مدال نقره توانا بود - رضا شاه

Tavana Bovad silver medal - Reza Shah

مشخصات محصول

 • ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
 • کیفیت: بی نهایت عالی EF
 • جنس: نقره 900
 • وزن: 25.3 گرم
 • قطر: 40 میلیمتر
 • ابعاد: 44*40

002533
پهلوی اول
۸ سانتیک
مشاهده قیمت اشتراک VIP
اتمام (فعلا موجود نیست)

مدال نقره توانا بود - رضا شاه

این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد.

مشخصات مدال

روی مدال

 • توانا بود هرکه دانا بود
 • برگر زیتون و بلوط

پشت مدال

 • شیر و خورشید
 • برگر زیتون و بلوط
 • تاج

مدال نقره توانا بود - رضا شاه

تصویر و کیفیت درج شده
بی نهایت عالی EF
نقره 900
25.3 گرم
40 میلیمتر
44*40