الیاف بازیافته

الیاف بازیافته

مواد اولیه این الیاف از طبیعت گرفته شده و پس از انجام عملیاتی بر روی آن ، به صورت الیاف در می آید. در تنه درختان ، ساقه و قسمت های دیگر گیاهان ، مقدار زیادی سلولز وجود دارد که با سایر مواد آغشته است. سلولز با جدا شدن از ناخالصی ها و با اجرای عملیات شیمیایی ، به الیاف قابل استفاده برای مصارف نساجی تبدیل می شود ؛ مانند ویسکوز (ریون).