402/02/05
 • 97
 • عل...سل
 • 19:37، 1402/02/05
 • 96
 • مح...پي
 • 19:28، 1402/02/05
 • 95
 • کر...را
 • 19:28، 1402/02/05
 • 94
 • مح...پي
 • 19:19، 1402/02/05
 • 93
 • کر...را
 • 19:19، 1402/02/05
 • 92
 • مح...پي
 • 19:19، 1402/02/05
 • 91
 • کر...را
 • 19:19، 1402/02/05
 • 90
 • مح...پي
 • 19:19، 1402/02/05
 • 89
 • کر...را
 • 19:19، 1402/02/05
 • 88
 • مح...پي
 • 19:18، 1402/02/05
 • 87
 • کر...را
 • 19:18، 1402/02/05
 • 86
 • مح...پي
 • 19:18، 1402/02/05
 • 85
 • کر...را
 • 19:18، 1402/02/05
 • 84
 • مح...پي
 • 18:41، 1402/02/05
 • 83
 • عل...سل
 • 18:41، 1402/02/05
 • 82
 • مح...پي
 • 18:41، 1402/02/05
 • 81
 • عل...سل
 • 18:41، 1402/02/05
 • 80
 • مح...پي
 • 18:40، 1402/02/05
 • 79
 • عل...سل
 • 18:40، 1402/02/05
 • 78
 • مح...پي
 • 18:40، 1402/02/05
 • 77
 • عل...سل
 • 18:40، 1402/02/05
 • 76
 • مح...پي
 • 18:40، 1402/02/05
 • 75
 • عل...سل
 • 18:40، 1402/02/05
 • 74
 • مح...پي
 • 18:40، 1402/02/05
 • 73
 • عل...سل
 • 18:40، 1402/02/05
 • 72
 • مح...پي
 • 18:40، 1402/02/05
 • 71
 • عل...سل
 • 18:40، 1402/02/05
 • 70
 • مح...پي
 • 18:40، 1402/02/05
 • 69
 • عل...سل
 • 18:40، 1402/02/05
 • 68
 • مح...پي
 • 18:40، 1402/02/05
 • 67
 • عل...سل
 • 18:40، 1402/02/05
 • 66
 • مح...پي
 • 18:40، 1402/02/05
 • 65
 • عل...سل
 • 18:40، 1402/02/05
 • 64
 • مح...پي
 • 18:40، 1402/02/05
 • 63
 • عل...سل
 • 18:40، 1402/02/05
 • 62
 • مح...پي
 • 16:44، 1402/02/05
 • 61
 • عل...سل
 • 16:44، 1402/02/05
 • 60
 • مح...پي
 • 16:43، 1402/02/05
 • 59
 • عل...سل
 • 16:43، 1402/02/05
 • 58
 • مح...پي
 • 16:43، 1402/02/05
 • 57
 • عل...سل
 • 16:43، 1402/02/05
 • 56
 • مح...پي
 • 16:43، 1402/02/05
 • 55
 • عل...سل
 • 16:43، 1402/02/05
 • 54
 • مح...پي
 • 16:43، 1402/02/05
 • 53
 • عل...سل
 • 16:43، 1402/02/05
 • 52
 • مح...پي
 • 16:43، 1402/02/05
 • 51
 • عل...سل
 • 16:43، 1402/02/05
 • 50
 • مح...پي
 • 16:40، 1402/02/05
 • 49
 • عل...سل
 • 16:40، 1402/02/05
 • 48
 • مح...پي
 • 16:32، 1402/02/05
 • 47
 • حم...جن
 • 16:32، 1402/02/05
 • 46
 • مح...پي
 • 15:55، 1402/02/05
 • 45
 • کر...را
 • 15:55، 1402/02/05
 • 44
 • مح...پي
 • 15:55، 1402/02/05
 • 43
 • کر...را
 • 15:55، 1402/02/05
 • 42
 • مح...پي
 • 15:17، 1402/02/05
 • 41
 • حم...جن
 • 15:17، 1402/02/05
 • 40
 • مح...پي
 • 15:04، 1402/02/05
 • 39
 • عل...سل
 • 14:35، 1402/02/05
 • 38
 • حم...جن
 • 14:35، 1402/02/05
 • 37
 • حم...جن
 • 11:05، 1402/02/05
 • 36
 • می...نو
 • 11:05، 1402/02/05
 • 35
 • حم...جن
 • 00:39، 1402/02/05
 • 34
 • یو...ظف
 • 00:39، 1402/02/05
 • 33
 • حم...جن
 • 00:39، 1402/02/05
 • 32
 • یو...ظف
 • 00:39، 1402/02/05
 • 31
 • حم...جن
 • 23:15، 1402/02/04
 • 30
 • ن...ک
 • 23:15، 1402/02/04
 • 29
 • ن...ک
 • 21:53، 1402/02/04
 • 28
 • مح...مب
 • 21:53، 1402/02/04
 • 27
 • ن...ک
 • 21:22، 1402/02/04
 • 26
 • دا...شع
 • 21:22، 1402/02/04
 • 25
 • دا...شع
 • 21:21، 1402/02/04
 • 24
 • ن...ک
 • 21:21، 1402/02/04
 • 23
 • دا...شع
 • 21:20، 1402/02/04
 • 22
 • ن...ک
 • 21:20، 1402/02/04
 • 21
 • دا...شع
 • 21:17، 1402/02/04
 • 20
 • ن...ک
 • 21:17، 1402/02/04
 • 19
 • دا...شع
 • 21:16، 1402/02/04
 • 18
 • ن...ک
 • 21:16، 1402/02/04
 • 17
 • دا...شع
 • 21:16، 1402/02/04
 • 16
 • ن...ک
 • 21:16، 1402/02/04
 • 15
 • دا...شع
 • 21:16، 1402/02/04
 • 14
 • ن...ک
 • 21:16، 1402/02/04
 • 13
 • دا...شع
 • 21:15، 1402/02/04
 • 12
 • ن...ک
 • 21:15، 1402/02/04
 • 11
 • دا...شع
 • 21:15، 1402/02/04
 • 10
 • ن...ک
 • 21:15، 1402/02/04
 • 9
 • دا...شع
 • 21:15، 1402/02/04
 • 8
 • ن...ک
 • 21:15، 1402/02/04
 • 7
 • دا...شع
 • 21:10، 1402/02/04
 • 6
 • ام...خب
 • 21:10، 1402/02/04
 • 5
 • دا...شع
 • 21:10، 1402/02/04
 • 4
 • ام...خب
 • 21:10، 1402/02/04
 • 3
 • دا...شع
 • 20:28، 1402/02/04
 • 2
 • حم...جن
 • 20:28، 1402/02/04
 • 1
 • حم...جن
 • 19:26، 1402/02/04
سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ کوچک) - AU55 - رضا شاه
ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
مبلغ اسمی: 5 ریال
کیفیت: تقریبا بانکی AU
جنس: نقره 828
وزن: 25 گرم
قطر: 37 میلیمتر
منطقه: آسیا
کشور: ایران
دوره: رضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatar ارسال نظر