سکه 5 ریال 1310 - MS64 - رضا شاه

Iran 5 rial 1310 coin - MS64 - reza Shah pahlavi

مشخصات محصول

 • ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
 • مبلغ اسمی: 5 ریال
 • کیفیت: بانکی UNC
 • جنس: نقره 828
 • وزن: 25 گرم
 • قطر: 37 میلیمتر

002509
۵ ریال
۳ سانتیک
مشاهده قیمت اشتراک VIP
اتمام (فعلا موجود نیست)

سکه 5 ریال 1310 - MS64 - رضا شاه

این سکه دارای کیفیت بانکی MS64 و همانند تصویر می باشد.

 

روی سکه

 • رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
 • برگ زیتون و برگ بلوط
 • 5 ریال
 • تاج
 • تاریخ

پشت سکه

 • شیر و خورشید
 • پنج ریال
 • برگ زیتون و برگ بلوط
 • تاج

سکه 5 ریال 1310 - MS64 - رضا شاه

تصویر و کیفیت درج شده
5 ریال
بانکی UNC
نقره 828
25 گرم
37 میلیمتر