:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

اقلام سته (خطوط ششگانه)

اقلام سته

اقلام سته یا خطوط ششگانه که اصول خطوط متداول اسلامی می باشد عبارتند از : محقق ، ریحان ، ثلث ، نسخ ، توقیع ، رقاع

وجه تمایز این شش خط ، اختلاف در شکل حروف و کلمات و نسبت سطح و دور  نسبت به یکدیگر می‌باشد. همچنین این خطوط در جزئیات قواعد اصلی خوشنویسی که به اصول دوازده‌گانه خوشنویسی معروفند دارای تفاوت‌هایی می‌باشند.

پایه گذاری این خطوط را به ابن مقله نسبت می دهند. این خطوط ششگانه توسط ابن بواب کمال و گسترش یافت و به دست یاقوت مستعصمی به حد کمال و زیبایی رسید.