:: لیست جدید ۱۹ آذر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۷۲  :: اینجا ضربه بزنید

مدال آویز فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی - AU - جمهوری اسلامی

Islamic Republic of Martial Arts Federation medal - AU - islamic republic

دسته بندی: جمهوری اسلامی

042414
۵ سانتیک
500,000 تومان
موجود
+

مدال آویز فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی - AU - جمهوری اسلامی

این محصول دارای کیفیت تقریبا بانکی AU و همانند تصویر می باشد.

توجه: کنگره این مدال ضربه خوردگی کوچکی دارد.

مشخصات مدال

روی مدال

  • نماد فدراسیون
  • فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
  • martial arts federation of i.r.iran

پشت مدال

  • kudo international federation
  • kudo iran
  • نماد کودو
مدال آویز فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی - AU - جمهوری اسلامی
تصویر و کیفیت درج شده
تقریبا بانکی AU
برنز
189.2 گرم
80 میلیمتر
80*87 میلیمتر
آسیا
ایران
جمهوری اسلامی ایران

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید