:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ایران آنتیک (شماره 36) شامل 15 مزایده فعال گردید «اینجا ضربه بزنید»

سکه 500 دینار 1305 خطی - پشت قاجار - AU58 - رضا شاه


دسته بندی: مزایده

020245
مزایده در تاریخ ۰۲-۰۴-۱۴۰۰ با برنده به پایان رسیده است. جزئیات مزایده
 

سکه 500 دینار 1305 خطی - پشت قاجار - AU58 - رضا شاه

این محصول دارای کیفیت تقریبا بانکی AU58 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.sekeha.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 26 الی 27 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات مزایده دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی در مزایده برنده شود و در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

سه شنبه 01 تیر 1400، 18:00
چهارشنبه 02 تیر 1400، 21:22
50,000 تومان
14 نفر
مه...شه
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 101
 • حم...جد
 • 21:17، 0/04/02
 • 100
 • حم...جد
 • 21:16، 0/04/02
 • 99
 • مه...شه
 • 21:16، 0/04/02
 • 98
 • حم...جد
 • 21:16، 0/04/02
 • 97
 • مه...شه
 • 21:16، 0/04/02
 • 96
 • مه...شه
 • 21:15، 0/04/02
 • 95
 • حم...جد
 • 21:15، 0/04/02
 • 94
 • مه...شه
 • 21:15، 0/04/02
 • 93
 • حم...جد
 • 21:15، 0/04/02
 • 92
 • مه...شه
 • 21:15، 0/04/02
 • 91
 • مه...شه
 • 21:14، 0/04/02
 • 90
 • حم...جد
 • 21:14، 0/04/02
 • 89
 • مه...شه
 • 21:14، 0/04/02
 • 88
 • عل...شج
 • 21:14، 0/04/02
 • 87
 • عل...شج
 • 21:13، 0/04/02
 • 86
 • مه...شه
 • 21:13، 0/04/02
 • 85
 • مه...شه
 • 21:12، 0/04/02
 • 84
 • عی...فا
 • 21:12، 0/04/02
 • 83
 • مه...شه
 • 21:11، 0/04/02
 • 82
 • حم...جد
 • 21:11، 0/04/02
 • 81
 • عل...شج
 • 21:11، 0/04/02
 • 80
 • حم...جد
 • 21:11، 0/04/02
 • 79
 • مه...شه
 • 21:11، 0/04/02
 • 78
 • عل...شج
 • 21:11، 0/04/02
 • 77
 • مه...شه
 • 21:10، 0/04/02
 • 76
 • عل...شج
 • 21:10، 0/04/02
 • 75
 • مه...شه
 • 21:08، 0/04/02
 • 74
 • حم...جد
 • 21:08، 0/04/02
 • 73
 • حم...جد
 • 21:08، 0/04/02
 • 72
 • مه...شه
 • 21:08، 0/04/02
 • 71
 • حم...جد
 • 21:07، 0/04/02
 • 70
 • مه...شه
 • 21:07، 0/04/02
 • 69
 • مه...شه
 • 21:06، 0/04/02
 • 68
 • حم...جد
 • 21:06، 0/04/02
 • 67
 • حم...جد
 • 21:06، 0/04/02
 • 66
 • مه...شه
 • 21:06، 0/04/02
 • 65
 • حم...جد
 • 21:06، 0/04/02
 • 64
 • مه...شه
 • 21:06، 0/04/02
 • 63
 • مه...شه
 • 21:04، 0/04/02
 • 62
 • عل...شج
 • 21:04، 0/04/02
 • 61
 • عل...عب
 • 21:04، 0/04/02
 • 60
