:: لیست جدید ۱۹ آذر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۷۲  :: اینجا ضربه بزنید

سکه 5 دینار 1314 مس - EF40 - رضا شاه

Iran 5 dinars 1314 coin - EF40 - reza shah pahlavi

دسته بندی: مزایده

042434
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۲۷-۰۴-۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۵
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سکه 5 دینار 1314 مس - EF40 - رضا شاه

این محصول دارای کیفیت بینهایت عالی EF40 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

دوشنبه 26 تیر 1402، 19:00
سه شنبه 27 تیر 1402، 20:15
50,000 تومان
6 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 63
 • سا...جع
 • 20:10، 1402/04/27
 • 62
 • پی...اح
 • 20:08، 1402/04/27
 • 61
 • سا...جع
 • 20:08، 1402/04/27
 • 60
 • پی...اح
 • 20:06، 1402/04/27
 • 59
 • سا...جع
 • 20:06، 1402/04/27
 • 58
 • پی...اح
 • 20:02، 1402/04/27
 • 57
 • سا...جع
 • 20:02، 1402/04/27
 • 56
 • پی...اح
 • 20:02، 1402/04/27
 • 55
 • سا...جع
 • 20:02، 1402/04/27
 • 54
 • پی...اح
 • 20:02، 1402/04/27
 • 53
 • سا...جع
 • 20:02، 1402/04/27
 • 52
 • پی...اح
 • 20:02، 1402/04/27
 • 51
 • سا...جع
 • 20:02، 1402/04/27
 • 50
 • پی...اح
 • 20:02، 1402/04/27
 • 49
 • سا...جع
 • 20:02، 1402/04/27
 • 48
 • پی...اح
 • 20:02، 1402/04/27
 • 47
 • مح...بی
 • 20:02، 1402/04/27
 • 46
 • پی...اح
 • 20:01، 1402/04/27
 • 45
 • سا...جع
 • 20:01، 1402/04/27
 • 44
 • پی...اح
 • 20:01، 1402/04/27
 • 43
 • سا...جع
 • 20:01، 1402/04/27
 • 42
 • پی...اح
 • 20:01، 1402/04/27
 • 41
 • مح...بی
 • 20:01، 1402/04/27
 • 40
 • پی...اح
 • 20:01، 1402/04/27
 • 39
 • مح...بی
 • 20:01، 1402/04/27
 • 38
 • سا...جع
 • 20:01، 1402/04/27
 • 37
 • سا...جع
 • 20:01، 1402/04/27
 • 36
 • پی...اح
 • 20:01، 1402/04/27
 • 35
 • مح...بی
 • 20:01، 1402/04/27
 • 34
 • مح...بی
 • 20:01، 1402/04/27
 • 33
 • سا...جع
 • 20:01، 1402/04/27
 • 32
 • پی...اح
 • 20:00، 1402/04/27
 • 31
 • سا...جع
 • 20:00، 1402/04/27
 • 30
 • مح...بی
 • 20:00، 1402/04/27
 • 29
 • سا...جع
 • 19:59، 1402/04/27
 • 28
 • مح...بی
 • 19:59، 1402/04/27
 • 27
 • سا...جع
 • 19:59، 1402/04/27
 • 26
 • مح...بی
 • 19:58، 1402/04/27
 • 25
 • سا...جع
 • 19:58، 1402/04/27
 • 24
 • مح...بی
 • 19:58، 1402/04/27
 • 23
 • مح...بی
 • 19:58، 1402/04/27
 • 22
 • سا...جع
 • 19:57، 1402/04/27
 • 21
 • مح...بی
 • 19:52، 1402/04/27
 • 20
 • سا...جع
 • 19:51، 1402/04/27
 • 19
 • مح...بی
 • 19:51، 1402/04/27
 • 18
 • مح...بی
 • 19:50، 1402/04/27
 • 17
 • سا...جع
 • 19:35، 1402/04/27
 • 16
 • مح...بی
 • 19:34، 1402/04/27
 • 15
 • سا...جع
 • 19:33، 1402/04/27
 • 14
 • مح...بی
 • 19:16، 1402/04/27
 • 13
 • سا...جع
 • 19:09، 1402/04/27
 • 12
 • مح...بی
 • 18:32، 1402/04/27
 • 11
 • پی...نی
 • 18:31، 1402/04/27
 • 10
 • مح...بی
 • 00:02، 1402/04/27
 • 9
 • سا...جع
 • 00:02، 1402/04/27
 • 8
 • سا...جع
 • 00:02، 1402/04/27
 • 7
 • مح...بی
 • 00:02، 1402/04/27
 • 6
 • سا...جع
 • 21:37، 1402/04/26
 • 5
 • اس...نس
 • 21:37، 1402/04/26
 • 4
 • سا...جع
 • 20:49، 1402/04/26
 • 3
 • مح...بی
 • 20:49، 1402/04/26
 • 2
 • مح...بی
 • 19:21، 1402/04/26
 • 1
 • آر...اب
 • 19:04، 1402/04/26
سکه 5 دینار 1314 مس - EF40 - رضا شاه
تصویر و کیفیت درج شده
5 دینار
بی نهایت عالی EF
مس
2.18 گرم
18.2 میلیمتر
آسیا
ایران
رضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید