سکه 1 ریال 1330 - MS63 - محمد رضا شاه


دسته بندی: ۱ ریال

004728
۱ سانتیک
50,000 تومان
موجود
+

سکه 1 ریال 1330 - MS63 - محمد رضا شاه

این سکه دارای کیفیت بانکی MS63 می باشد. از این سکه به تعداد موجود است و تصویر درج شده تنها یک نمونه می باشد و ملاک انتخاب شما کیفیت اعلام شده است.

توجه: این سکه کمی گرفتگی قالب دارد.

روی سکه

  • محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
  • برگ زیتون و برگ بلوط
  • 1 ریال
  • تاج
  • تاریخ

پشت سکه

  • شیر و خورشید
  • یک ریال
  • برگ زیتون و برگ بلوط
  • تاج
سکه 1 ریال 1330 - MS63 - محمد رضا شاه
کیفیت درج شده
1 ریال
بانکی UNC
نقره 600
1.6 گرم
18.2 میلیمتر

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید