:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل اسکناس و مدال در تاریخ 2 خرداد 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

:: اطلاع رسانی :: در ادامه بروزرسانی قیمت‌های کارشناسی، قیمت سکه‌های اسپانیا ، کانادا ، ونزوئلا و ترکیه بروزرسانی شد. جهت مشاهده اینجا ضربه بزنید

الیاف طبیعی

الیاف طبیعی

این الیاف در طبیعت به صورت لیف وجود دارند و به سه دسته  الیاف گیاهی ، الیاف حیوانی و الیاف معدنی تقسیم می شوند.