:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

مدال نقره نوروز 1355 چوگان (دو ضرب) - MS61 - محمد رضا شاه

Iran Nowruz silver medal 1355 - Polo - MS61 - Mohammad reza shah

دسته بندی: مزایده
کد کالا: 037767
 • مزایده به پایان رسید
 • در تاریخ: ۰۷-۰۱-۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
 • وضعیت: با برنده
 • 👇 جزئیات مزایده 👇
 
 
ملاک انتخاب تصویر و کیفیت درج شده
جنس نقره 900
وزن 21.1 گرم
قطر 36.5 میلیمتر
مشاهده همه
 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با شروع قیمت 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 الی 25 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

مدال نقره نوروز 1355 چوگان (دو ضرب) - MS61 - محمد رضا شاه

این محصول دارای کیفیت بانکی MS61 و همانند تصویر می باشد. سکه با کاور منقش به آرم «www.iranantiq.com» ارائه می شود.

 

توضیح مزایده:

برگزاری این مزایده به صورت آنلاین در تاریخ مشخص شده با قیمت پایه 50,000 تومان آغاز می شود و به مدت 24 ساعت ادامه خواهد داشت.

مشتریان دائمی سایت که تاکنون درخواست شرکت در مزایده ها را از طریق فرم مربوطه ارسال نکرده اند، می توانند درخواست خود را طریق «حساب کاربری» خود ارسال فرمایند و اشتراک دائم مزایدات را براساس قوانین و مقررات دریافت نمایند.

مهم *: چنانچه فردی که در مزایده برنده شده است ، در زمان مقرر پرداخت را انجام ندهد، اشتراک مزایده او بطور دائم لغو خواهد شد و دیگر نمی تواند در هیچ مزایده ای شرکت نماید.

