:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: مزایده جدید شماره 50 :: اینجا ضربه بزنید

الیاف طبیعی

الیاف طبیعی

این الیاف در طبیعت به صورت لیف وجود دارند و به سه دسته  الیاف گیاهی ، الیاف حیوانی و الیاف معدنی تقسیم می شوند.