الیاف معدنی

الیاف معدنی

این دسته الیاف ریشه معدنی دارند و به صورت لیف در دسترس نیستند ، بلکه با انجام عملیاتی به صورت الیاف در می آیند. «آزبست» که در اصطلاح عامیانه ، پنبه کوهی یا پنبه نسوز نامیده می شود و در پارچه های ضد حریق به کار می رود ، نمونه ای از این الیاف به شمار می رود. الیاف آزبست شامل سیلیکات آلومینیوم و سیلیکات منیزیم می باشد که در کشورهای کانادا و آمریکای جنوبی و ایتالیا به صورت توده ای شکل از معدن استخراج می شوند و به شکل الیافبه نسبت سفید و طویل می باشند.

هیچ محتوای مرتبطی یافت نشد