یکشنبه 06 فروردین 1402، 19:00
دوشنبه 07 فروردین 1402، 20:30
50,000 تومان
8 نفر
برنده دارد
ردیف
پیشنهاد دهنده
زمان ثبت پیشنهاد
مبلغ پیشنهاد
 • 125
 • ن...ک
 • 19:17، 1402/01/07
 • 124
 • ن...ک
 • 18:50، 1402/01/07
 • 123
 • مط...نو
 • 18:43، 1402/01/07
 • 122
 • شه...پی
 • 18:43، 1402/01/07
 • 121
 • مط...نو
 • 18:43، 1402/01/07
 • 120
 • شه...پی
 • 18:43، 1402/01/07
 • 119
 • مط...نو
 • 18:43، 1402/01/07
 • 118
 • شه...پی
 • 18:43، 1402/01/07
 • 117
 • مط...نو
 • 18:43، 1402/01/07
 • 116
 • شه...پی
 • 18:43، 1402/01/07
 • 115
 • مط...نو
 • 18:43، 1402/01/07
 • 114
 • شه...پی
 • 18:37، 1402/01/07
 • 113
 • ن...ک
 • 18:37، 1402/01/07
 • 112
 • شه...پی
 • 18:36، 1402/01/07
 • 111
 • ن...ک
 • 18:36، 1402/01/07
 • 110
 • شه...پی
 • 18:22، 1402/01/07
 • 109
 • ني...اب
 • 13:20، 1402/01/07
 • 108
 • شه...پی
 • 13:20، 1402/01/07
 • 107
 • ني...اب
 • 13:20، 1402/01/07
 • 106
 • شه...پی
 • 13:20، 1402/01/07
 • 105
 • ني...اب
 • 13:20، 1402/01/07
 • 104
 • شه...پی
 • 13:20، 1402/01/07
 • 103
 • ني...اب
 • 13:20، 1402/01/07
 • 102
 • شه...پی
 • 13:20، 1402/01/07
 • 101
 • ني...اب
 • 13:20، 1402/01/07
 • 100
 • شه...پی
 • 13:20، 1402/01/07
 • 99
 • ني...اب
 • 13:20، 1402/01/07
 • 98
 • شه...پی
 • 10:46، 1402/01/07
 • 97
 • مط...نو
 • 10:46، 1402/01/07
 • 96
 • شه...پی
 • 10:46، 1402/01/07
 • 95
 • مط...نو
 • 10:46، 1402/01/07
 • 94
 • شه...پی
 • 10:46، 1402/01/07
 • 93
 • مط...نو
 • 10:46، 1402/01/07
 • 92
 • شه...پی
 • 10:46، 1402/01/07
 • 91
 • مط...نو
 • 10:46، 1402/01/07
 • 90
 • شه...پی
 • 10:46، 1402/01/07
 • 89
 • مط...نو
 • 10:46، 1402/01/07
 • 88
 • شه...پی
 • 10:46، 1402/01/07
 • 87
 • مط...نو
 • 10:46، 1402/01/07
 • 86
 • شه...پی
 • 10:46، 1402/01/07
 • 85
 • مط...نو
 • 10:46، 1402/01/07
 • 84
 • شه...پی
 • 10:46، 1402/01/07
 • 83
 • مط...نو
 • 10:46، 1402/01/07
 • 82
 • شه...پی
 • 10:46، 1402/01/07
 • 81
 • مط...نو
 • 10:46، 1402/01/07
 • 80
 • شه...پی
 • 10:46، 1402/01/07
 • 79
 • مط...نو
 • 10:46، 1402/01/07
 • 78
 • شه...پی
 • 10:45، 1402/01/07
 • 77
 • مط...نو
 • 10:45، 1402/01/07
 • 76
 • شه...پی
 • 10:45، 1402/01/07
 • 75
 • مط...نو
 • 10:45، 1402/01/07
 • 74
 • شه...پی
 • 10:37، 1402/01/07
 • 73
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 72
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 71
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 70
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 69
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 68
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 67
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 66
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 65
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 64
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 63
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 62
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 61
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 60
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 59
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 58
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 57
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 56
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 55
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 54
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 53
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 52
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 51
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 50
 • ني...اب
 • 09:56، 1402/01/07
 • 49
 • کس...عس
 • 09:56، 1402/01/07
 • 48
 • ني...اب
 • 23:42، 1402/01/06
 • 47
 • ام...مح
 • 23:42، 1402/01/06
 • 46
 • ني...اب
 • 23:42، 1402/01/06
 • 45
 • ام...مح
 • 23:42، 1402/01/06
 • 44
 • ني...اب
 • 23:41، 1402/01/06
 • 43
 • ام...مح
 • 23:41، 1402/01/06
 • 42
 • ني...اب
 • 23:34، 1402/01/06
 • 41
 • عل...غل
 • 23:13، 1402/01/06
 • 40
 • مط...نو
 • 22:30، 1402/01/06
 • 39
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 38
 • سع...ذو
 • 20:56، 1402/01/06
 • 37
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 36
 • سع...ذو
 • 20:56، 1402/01/06
 • 35
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 34
 • سع...ذو
 • 20:56، 1402/01/06
 • 33
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 32
 • سع...ذو
 • 20:56، 1402/01/06
 • 31
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 30
 • سع...ذو
 • 20:56، 1402/01/06
 • 29
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 28
 • سع...ذو
 • 20:56، 1402/01/06
 • 27
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 26
 • سع...ذو
 • 20:56، 1402/01/06
 • 25
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 24
 • سع...ذو
 • 20:56، 1402/01/06
 • 23
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 22
 • سع...ذو
 • 20:56، 1402/01/06
 • 21
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 20
 • سع...ذو
 • 20:56، 1402/01/06
 • 19
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 18
 • سع...ذو
 • 20:56، 1402/01/06
 • 17
 • کس...عس
 • 20:56، 1402/01/06
 • 16
 • سع...ذو
 • 20:55، 1402/01/06
 • 15
 • کس...عس
 • 20:55، 1402/01/06
 • 14
 • سع...ذو
 • 20:55، 1402/01/06
 • 13
 • کس...عس
 • 20:55، 1402/01/06
 • 12
 • سع...ذو
 • 20:55، 1402/01/06
 • 11
 • کس...عس
 • 20:55، 1402/01/06
 • 10
 • سع...ذو
 • 20:55، 1402/01/06
 • 9
 • کس...عس
 • 20:55، 1402/01/06
 • 8
 • سع...ذو
 • 20:55، 1402/01/06
 • 7
 • کس...عس
 • 20:55، 1402/01/06
 • 6
 • سع...ذو
 • 20:55، 1402/01/06
 • 5
 • کس...عس
 • 20:55، 1402/01/06
 • 4
 • سع...ذو
 • 20:55، 1402/01/06
 • 3
 • کس...عس
 • 20:55، 1402/01/06
 • 2
 • سع...ذو
 • 20:50، 1402/01/06
 • 1
 • کس...عس
 • 20:30، 1402/01/06
مدال نقره نوروز 1355 چوگان (دو ضرب) - MS61 - محمد رضا شاه
ملاک انتخاب: تصویر و کیفیت درج شده
کیفیت: بانکی UNC
جنس: نقره 900
وزن: 21.1 گرم
قطر: 36.5 میلیمتر
منطقه: آسیا
کشور: ایران
دوره: محمدرضا شاه پهلوی

هر سوال ، نکته و ابهامی در مورد این کالا را می توانید از طریق فرم زیر مطرح فرمائید ، پرسنل ایران آنتیک در اسرع وقت جواب می دهند. ما همیشه پاسخگوی شما هستیم...

avatarنظر خود را ارسال کنید