 • عل...شج
 • 21:03، 0/04/02
 • 59
 • پی...نی
 • 21:03، 0/04/02
 • 58
 • عل...شج
 • 21:03، 0/04/02
 • 57
 • مه...شه
 • 21:02، 0/04/02
 • 56
 • عی...فا
 • 21:02، 0/04/02
 • 55
 • مه...شه
 • 21:02، 0/04/02
 • 54
 • پی...نی
 • 21:02، 0/04/02
 • 53
 • مه...شه
 • 21:00، 0/04/02
 • 52
 • عل...شج
 • 21:00، 0/04/02
 • 51
 • مه...شه
 • 20:58، 0/04/02
 • 50
 • پی...نی
 • 20:58، 0/04/02
 • 49
 • مه...شه
 • 20:34، 0/04/02
 • 48
 • عل...شج
 • 20:31، 0/04/02
 • 47
 • پی...اح
 • 20:31، 0/04/02
 • 46
 • عل...شج
 • 20:30، 0/04/02
 • 45
 • مه...شه
 • 20:30، 0/04/02
 • 44
 • عل...شج
 • 20:30، 0/04/02
 • 43
 • مه...شه
 • 20:30، 0/04/02
 • 42
 • پی...اح
 • 20:29، 0/04/02
 • 41
 • مه...شه
 • 20:29، 0/04/02
 • 40
 • مه...شه
 • 20:28، 0/04/02
 • 39
 • عل...شج
 • 20:28، 0/04/02
 • 38
 • عل...شج
 • 20:27، 0/04/02
 • 37
 • مه...شه
 • 20:27، 0/04/02
 • 36
 • عل...شج
 • 20:26، 0/04/02
 • 35
 • پی...نی
 • 20:24، 0/04/02
 • 34
 • مه...شه
 • 19:10، 0/04/02
 • 33
 • پی...اح
 • 17:56، 0/04/02
 • 32
 • مح...مق
 • 17:56، 0/04/02
 • 31
 • مح...مق
 • 17:55، 0/04/02
 • 30
 • پی...اح
 • 17:55، 0/04/02
 • 29
 • پی...اح
 • 17:24، 0/04/02
 • 28
 • مه...شه
 • 17:23، 0/04/02
 • 27
 • پی...نی
 • 17:09، 0/04/02
 • 26
 • مه...شه
 • 17:09، 0/04/02
 • 25
 • مه...شه
 • 15:58، 0/04/02
 • 24
 • حم...شه
 • 14:54، 0/04/02
 • 23
 • مح...سل
 • 13:47، 0/04/02
 • 22
 • مه...شه
 • 13:47، 0/04/02
 • 21
 • مه...شه
 • 13:01، 0/04/02
 • 20
 • مح...سل
 • 12:38، 0/04/02
 • 19
 • سع...ذو
 • 12:38، 0/04/02
 • 18
 • سع...ذو
 • 09:40، 0/04/02
 • 17
 • پی...نی
 • 07:44، 0/04/02
 • 16
 • عل...سل
 • 02:15، 0/04/02
 • 15
 • مح...نژ
 • 02:15، 0/04/02
 • 14
 • مح...نژ
 • 02:12، 0/04/02
 • 13
 • حم...شه
 • 01:28، 0/04/02
 • 12
 • مه...شه
 • 01:28، 0/04/02
 • 11
 • مه...شه
 • 00:43، 0/04/02
 • 10
 • پی...اح
 • 00:43، 0/04/02
 • 9
 • پی...اح
 • 23:31، 0/04/01
 • 8
 • مه...شه
 • 23:31، 0/04/01
 • 7
 • مه...شه
 • 18:36، 0/04/01
 • 6
 • عل...غل
 • 18:36، 0/04/01
 • 5
 • عل...غل
 • 18:36، 0/04/01
 • 4
 • مه...شه
 • 18:36، 0/04/01
 • 3
 • عل...غل
 • 18:36، 0/04/01
 • 2
 • مه...شه
 • 18:36، 0/04/01
 • 1
 • عل...غل
 • 18:24، 0/04/01
سکه 500 دینار 1305 خطی - پشت قاجار - AU58 - رضا شاه
تصویر و کیفیت درج شده
500 دینار
تقریبا بانکی AU
نقره
2.3 گرم
18 میلیمتر
آسیا
ایران
رضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید