:: لیست جدید ۱۹ آذر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۷۲  :: اینجا ضربه بزنید

سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ بزرگ) - MS62 - رضا شاه

Iran 5 rials 1313 coin - MS62 - reza Shah pahlavi

دسته بندی: مزایده

042452
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۲۷-۰۴-۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۹
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ بزرگ) - MS62 - رضا شاه

این محصول دارای کیفیت بانکی MS62 و همانند تصویر می باشد.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

دوشنبه 26 تیر 1402، 19:00
سه شنبه 27 تیر 1402، 19:39
50,000 تومان
10,000,000 تومان
12 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 67
 • سا...جع
 • 19:33، 1402/04/27
 • 66
 • سی...مو
 • 19:32، 1402/04/27
 • 65
 • سا...جع
 • 19:31، 1402/04/27
 • 64
 • سی...مو
 • 19:31، 1402/04/27
 • 63
 • سا...جع
 • 19:28، 1402/04/27
 • 62
 • سی...مو
 • 19:28، 1402/04/27
 • 61
 • سا...جع
 • 19:27، 1402/04/27
 • 60
 • سی...مو
 • 19:27، 1402/04/27
 • 59
 • سا...جع
 • 19:25، 1402/04/27
 • 58
 • سی...مو
 • 19:25، 1402/04/27
 • 57
 • سا...جع
 • 19:24، 1402/04/27
 • 56
 • سی...مو
 • 19:24، 1402/04/27
 • 55
 • سا...جع
 • 19:19، 1402/04/27
 • 54
 • سی...مو
 • 19:18، 1402/04/27
 • 53
 • سا...جع
 • 19:17، 1402/04/27
 • 52
 • سی...مو
 • 19:16، 1402/04/27
 • 51
 • سا...جع
 • 19:13، 1402/04/27
 • 50
 • مح...نص
 • 19:12، 1402/04/27
 • 49
 • سا...جع
 • 19:07، 1402/04/27
 • 48
 • مح...عط
 • 18:59، 1402/04/27
 • 47
 • سا...جع
 • 18:51، 1402/04/27
 • 46
 • مح...بی
 • 18:51، 1402/04/27
 • 45
 • سا...جع
 • 18:51، 1402/04/27
 • 44
 • مح...بی
 • 18:17، 1402/04/27
 • 43
 • مح...به
 • 17:53، 1402/04/27
 • 42
 • مح...بی
 • 17:51، 1402/04/27
 • 41
 • ام...نج
 • 17:41، 1402/04/27
 • 40
 • مح...بی
 • 17:41، 1402/04/27
 • 39
 • ام...نج
 • 17:41، 1402/04/27
 • 38
 • مح...بی
 • 17:41، 1402/04/27
 • 37
 • ام...نج
 • 17:41، 1402/04/27
 • 36
 • مح...بی
 • 16:45، 1402/04/27
 • 35
 • مح...به
 • 16:45، 1402/04/27
 • 34
 • مح...بی
 • 16:39، 1402/04/27
 • 33
 • مح...سر
 • 15:58، 1402/04/27
 • 32
 • سا...جع
 • 14:46، 1402/04/27
 • 31
 • مح...بی
 • 14:46، 1402/04/27
 • 30
 • سا...جع
 • 14:46، 1402/04/27
 • 29
 • مح...بی
 • 11:59، 1402/04/27
 • 28
 • مح...به
 • 11:59، 1402/04/27
 • 27
 • مح...بی
 • 09:59، 1402/04/27
 • 26
 • سا...جع
 • 09:48، 1402/04/27
 • 25
 • مح...به
 • 07:58، 1402/04/27
 • 24
 • مح...سر
 • 04:56، 1402/04/27
 • 23
 • حس...سا
 • 04:18، 1402/04/27
 • 22
 • مح...به
 • 00:17، 1402/04/27
 • 21
 • مح...بی
 • 00:17، 1402/04/27
 • 20
 • مح...بی
 • 00:15، 1402/04/27
 • 19
 • مح...به
 • 00:15، 1402/04/27
 • 18
 • مح...بی
 • 23:38، 1402/04/26
 • 17
 • مح...به
 • 23:38، 1402/04/26
 • 16
 • مح...بی
 • 23:12، 1402/04/26
 • 15
 • مح...به
 • 23:12، 1402/04/26
 • 14
 • مح...بی
 • 21:45، 1402/04/26
 • 13
 • مح...مي
 • 21:45، 1402/04/26
 • 12
 • مح...بی
 • 21:45، 1402/04/26
 • 11
 • مح...مي
 • 21:45، 1402/04/26
 • 10
 • مح...بی
 • 21:44، 1402/04/26
 • 9
 • مح...مي
 • 21:44، 1402/04/26
 • 8
 • مح...بی
 • 21:44، 1402/04/26
 • 7
 • مح...مي
 • 21:44، 1402/04/26
 • 6
 • مح...بی
 • 19:28، 1402/04/26
 • 5
 • مح...رض
 • 19:28، 1402/04/26
 • 4
 • مح...بی
 • 19:25، 1402/04/26
 • 3
 • مح...به
 • 19:25، 1402/04/26
 • 2
 • مح...بی
 • 19:20، 1402/04/26
 • 1
 • آر...اب
 • 19:01، 1402/04/26
سکه 5 ریال 1313 (3 تاریخ بزرگ) - MS62 - رضا شاه
تصویر و کیفیت درج شده
5 ریال
بانکی UNC
نقره 828
25 گرم
37 میلیمتر
آسیا
ایران
رضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید